ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္သိမ္းဆည္းမည့္ကားမ်ားကို ဒါဏ္ေၾကးသတ္မွတ္၍ ျပန္လည္ထုတ္ယူခြင့္ျပဳရန္စီစဥ္ေန

ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္သိမ္းဆည္းမည့္ကားမ်ားကို ဒါဏ္ေၾကးသတ္မွတ္၍ ျပန္လည္ထုတ္ယူခြင့္ျပဳရန္စီစဥ္ေန
June 22, 2017 Asian Fame

11:54 am
ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္သိမ္းဆည္းမည့္ကားမ်ားကို ဒါဏ္ေၾကးသတ္မွတ္၍ ျပန္လည္ထုတ္ယူခြင့္ျပဳရန္စီစဥ္ေန

car

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၂၂)

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာႀကီးၾကပ္မွဳ ေကာ္မတီ(ႀကီး/ေကာ္)အစည္းအေဝးကို ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္တာ္စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္မကိုက္ညီ၍ျပစ္ဒါဏ္ေၾကာင့္ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အျဖစ္သိမ္းဆည္းရမည့္ကားမ်ားကို ဒါဏ္ေၾကးသတ္မွတ္ေျဖေလွ်ာ့ၿပီး ျပန္လည္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ကားတင္သြင္းရာတြင္ သြင္းကုန္ပါမစ္ကို တင္သြင္းလာသည့္ကားဆိပ္ကမ္းမေရာက္မီ ရရွိထားရန္လိုအပ္ၿပီး တင္သြင္းလာသည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပါမစ္ပါအခ်က္မ်ားကဲြလဲြပါကျပင္ဆင္ခြင့္ကိုလဲ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ကားမေရာက္ရွိခင္အထိသာ ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္မကိုက္ညီေသာကားမ်ားကိုႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အျဖစ္သိမ္းဆည္းမည္ဟုႀကိဳတင္ေၾကျငာထားၿပီးျဖစ္သည္။ယခုအခါ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ကားေရာက္ရွိေနၿပီး သြင္းကုန္ပါမစ္မရွိေသးေသာကားမ်ားႏွင့္ (Amendment) ျပင္ဆင္ျခင္းမၿပီးခင္ကႀကိဳေရာက္ေနေသာကားမ်ားကိုႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အျဖစ္သိမ္းဆည္းျခင္းမျပဳဘဲေျဖေလွ်ာ့ေပးကာ ဒါဏ္ေၾကးေကာက္ခံ၍ျပန္လည္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက “ကားေတြကို သြင္းကုန္ပါမစ္မရွိဘဲဆိပ္ကမ္းေရာက္ရင္သိမ္းခံရပါတယ္(amand)ျပင္ရင္လဲကားကဆိပ္ကမ္းမေရာက္ခင္ႀကိဳျပင္ရမွာပါမဟုတ္ရင္သိမ္းခံရမွာပါ။အခုက အဲဒီအစားဒါဏ္ေၾကးတစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီး ထုတ္ေပးဖို႔ ဒီႀကီး/ေကာ္အစည္းအေဝးမွာအတည္ျပဳထားပါတယ္”ဟုဆိုသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*