၂၀၁၇ အတြက္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး ဖြံ႔့ျဖိဳးမႈ အျမန္ဆုံး ၁၀ ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာက အဆင့္ ၉ ျဖင့္ ရပ္တည္

၂၀၁၇ အတြက္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး ဖြံ႔့ျဖိဳးမႈ အျမန္ဆုံး ၁၀ ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာက အဆင့္ ၉ ျဖင့္ ရပ္တည္
June 13, 2017 Asian Fame

5:35 pm
၂၀၁၇ အတြက္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး ဖြံ႔့ျဖိဳးမႈ အျမန္ဆုံး ၁၀ ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာက အဆင့္ ၉ ျဖင့္ ရပ္တည္

chart(ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၃)

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ေနာက္ဆုံး ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယခုႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရး ျဖစ္ထြန္းလာမႈ အလွ်င္ျမန္ ဆုံး ႏုိင္ငံမ်ား ထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပါ၀င္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔ Global Economics Prospects အစီရင္ခံစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ယခုႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္း လာမႈ အလွ်င္ျမန္ဆုံး ၁၀ ႏုိင္ငံတြင္ံ ထဲတြင္ ကေမၻာဒီးယား၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔သည္ တုိးတက္မႈႏႈန္း ၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ပါ၀င္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အီသီးယိုးပီးယားႏိုင္ငံ သည္ ၂၀၁၇ အတြက္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း အျမန္ဆန္ဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး ၎၏ GDP သည္ ယခုႏွစ္ အတြင္း တုိးတက္မႈႏႈန္း ၈ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဥဇဘက္ကစၥတန္ႏုိင္ငံ သည္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း ၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင္နႈန္းျဖင့္ ဒုတိယ အျမန္ဆန္ဆံုး၊ နီေပါသည္ ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တတိယ၊ အိႏၵိယသည္ ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ စတုတၳ၊ စေသာႏုိင္ငံ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ကမာၻ ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိမည္ျဖစ္ျပီး အာရွႏွင့္ အာဖရိကေဒသႏုိင္ငံမ်ား အလွ်င္အျမန္ တုိးတက္ႏုိင္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္ကဆုိသည္။

HEZ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*