ငါးထပ္ႀကီးေတာင္ ရပ္ကြက္ အတြင္း႐ွိ အိမ္ေထာင္စု မ်ားကုိ က်ဴးေက်ာ္ သတ္ေသခံ ကတ္ျပား စမတ္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပး

ငါးထပ္ႀကီးေတာင္ ရပ္ကြက္ အတြင္း႐ွိ အိမ္ေထာင္စု မ်ားကုိ က်ဴးေက်ာ္ သတ္ေသခံ ကတ္ျပား စမတ္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပး
June 12, 2017 Asian Fame

1:07 pm
ငါးထပ္ႀကီးေတာင္ ရပ္ကြက္ အတြင္း႐ွိ အိမ္ေထာင္စု မ်ားကုိ က်ဴးေက်ာ္ သတ္ေသခံ ကတ္ျပား စမတ္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပး

card(ရန္ကုန္ ၊ ဇြန္ ၁၂ )

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ နီးပါးေနထိုင္ခ့ဲသည့္ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးထပ္ႀကီးေတာင္ ရပ္ကြက္ အတြင္း႐ွိ အိမ္ေထာင္စု ၄၀၀ နီးပါးအတြက္ က်ဴးေက်ာ္ အိမ္ေထာင္စု သတ္ေသခံ ကတ္ျပားစမတ္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးေနသည္။

အဆုိပါ စမွတ္ကတ္ထုတ္ေပးျခင္းကုိ ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရအဖြဲ ့မွ ဦးေဆာင္ေတာင္တြင္းၾကီးေက်ာင္းတိုက္တြင္ ယေန ့ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန ့တြင္ စတင္ထုတ္ေပးေနသည္။

ထုိ႔သုိ႔ စမွတ္ကတ္ထုတ္ေပးရာတြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ၅ ထပ္ႀကီးဘုရား၏ အေနာက္ဘက္နား႐ွိ အိမ္ေထာင္စု ၊ ဘုရား၏ ေတာင္ဘက္႐ွိ အိမ္ေထာင္စု ၊ ဆာဘုိသာ ျခံ ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳိ (၂) ရပ္ကြက္႐ွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ စမွတ္ကတ္ ထုတ္ေပးျခင္းကုိ ဇြန္လ ၁၂ ရက္မွ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန ့အထိ ၂ ရက္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေဝ႐ႈိင္းေက်ာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*