နတ္မေတာင္ (သို႔) ေခၚႏူးစုမ္ အမ်ုိဳးသားဥယ်ာဥ္ကုိ (၅) ႏွစ္ စီမံခ်က္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္မည္

နတ္မေတာင္ (သို႔) ေခၚႏူးစုမ္ အမ်ုိဳးသားဥယ်ာဥ္ကုိ (၅) ႏွစ္ စီမံခ်က္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္မည္
June 29, 2017 Asian Fame

1:14 pm
နတ္မေတာင္ (သို႔) ေခၚႏူးစုမ္ အမ်ုိဳးသားဥယ်ာဥ္ကုိ (၅) ႏွစ္ စီမံခ်က္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္မည္

Chin(ရန္ကုန္ ၊ ဇြန္ ၂၉)

နတ္မေတာင္ (သို႔မဟုတ္) ေခၚႏူးစုမ္ အမ်ုိဳးသား ဥယ်ာဥ္ကုိ (၅) ႏွစ္ စီမံခ်က္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းလြင္က ေျပာသည္။  အဆုိပါ စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၂၃-၂၄ ခုႏွစ္ အထိေဆာင္ရြက္ မည္ ျဖစ္ၿပီး ေတာေတာင္ေရေျမႏွင့္ ရွားပါးၿပီး မ်ဳိးသုဥ္းမႈ အႏၱာရာယ္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေတာရိုင္း တိရစာၦန္ သစ္ပင္ပန္းမန္ ဇီ၀မ်ဳိးစုံ မ်ဳိးကြဲမ်ား ေရရွည္ တည္တံ့နိုင္ေရးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထုိသုိ ့ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားပါ လာေရာက္ လည္ပတ္မႈ ကုိလည္း ပိုမိုျမင့္တက္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဆုိသည္။ ”ဒါအျပင္ လူမူဘ၀တုိးတက္ေရး ကုိလဲ ေဆာင္ ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေဂဟစနစ္ ထိန္းသိမ္းတာေတြပါ ပညာေပးေဆာင္ရြက္ မွာျဖစ္တယ္။ ဒီလုိ ထိန္း သိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ကေရရွားပါးမူကုိပါ အေထာက္အကူျပဳ လာမွာျဖစ္တယ္။ ဘာလုိလဲဆုိေတာ့ ေဒသခံေတြက စိမ့္စိမ္းေရကုိ အဓိက ထားသုံးတဲ့ အတြက္ျဖစ္ပါတယ္ ”ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ထိုစီမံခ်က္ကို သစ္ေတာ ဦးစီဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေခၚႏူးစုမ္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕(WCS) တုိ ့ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေတာင္တန္းေဒသေဂဟစနစ္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕အစည္း (CHEA) အပါအ၀င္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၊ အျခားဌာနဆိုုင္ရာ မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူကာ ပူးေပါင္းေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

” ေဒသမ်ဳိးစိတ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ေျပာင္ ၊ ေတာဆိတ္ ၊ ေတာင္ဆိတ္ နဲ ့ မ်က္ခုံးျဖဴ ငွက္ေတြပါ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ထင္ရူးေတာ ၊ ေတာင္ဇလပ္ပင္္ ၊ မ်က္ခင္းျပင္မ်ားကုိလဲ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းႏုိင္မွာ” ဟု ဦးသိန္းလြင္က ေျပာသည္။ နတ္မေတာင္သည္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မတူပီၿမိဳ႕တို႔ တြင္ တည္ရွိၿပီး အက်ယ္အ၀န္း ဧက ၁၇၆၃၀၀ ရွိေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ထို႔ျပင္ နတ္မေတာင္ေပၚ၌ ေစတီတစ္ဆူ၊ ဘုရားဆင္းတုေတာ္တစ္ဆူႏွင့္ ဇရပ္တစ္ေဆာင္ တို႔ရွိၿပီး ေတာင္တက္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္၌ ေတာင္ဇလပ္ပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္ေနလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ နတ္မေတာင္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေ၀ရွုိင္းေက်ာ္ 

ပုံ – ဦးသိန္းလြင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*