သခ်ာၤဘာသာ အမွတ္ ၂၀ေက်ာ္ဖိုး မွားယြင္းမႈျဖစ္ခဲ့သည့္ ယခုနွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ ယခင္ႏွစ္ကထက္အနည္းငယ္တက္

သခ်ာၤဘာသာ အမွတ္ ၂၀ေက်ာ္ဖိုး မွားယြင္းမႈျဖစ္ခဲ့သည့္ ယခုနွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ ယခင္ႏွစ္ကထက္အနည္းငယ္တက္
June 17, 2017 Asian Fame

11:04 am
သခ်ာၤဘာသာ အမွတ္ ၂၀ေက်ာ္ဖိုး မွားယြင္းမႈျဖစ္ခဲ့သည့္ ယခုနွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ ယခင္ႏွစ္ကထက္အနည္းငယ္တက္

19113515_793173984180663_1325103273584287778_n

ေနျပည္ေတာ္၊ဇြန္ ၁၇

သခ်ာၤဘာသာ အမွတ္ ၂၀ေက်ာ္ဖိုး မွားယြင္းမႈျဖစ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ၃၃ဒသမ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္၍ ၈ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေအာင္ခ်က္အနည္းဆံုးျဖစ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းငယ္ ပိုတက္သြားသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ကာလက က်ရံႈးသူ ၄သိန္းခြဲေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။ယခုႏွစ္တြင္မူ က်ဆံုးသူ ၄သိန္း၇ေသာင္းေက်ာ္ က်ခဲ့သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က ေျဖဆိုသူ ၆သိန္း၃ေသာင္းေက်ာ္တြင္ ေအာင္ျမင္သူအေရအတြက္က ၁သိန္း၉ေသာင္းေက်ာ္ေလးသာ ရွိခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ တြင္ ေျဖဆိုသူ ၇သိန္း၁ေသာင္းေက်ာ္တြင္ ေျဖဆိုသူ ၂သိန္း၄ေသာင္းေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။

ထိုပမာဏသည္ တက္လာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေအာင္ခ်က္ ၂၉ဒသမ၉၂ရာခိုင္ႏႈန္း၊၂၀၁၅ခုႏွစ္ေအာင္ခ်က္ ၃၇ဒသမ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္း၊၂၀၁၄ခုႏွစ္ေအာင္ခ်က္၃၁ဒသမ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊၂၀၁၃ခုႏွစ္ေအာင္ခ်က္
၃၄ဒသမ၈၉ရာခိုင္ႏႈန္း၊၂၀၁၂ခုႏွစ္ေအာင္ခ်က္ ၃၄ဒသမ၃၇ရာခိုင္ႏႈန္း၊၂၀၁၁ခုႏွစ္ေအာင္ခ်က္ ၃၅ဒသမ၁၂ရာခိုင္ႏႈန္း၊၂၀၁၀ခုႏွစ္ေအာင္ခ်က္ ၃၄ဒသမ၉၂ရာခိုင္ႏႈန္း စသည္တို႕ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ တတိယအနည္းဆံုးေနရာတြင္သာ ရွိေနေသးသည္။

သို႕ေသာ္၂၀၀၉ခုႏွစ္က၃၀ဒသမ၃၇ရာခိုင္ႏႈန္း၊၂၀၀၈ခုႏွစ္ကေအာင္ခ်က္၂၉ဒသမ၆၃ရာခိုင္ႏႈန္း တို႕ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ယခုႏွစ္ေအာင္ခ်က္သည္ ပိုေကာင္းေနျပန္သည္။

စိုင္းလမင္း
Photos by ေစာေထြး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*