ရခိုင္ကလြဲ၍ က်န္တိုင္းျပည္နယ္အားလံုးနီးပါးေအာင္ခ်က္တက္

ရခိုင္ကလြဲ၍ က်န္တိုင္းျပည္နယ္အားလံုးနီးပါးေအာင္ခ်က္တက္
June 17, 2017 Asian Fame

12:28 pm
ရခိုင္ကလြဲ၍ က်န္တိုင္းျပည္နယ္အားလံုးနီးပါးေအာင္ခ်က္တက္

ရန္ကုန္ ဇြန္ ၁၇

ရခိုင္ျပည္နယ္မွလြဲၿပီး မႏွစ္ကေအာင္ခ်က္က်ခဲ့တဲ့ ျပည္နယ္တိုင္းေတြအားလံုးနီးပါးမွာ ယခုႏွစ္ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္
ႏႈန္းေတြ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာေအာင္ခ်က္အျမင့္ဆံုးျပည္နယ္ကေတာ့ မြန္ျပည္နယ္ျဖစ္
ပါတယ္။ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၁.၁၂ နဲ႔တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆံုးပါ။

ဒါေပမဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္တာအတြင္းက ေနစၿပီးေတာက္ေလ်ာက္ပထမရခဲ့တဲ့ မြန္ျပည္နယ္ရဲ႕ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေတာ့ဘယ္တိုင္းဘယ္ျပည္နယ္မွ မမီေသးပါဘူး။

နွစ္စဥ္ေအာင္ခ်က္အနည္းဆံုးျပည္နယ္ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ကေတာ့ မႏွစ္ကေအာင္ခ်က္ထက္ကို ဒီႏွစ္ေအာင္ခ်က္ပိုနည္းခဲ့ပါတယ္။မႏွစ္က ၂၁.၁၉ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ယခုႏွစ္ ၁၇.၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့တာပါ။

၂၀၁၆ခုႏွစ္က ေအာင္ခ်က္က်ခဲ့တဲ့ ကခ်င္၊ကယား၊ကရင္၊ခ်င္း၊စစ္ကိုင္း၊တနသာၤရီ၊႐ွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္၊ေျမာက္၊
အေ႐ွ႕)အားလံုးနီးပါး ယခုႏွစ္မွာ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္စီေအာင္ခ်က္တက္ခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာလည္း ထိုနည္းတူပဲ ၄ ရာခိုင္ခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေအာင္ခ်က္တက္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲတိုင္းနွင့္ျပည္နယ္ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း

ကခ်င္ 30.05
ကယား 30.25
ကရင္ 29.47
ခ်င္း 19.04
စစ္ကိုင္း 37.71
တနသၤာရီ 31.35
ပဲခူးအေရွ႕ 29.64
ပဲခူးအေနာက္ 33.39
မြန္ 41.12 * ေအာင္ခ်က္ ပထမ
မေကြး 37.98
မန္း 40.22
ေနျပည္ေတာ္ 34.68
ရခိုင္ 17.16
ရန္ကုန္ 37.24
ရွမ္းေတာင္ 32.38
ရွမ္းေျမာက္ 35.51
ရွမ္းေရွ႕ 24.53
ဧရာဝတီ 27.46
နိုင္ငံျခား 19.33

ၿဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*