အက်ဥ္းစံ

အက်ဥ္းစံ
June 29, 2017 Asian Fame

3:47 pm
အက်ဥ္းစံ

tiger

လြတ္လပ္ျခင္းဆိုတာ လူသားတို့အတြက္သာမက ေလာကသက္ရွိမွန္သမွ်တို့အတြက္ အလိုအပ္ဆံုးေသာအရာ… သဘာ၀သားရဲတို့အတြက္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အဂၤေတနံရံအခန္းငယ္မ်ားအတြင္း ဆုိးရြားတဲ့စိုစြတ္စြတ္အနံ့ေတြနဲ့အတူ သံေလွာင္အိမ္တံခါးေတြ အေနာက္၀ယ္ အသက္ထက္ဆံုး ေဖ်ာ္ေျဖေရးပစၥည္းအျဖစ္ အသံုးခ်ခံေနရျခင္းသည္ မဟာလူသားတို့ အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မွုတစ္ခု သို့တည္းမဟုတ္ ဗဟုသုတအလို့ငွာေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္တို့ျဖင့္ အက်ဥ္းစံဘ၀သို့ ေရာက္မွန္းမသိေရာက္ခဲ့ၾကေလျပီ။

သံေလွာင္အိမ္မ်ားအတြင္း၊ မွန္အုတ္၊ အဂၤေတတို့ျဖင့္ စီမံထားေသာ အခန္းက်ဥ္းမ်ား၊ ေရကန္ငယ္မ်ားအတြင္း မ်ားစြာ သဘာ၀တရားေတာရိုင္းတိရိစၧာန္တို့လြတ္လပ္မွုမဲ့ေသာ မ်က္၀န္းအစံုတို့ကား ရီေ၀က်ဥ္းေျမာင္းလွ်က္… သူတို့၏အသက္ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးသည္ ေန့စဥ္ အခ်ိန္ဇယားျဖင့္ ေကြ်းေမြးေသာ လူသားတို့၏ က်န္းမာေရးစံနွုန္းမွီသတ္မွတ္ခ်က္ အစားအစာမ်ားကို အာသာငမ္းငမ္းစားေသာက္ရင္းျဖင့္သာ ျဖတ္သန္းရပ္တည္လွ်က္……လာေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ လူသားတို့အား အသနားခံလက္ဆန့္တန္းၾကရျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖင့္ သူတို့သိနားလည္ေသာ အမူအရာမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ အသံမ်ားျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ၾကျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္း ရဲရင့္တိုက္ခိုက္တတ္ေသာ သူတို့၏ သားရဲတိရိစၧာန္ ဂုဏ္ပုဒ္ကိုစြန့္လႊတ္ကာ အသက္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ၾကိုးစားရွင္သန္ ျဖတ္သန္းလွ်က္…သဘာ၀သားရဲတိရိစၧာန္တို့သည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးပစၥည္းမဟုတ္၊ သက္ရွိလူသားတို့ကဲ့သုိ့ သဘာ၀တရားေအာက္လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ရွင္သန္ခြင့္ ရရွိေနရမည္မဟုတ္ပါလားဆိုတာ သင္သာနားလည္ခံစားမိတယ္ဆုိရင္ …. ။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*