အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအပါအဝင္တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ တီဘီေရာဂါ သံသယရွိသူမ်ားကို မိုဘိုင္းအထူးယာဥ္ႀကီး(၂)စီးျဖင့္ ရွာေဖြကုသေပးသြားရန္ စီစဥ္ေန

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအပါအဝင္တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ တီဘီေရာဂါ သံသယရွိသူမ်ားကို မိုဘိုင္းအထူးယာဥ္ႀကီး(၂)စီးျဖင့္ ရွာေဖြကုသေပးသြားရန္ စီစဥ္ေန
June 12, 2017 Asian Fame

4:40 pm
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအပါအဝင္တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ တီဘီေရာဂါ သံသယရွိသူမ်ားကို မိုဘိုင္းအထူးယာဥ္ႀကီး(၂)စီးျဖင့္ ရွာေဖြကုသေပးသြားရန္ စီစဥ္ေန

jail

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ (၁၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းလံုးရွိ တီဘီေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ားကို ေရာဂါရွာေဖြ စစ္ေဆးကုသမွဳေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 3MDG အဖဲြ႕မွလွဴဒါန္းေသာ မိုဘိုင္းတီဘီေရာဂါစစ္ေဆးေရးအထူးယာဥ္ႀကီး(၂)စီး ကိုအသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းက်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ဆင္ေျခဖုံး ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိအက်ဥ္းေထာင္(၄၅)ခုအတြင္းရွိ သံသယရွိေသာတီဘီေရာဂါရွင္မ်ားကို ယခုမိုဘိုင္းေရာဂါရွာေဖြေရးအထူးယာဥ္ႀကီး(၂)စီးျဖင့္ စစ္ေဆးကုသေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

တီဘီေရာဂါကိုပေပ်ာက္ေရးကိုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အထူးစီမံခ်က္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာ ယခုအစီအစဥ္သည္ ၎စီမံခ်က္၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ပါဝင္ေနသည္။ကမ႓ာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေဆးယဥ္ပါးတီဘီအပါအဝင္တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြားသူႏွစ္စဥ္(၁၅၀၀၀၀)ခန္႔ရွိေနသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ ၎မိုဘိုင္းအထူးယာဥ္(၂)စီးျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိေဒသ(၁၄၀)ခန္႔ကို ေရာဂါရွာေဖြစစ္ေဆးမွဳမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။၎မိုဘိုင္းအထူးယာဥ္ႀကီး(၂)စီးတြင္ ရင္ေခါင္းဓာတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း၊ဓာတ္ခဲြစမ္းသပ္ျခင္းမ်ားအျပင္ ရလဒ္ကိုပါခ်က္ခ်င္းအေျဖထုတ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ လွ်င္ျမန္စြာကုသႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။တီဘီေရာဂါ ရွာေဖြမွဳမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ေနရာေဒသမ်ားကို မဲစနစ္(ကြန္ျပဴတာ)ေရြးခ်ယ္မွဳမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိေနၿပီးေက်းလက္ေတာရြာၿမိဳ႕ျပေနရာအႏွံ႔ကို ေမာ္ေတာ္ကားဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္ေဒသမ်ားအထိ သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုသိရသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးရွိသံသယရွိတီဘီေရာဂါ ရွင္မ်ားကို ရွာေဖြကုသရာတြင္သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ မိုဘိုင္းအထူးယာဥ္(၂)စီးျဖင့္ ရွာေဖြကုသေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။အဆိုပါ စီမံခ်က္ကို ယခုႏွစ္စက္တင္ဘာလတြင္စတင္ရန္စီစဥ္ထားသည္။

ေအာင္ျပည္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*