တစ္ႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္း အစိုးရမွ တံတား ၁၆၆ စင္း ၊ေက်ာင္း ၂၀၇ ေက်ာင္းေဆာက္ေပးခဲ့

တစ္ႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္း အစိုးရမွ တံတား ၁၆၆ စင္း ၊ေက်ာင္း ၂၀၇ ေက်ာင္းေဆာက္ေပးခဲ့
June 13, 2017 Asian Fame

6:11 pm
တစ္ႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္း အစိုးရမွ တံတား ၁၆၆ စင္း ၊ေက်ာင္း ၂၀၇ ေက်ာင္းေဆာက္ေပးခဲ့

(ရန္ကုန္ ဇြန္ ၁၃)

ျပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရမွ တံတား ၁၆၆ စင္း၊ ေက်ာင္း သစ္ ၂၀၇ ေက်ာင္းႏွင့္ကြန္ကရစ္လမ္းႏွင့္ ကတၱရာ ကြန္ကရစ္လမ္း ၃၀၄ လမ္းေဆာက္လုပ္ခဲ့ျပီးစီးခဲ့သည္ဟု တိုင္းအစိုးရ၏ တစ္ႏွစ္တာေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္းအရသိရသည္။

ဇြန္လ ၉ ရက္ေန ့က တုိင္းအစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ လမ္းတံတားႏွင့္ေရစီးေရ လာေကာင္း မြန္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားတြင္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ျမိဳ႕နယ္ မ်ားအတြင္း ကြန္ကရစ္လမ္း ၂၆၃ လမ္းႏွင့္ ကတၱရာ ကြန္ကရစ္လမ္း ၄၁လမ္း (မိုင္ စုစုေပါင္း၁၀၉ မိုင္) ကိုလည္းေကာင္း၊ ပညာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားအရ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း ၂၀၇ ေက်ာင္း ကိုလည္းေကာင္း ၊ ကြန္ကရစ္တံတား ၁စင္းႏွင့္ Box Culvert (၁၆၅) စင္းကိုလည္းေကာင္း ေဆာက္လုပ္ေပးျပီးစီး ခဲ့ေၾကာင္းမွတ္တမ္း တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို ့အျပင္ ပန္းျခံ(၂)ျခံအဆင့္ျမင့္တင္ခဲ့ျပီး အားကစားကြင္း(၉) ကြင္းအသစ္တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ရေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ျဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*