​ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ေညာင္ႏွစ္ပင္ သင္တန္းေက်ာင္း ဧရိယာတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ကိုရီးယား ပူးေပါင္း၍ စီမံကိန္း လုပ္မည္

​ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ေညာင္ႏွစ္ပင္ သင္တန္းေက်ာင္း ဧရိယာတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ကိုရီးယား ပူးေပါင္း၍ စီမံကိန္း လုပ္မည္
June 29, 2017 Asian Fame

2:31 pm
​ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ေညာင္ႏွစ္ပင္ သင္တန္းေက်ာင္း ဧရိယာတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ကိုရီးယား ပူးေပါင္း၍ စီမံကိန္း လုပ္မည္

(ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇြန္ ၂၉)

 ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၊ လွည္းကူးျမဳိ့နယ္ ၊ ေညာင္ႏွစ္ပင္ သင္တန္းေက်ာင္း ေျမဧရိယာ ၆၀၀ဧကေပၚတြင္ စီမံကိန္း တစ္ခုကုိ ကုိရီးယား သမၼတႏုိင္ငံနဲ႔ ပူးေပါင္းကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္လင္း က ေျပာပါတယ္။ ထုိစီမံကိန္းမွာ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း ၊ သုေတသနနွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးစင္တာ ၊ သတင္းေက်ာင္း ၊ အိမ္ရာ ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံတုိ႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။။

“စီမံကိန္း ရဲ႕ျဖစ္တန္စြမ္း အေျခအေန အေသးစိတ္ ေလ့လာေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ကုိရီးယား သမၼတႏုိင္ငံ အစုိးရရဲ႕ Land& Housing Corporation နဲ႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ စီမံထားၿပီးျဖစ္တယ္”ဟု ဒု၀န္ၾကီးက ဆိုသည္။

ဇြန္လ ၂၉ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္၁၁မွ ေဒါက္တာခြန္ဝင္းေသာင္း ေမးျမန္းေသာ “ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ၊ လွည္းကူးျမဳိ႕နယ္ အတြင္း႐ွိ ေညာင္ႏွစ္ပင္ ေဒသတဝုိက္႐ွိ ဇုန္မ်ားအနက္ ဇုန္ ၃ဧရိယာ အတြင္းပါ႐ွိတဲ့ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ရာ အေဆာက္အဦး ေျမေနရာအား အက်ဳိး႐ွိေအာင္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္မည္ ကုိ သိ႐ွိလုိျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္”ေမးခြန္းကုိ ဒု၀န္ၾကီးက အထက္ပါ အတုိင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ လွည္းကူးေဒသ ဖြံ႕ျဖဳိးျပီး ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္လာရန္ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ အခြန္ေငြမ်ားလည္း ရ႐ွိလာႏုိင္သလုိ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရ႐ွိလာႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာခဲ့သည္။

SLM

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*