အင္းေတာ္ၾကီး အိုင္ေဘးမဲ့ေတာ ကို ဇီ၀အ၀န္း နယ္ေျမအျဖစ္ ယူနက္စကို သတ္မွတ္

အင္းေတာ္ၾကီး အိုင္ေဘးမဲ့ေတာ ကို ဇီ၀အ၀န္း နယ္ေျမအျဖစ္ ယူနက္စကို သတ္မွတ္
June 15, 2017 Asian Fame

4:15 pm
အင္းေတာ္ၾကီး အိုင္ေဘးမဲ့ေတာ ကို ဇီ၀အ၀န္း နယ္ေျမအျဖစ္ ယူနက္စကို သတ္မွတ္
zinyaw

အင္ေတာ္ႀကီးအုိင္ အတြင္း ေတြ႕ရသည္ ဇင္ေယာ္မ်ား

(ရန္ကုန္ ၊ ဇြန္ ၁၅)

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာကို လူသားႏွင့္ ဇီဝအဝန္းနယ္ေျမ (Man and Biosphere Reserve-MAB) အျဖစ္ အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ လိုက္ျပီျဖစ္ၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီိၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ UNESCO MAB-ICC အစည္းအေဝးတြင္ အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ိုင္း တိရိစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ ကို ဇီဝ အဝန္းနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ ထုိသုိ ့ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ဇီဝမ်ဳိးစုံ မ်ဳိးကဲြ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဒသခံ မ်ားအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ပို၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယူနက္စကို၏ လူသားႏွင့္ဇီဝ အဝန္း နယ္ေျမ အစီအစဥ္ကို ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ လူသားႏွင့္ ဇီဝအဝန္း ကြန္ရက္ကို လူသားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ တုိ ့အၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈ ပိုမိုတိုးတက္ လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အင္းေလးကန္ ေတာရိုင္း တိရစာၦန္ ေဘးမဲ႔ေတာကို ၂၀၁၅ ခုနွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ယူနက္စကို၏ ဇီ၀အ၀န္း နယ္ေျမအျဖစ္ ပထမဆံုး သတ္မွတ္ေပးခ့ဲသည္။ယခုအခါ အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္ ေဒသသည္ ဒုတိယေျမာက္ ဇီဝအဝန္း နယ္ေျမ ျဖစ္လာ ခဲ႔သည္။

ေ၀ရွိဳင္းေက်ာ္

ပုံစာ-အင္ေတာ္ႀကီးအုိင္အတြင္း ေတြ႕ရသည္ ဇင္ေယာ္မ်ား

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*