ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသရွိ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သဘာဝေဘးႏွင့္ရာသီဥတုဒါဏ္ ကိုၾကံၾကံခံႏိုင္ေစရန္ အကူအညီေပးမႈ စီမံခ်က္စတင္

ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသရွိ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သဘာဝေဘးႏွင့္ရာသီဥတုဒါဏ္ ကိုၾကံၾကံခံႏိုင္ေစရန္ အကူအညီေပးမႈ စီမံခ်က္စတင္
June 14, 2017 Asian Fame

4:07 pm
ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသရွိ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သဘာဝေဘးႏွင့္ရာသီဥတုဒါဏ္ ကိုၾကံၾကံခံႏိုင္ေစရန္ အကူအညီေပးမႈ စီမံခ်က္စတင္

npt2

ေနျပည္ေတာ္ – ဇြန္ ၁၄

ျမန္မာႏိုင္ငံကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ရခိုင္၊ဧရာဝတီႏွင့္ရန္ကုန္တိုင္းမ်ားအတြင္းရွိ ငါး၊ပုစြန္စသည့္ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေရႀကီးျခင္းငလ်င္လွဳပ္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ပ်က္စီးမွဳမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ၾကံ့ၾကံ့ခိုင္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္အကူအညီေပးမွဳ(၅)ႏွစ္စီမံခ်က္ကို စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုပါစီမံခ်က္ကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွဦးေဆာင္ကာFAO၏အကူအညီျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။စီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာေဒသမ်ားရွိ ငါးပုစြန္ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေမြးျမဴသူမ်ားကို ရာသီဥတုႏွင့္သဘာဝေဘးဒါဏ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား၊ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမွဳမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ျပန္လည္ေမြးျမဴႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

npt

“အဓိကအားျဖင့္ ရခိုင္၊ဧရာဝတီနဲ႔ရန္ကုန္တိုင္းေတြမွာရွိေနတဲ့ ငါးပုစြန္ဂဏန္းေမြးျမဴၾကသူေတြ အတြက္ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ပင္လယ္ေရလႊမ္းတယ္ကန္ေတြပ်က္တယ္ဆိုရင္ျပန္လည္ေမြးျမဴေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔စီစဥ္တာပါ၊အရံအျဖစ္စစ္ကိုင္းနဲ႔မႏၲေလးကိုလ်ာထားတယ္”ဟု ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဳးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဇာ္ထူးကဆိုသည္။ ယခုစီမံခ်က္အား ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕ GEF ၏အေထာက္အပံ့ျဖင့္FAOမွကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ကာ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁)သန္းေက်ာ္ခန္႔သံုးစဲြသြားမည္ဟုသိရသည္။

ေအာင္ျပည့္စုံ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*