ျမန္မာ၏ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ၁၂၀ ေျမာက္ႏုိင္ငံျဖစ္လာသည့္ ဂီနီသမၼတႏုိင္ငံ

ျမန္မာ၏ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ၁၂၀ ေျမာက္ႏုိင္ငံျဖစ္လာသည့္ ဂီနီသမၼတႏုိင္ငံ
June 8, 2017 Asian Fame

4:46 pm
ျမန္မာ၏ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ၁၂၀ ေျမာက္ႏုိင္ငံျဖစ္လာသည့္ ဂီနီသမၼတႏုိင္ငံ

gni

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၈

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဂီနီႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္းပါမႈၾကီးမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒတုိ႔ကုိ အေျခခံျပီး ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔မွစတင္၍ သံအမတ္ၾကီးအဆင့္အတန္း သံတမန္ဆက္သြယ္ထူ ေထာင္လုိက္ျပီျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ျမန္မာအျမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဂီနီအျမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္တုိ႔က နယူေယာက္ျမဳိ႕တြင္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ဂီနီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံ ၁၂၀ ေျမာက္သံတမန္ ထူေထာင္သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ဂီနီႏုိင္ငံသည္ အာဖရိကတုိက္တြင္တည္ရွိျပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအရ ေရနံႏွင့္ တြင္းထြက္မ်ားတင္ပုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ျပီး လူဦးေရ ၁၁ သန္းေက်ာ္ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။

HEZ
ဓါတ္ပုံ – Wikipedia

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*