ေအဂ်င္စီမ်ားက်င့္၀တ္လိုက္နာမႈရွိ/မရွိေစာင့္ၾကည့္မည့္(CCMC)ေကာ္မတီ၏ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ဦးေက်ာ္ထင္ေက်ာ္(MOEAF) ကိုေရြးခ်ယ္

ေအဂ်င္စီမ်ားက်င့္၀တ္လိုက္နာမႈရွိ/မရွိေစာင့္ၾကည့္မည့္(CCMC)ေကာ္မတီ၏ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ဦးေက်ာ္ထင္ေက်ာ္(MOEAF) ကိုေရြးခ်ယ္
June 22, 2017 Asian Fame

12:28 pm
ေအဂ်င္စီမ်ားက်င့္၀တ္လိုက္နာမႈရွိ/မရွိေစာင့္ၾကည့္မည့္(CCMC)ေကာ္မတီ၏ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ဦးေက်ာ္ထင္ေက်ာ္(MOEAF) ကိုေရြးခ်ယ္

code

ျပည္ပကိုအလုပ္သမားပို႔ေဆာင္ေနတဲ့ ေအဂ်င္စီေတြ က်င့္၀တ္လုိက္နာမႈ ရွိ/မရွိ ေစာင့္ၾကည့္မယ့္ ေကာ္မတီ (CCMC)မွာ ေအဂ်င္စီေတြကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ပါ၀င္ဖို႔ ဦးေက်ာ္ထင္ေက်ာ္ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။ဦးေက်ာ္ထင္ေက်ာ္ဟာဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း MOEAF ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးရာထူးယူထားသူလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေအဂ်င္စီမ်ားက်င္‌့ဝတ္‌လုိက္‌နာျခင္‌းနွင္‌့ ႀကီးၾကပ္‌စစ္‌‌ေဆး‌ေရး‌ေကာ္‌မတီ(CCMC) မွာ ဦးေက်ာ္ထင္ေက်ာ္ဟာ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါ၀င္ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။သူ႔ကို ‌‌ေအဂ်င္‌စီမ်ားလုိက္‌နာရန္‌က်င္‌့ဝတ္‌(COC)လက္‌မွတ္‌‌ေရးထုိးထားတဲ့ ေအဂ်င္‌စီ ၁၁၄ ခုကေန သေဘာတူေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။MOEAF အသင္း၀င္ေအဂ်င္စီ ၂၆၅ ခု ရွိတဲ့အထဲက ၁၁၄ ခုကေန ဒီလိုက္နာရမယ့္က်င့္၀တ္ေတြကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ေအဂ်င္စီေတြအေနနဲ႔ တစ္ကယ္ေရာ က်င့္၀တ္ေတြ လိုက္နာမႈ ရွိ/မရွိကို ေအဂ်င္စီမ်ားက်င္‌့ဝတ္‌လုိက္‌နာျခင္‌းနွင္‌့ ႀကီးၾကပ္‌စစ္‌‌ေဆး‌ေရး‌ေကာ္‌မတီ(CCMC) ကေန ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမွာျဖစ္ပါတယ္။လိုက္နာမႈမရွိတဲ့ေအဂ်င္စီေတြကို ပညာေပးျခင္း အေရးယူျခင္းေတြေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေစာင့္ၾကည့္မယ့္ေကာ္မတီမွာ စုစုေပါင္း တာ၀န္ရွိသူ ၇ ဦးပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ၇ ဦးကေတာ့ အလုပ္သမားနဲ႔လ၀က ၀န္ၾကီးဌာနက တစ္ဦး ၊ လူကုန္တားရဲတပ္ဖြဲ႕ကတစ္ဦး ၊ ေအဂ်င္စီကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ၊ ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦး ၊ အလုပ္သမားေရးကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားကိုုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ၊ သီးျခားလြတ္လပ္သူတစ္ဦး တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ဒီေကာ္မတီရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြသက္တမ္းဟာ ၂ ႏွစ္စီျဖစ္ျပီး ၂ ခါသာေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို MOEAF ကကုန္က်ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။

သီဟ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*