မႏၱေလးအိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္စာစစ္ဌာနမွ ၃ဘာသာဂုဏ္ထူးရ အက်ဥ္းသူ တစ္ဦး ေပၚထြက္ခဲ့

မႏၱေလးအိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္စာစစ္ဌာနမွ ၃ဘာသာဂုဏ္ထူးရ အက်ဥ္းသူ တစ္ဦး ေပၚထြက္ခဲ့
June 17, 2017 Asian Fame

10:44 am
မႏၱေလးအိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္စာစစ္ဌာနမွ ၃ဘာသာဂုဏ္ထူးရ အက်ဥ္းသူ တစ္ဦး ေပၚထြက္ခဲ့

19225836_1464662593596018_3911466456414087046_nေနျပည္ေတာ္၊ဇြန္ ၁၇

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္၊မႏၱေလး အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္၊သာယာ၀တီႏွင့္ ဘားအံ့ အက်ဥ္းေထာင္ ၄ခုတို႕တြင္ စာစစ္ဌာန (၄)ခု ဖြင့္၍ ၂၀၁၇ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲကို စစ္ေဆးေပးခဲ့ရာ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုၾကသည့္
အက်ဥ္းသား/သူ၊အခ်ဳပ္သား ၄၁ဦး ရွိခဲ့သည္။

မႏၱေလးအိုးဘို အက်ဥ္းေထာင္ စာစစ္ဌာန တြင္ အက်ဥ္းသား ၉ဦး၊အက်ဥ္းသူ ၂ဦး ၀င္ေျဖခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္သူ က်ား ၆၊မ ၁ ရွိခဲ့သည္။
ထိုထဲတြင္ အက်ဥ္းသား ၄ဦးက ဇီ၀ေဗဒ၊ေလာကေဗဒ ဂုဏ္ထူး ၁ခုစီ ႏွင့္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ အျပင္၊အက်ဥ္းသူ ၁ဦးမွာလည္း ပထ၀ီ၊သမိုင္း၊ေဘာဂ ဂုဏ္ထူး ၃ခု ရခဲ့သည္။

မႏၱေလးအိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္ စာစစ္ဌာန သည္ ယခုႏွစ္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရသည့္ စာစစ္ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ စာစစ္ဌာနတြင္ ယခုႏွစ္ေျဖဆိုသူ အက်ဥ္းသား ၂၇ဦး၊အက်ဥ္းသူ ၁ဦး ရွိခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္သည့္ အက်ဥ္းသား ၉ဦးသာ ရွိခဲ့သည္။

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ စာစစ္ဌာ၏ ယခု ၂၀၁၇ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ရလဒ္ သည္

၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္က အက်ဥ္းသား၁၇ ဦး ေျဖဆိုခဲ့ရာ၌ ၁၁ ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ကာ တစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူ ႏွစ္ဦးရွိခဲ့သည့္ စံခ်ိန္သစ္ကို မမွီေတာ့ဘဲ က်ဆင္းသြားသည္။

အလားတူ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးစီက ေတာင္းဆိုလာ၍ သာယာ၀တီႏွင့္ ဘားအံ့ အက်ဥ္းေထာင္ တို႕တြင္ စာစစ္ဌာန၂ခု ဖြင့္ျပီး စစ္ေဆးေပးခဲ့သည့္
သာယာ၀တီႏွင့္ ဘားအံ့ အက်ဥ္းေထာင္စာစစ္ဌာနမွ ၀င္ေျဖသည့္ အက်ဥ္းသား ၂ဦးမွာလည္း စာေမးပြဲက်ခဲ့သည္။

ထို၂ဦးသည္ ေထာင္အတြင္းစာသင္ရင္း ေျဖဆိုခဲ့ၾကသူမ်ားမဟုတ္ၾကဘဲ၊စာေမးပြဲ ေျဖခြင့္တင္ထားျပီး အမႈ ျဖစ္၍ ေထာင္ထဲ ေရာက္လာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။1

အဆိုပါ ၂ဦးကို ႏႈတ္ျပီး စာေျဖအက်ဥ္းသား/သူ တို႕၏ ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ၃၉ဦးေျဖ၊၁၆ဦးေအာင္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၁ဒသမ၀၂ရာခိုင္ႏႈန္းဟု သတ္မွတ္လိုက္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*