စာေမးပြဲခန္းအတြင္း လက္​သ​ေကၤတျဖင္​့ ရွင္​းျပ​ေပးမည္​့ ဆရာ၊ဆရာမနည္​းပါးျခင္​း​တုိ႔​ေၾကာင္​့​ အၾကားအာရုံခ်ဳိ႕ယြင္​းသူမ်ား စာ​ေမးပြဲေအာင္​ျမင္​မႈနည္​းပါးျခင္​းသာျဖစ္ဟုလူမႈဝန္​ထမ္​းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္​ရွိသူတစ္​ဦးေျပာ

စာေမးပြဲခန္းအတြင္း လက္​သ​ေကၤတျဖင္​့ ရွင္​းျပ​ေပးမည္​့ ဆရာ၊ဆရာမနည္​းပါးျခင္​း​တုိ႔​ေၾကာင္​့​ အၾကားအာရုံခ်ဳိ႕ယြင္​းသူမ်ား စာ​ေမးပြဲေအာင္​ျမင္​မႈနည္​းပါးျခင္​းသာျဖစ္ဟုလူမႈဝန္​ထမ္​းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္​ရွိသူတစ္​ဦးေျပာ
June 27, 2017 Asian Fame

5:02 pm
စာေမးပြဲခန္းအတြင္း လက္​သ​ေကၤတျဖင္​့ ရွင္​းျပ​ေပးမည္​့ ဆရာ၊ဆရာမနည္​းပါးျခင္​း​တုိ႔​ေၾကာင္​့​ အၾကားအာရုံခ်ဳိ႕ယြင္​းသူမ်ား စာ​ေမးပြဲေအာင္​ျမင္​မႈနည္​းပါးျခင္​းသာျဖစ္ဟုလူမႈဝန္​ထမ္​းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္​ရွိသူတစ္​ဦးေျပာ

sign

ရန္ကုန္၊ဇြန္ ၂၇

အၾကားအာရုံခ်ဳိ႕ယြင္းသူမ်ားသည္ စာေမးပြဲခန္းအတြင္း ေမးခြန္းနားမလည္ေသာအေျခအေနမ်ဳိး၌ ေမးခြန္းအား လက္သေကၤတျဖင့္ ရွင္းလင္းျပသေပးႏုိင္မည့္ ဆရာ၊ဆရာမနည္းပါးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္မႈနည္းပါးျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ၾကဳိးစားအားထုတ္မႈမရွိ၍မဟုတ္ဟု လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

အၾကားအာရုံခ်ဳိ႕ယြင္းသူမ်ားအသုံးျပဳေသာ လက္သေကၤတျပဘာသာစကားသည္ သာမန္လူတုိ႔ေျပာေသာ ဘာသာစကားတုိ႔ နွင့္သဒါၵဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံတူညီျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ယင္းဘာသာစကားတတ္မွသာရွင္းျပႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

“အၾကားခ်ဳိ႕တဲ့သူေတြက အျပင္ပန္းၾကည့္ရင္သာမန္လူပဲ။ဆက္သြယ္ေျပာဆုိရာမွာၾကေတာ့ ဘာသာစကားအခက္အခဲေတြရွိတယ္။သူတုိ႔က အဂၤလိပ္စာထက္ ျမန္မာစာကုိ သင္ယူရခက္တယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ျမန္မာစာက ေဝါဟာရႂကြယ္ေတာ့ သူတုိ႔သုံးတဲ့လက္သေကၤတ ဘာသာစကားေဖာ္ထုတ္မႈအားနည္းေနေသးတဲ့အတြက္ လက္ရွိမွာ အၾကားအာရုံခ်ဳိ႕တဲ့သူအေနနဲ႔ေက်ာင္းသင္ခန္းစာေတြကုိ ခက္ခဲစြာၾကဳိးစားသင္ယူေနရတယ္။ “ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္သေကၤတျပဘာသာစကား ပုိမုိတုိးတက္က်ယ္ျပန္႔႔လာေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေထာက္ပံ့အားေပးေနၿပီး Sign Languageက်ြမ္းက်င္ေသာ အၾကားအာရုံခ်ဳိ႕ယြင္းသူမ်ားနွင့္ Sign Languageကူညီပံ့ပုိးသူမ်ားက ဝုိင္းဝန္းေဆာင္႐ြက္ေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္တြင္ အၾကားအာရုံခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ သင္ၾကားသင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။အၾကားအာရုံခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားသည္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားနွင့္သာမန္ေက်ာင္းသားမ်ားထက္ ပုိမုိခက္ခဲစြာသင္ယူရသည္။

အျမင္အာရုံခ်ဳိ႕ယြင္းသူမ်ားဆယ္တန္းေျဖဆုိရာတြင္ ၎တုိ႔ထက္ တစ္တန္းနိမ့္ အကူစာေရးသူ၏အကူအညီျဖင့္ေျဖဆုိရသည့္အတြက္ အနည္းငယ္အဆင္ေျပမႈရွိေသာ္လည္း အၾကားအာရုံခ်ဳိ႕ယြင္းသူမ်ားတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါအခက္အခဲမ်ားရွိေနၿပီး သာမန္ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားထက္ ပုိမုိခက္ခဲစြာၾကဳိးစားသင္ယူေနရသည္။

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူဖြင့္လွစ္ထားေသာ မသန္စြမ္းေက်ာင္း ၈ေက်ာင္းအနက္ယခုနွစ္တကၠသုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲသုိ႔ ၾကည့္ျမင္တုိင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း၊စစ္ကုိင္းမ်က္မျမင္ေက်ာင္း၊နားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း(မႏၲေလး)တုိ႔မွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၂၀ဦးဝင္ေရာက္ေျဖဆုိခဲ့ရာ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ၆ဦးေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔ထဲမွ၂ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္၁ဦးနွင့္၁ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၂ဦးတုိ႔ပါရွိေၾကာင္းတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

သီဟ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*