ယခုဘ႑ာႏွစ္အစ(၂)လတာအတြင္းယခင္ကာလတူထက္ ကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုမိုကုန္သြယ္နိုင္ခဲ့

ယခုဘ႑ာႏွစ္အစ(၂)လတာအတြင္းယခင္ကာလတူထက္ ကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုမိုကုန္သြယ္နိုင္ခဲ့
June 7, 2017 Asian Fame

9:47 am
ယခုဘ႑ာႏွစ္အစ(၂)လတာအတြင္းယခင္ကာလတူထက္ ကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုမိုကုန္သြယ္နိုင္ခဲ့

chart ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ (၆)

ယခု ဘ႑ာႏွစ္အစ ဧၿပီ(၁)ရက္ေန႔ မွေမလကုန္အထိ (၂)လအတြင္း ကုန္သြယ္မွု စာရင္းဇယား အခ်က္အလက္မ်ား ကိုႏွိဳင္းယွဥ္ ၾကည္႔ ရာ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုမို ကုန္သြယ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ အစတြင္ျပည္ပပို႔ကုန္ တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ(၁.၈) ဘီလီယံႏွင့္ သြင္းကုန္ တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ(၂.၉)ဘီလီယံ စုစုေပါင္း(၂)လ အတြင္း ကုန္သြယ္မွု တန္ဖိုးကန္ေဒၚလာ(၄.၇) ဘီလီယံ အထိရရွိခဲ့သည္။ ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ (၃.၅) ဘီလီယံခန္႔သာ ကုန္သြယ္နိုင္ခဲ့သည္႔ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုမိုကုန္သြယ္နိုင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ က႑ႏွစ္ရပ္တြင္ ပို႔ကုန္မွ ကန္ေဒၚလာ သန္း(၃၀၀) ၀န္းက်င္ခန္႔ ပိုမိုတင္ပို႔ တင္သြင္းနိုင္ခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္ တင္သြင္း မွုမွ ကန္ေဒၚလာသန္း (၇၀၀)ေက်ာ္ဖိုး ပိုမို တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မွု အပိုင္းတြင္ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကဲြ တင္ပို႔မွုမ်ားက အမ်ားဆံုး ပိုမို တင္ပို႔နိုင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယတင္ပို႔မွု အမ်ားဆံုး ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွ သတၱဳႏွင့္ သတၱဳရိုင္း မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး CMP စနစ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္သည္ ႔အထည္မ်ားႏွင့္ReExport ပစၥည္းမ်ားမွာ တတိယႏွင့္ စတုတၱေနရာ မ်ားတြင္ သီးသီး ရွိေနသည္။ ယခု ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း တင္ပို႔နိုင္ခဲ့သည္ ပို႔ကုန္ အုပ္စုမ်ားမွာ စက္မွုထြက္ကုန္ေခ်ာ ပစၥည္း မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး (၃၉) ရာခိုင္ႏွုန္း ခန္႔ရွိကာ၊ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး အျဖစ္ လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားက(၃၁) ရာခိုင္ႏွဳန္းႏွင့္ အျခား ပစၥည္းမ်ားက ပို႔ကုန္ စုစုေပါင္း၏ (၁၅) ရာခိုင္နွဳန္း တင္ပို႔နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ တိရိစာၦန္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေရထြက္ ကုန္ပစၥည္း မ်ားမွာ တင္ပို႔မွုစုစုေပါင္း၏ (၁၅)ရာခိုင္ႏွဳန္း သာရွိခဲ့သည္ ။ျပည္ပကို အမ်ားဆံုး တင္ပုိ႔ခဲ့သည္႔ ပို႔ကုန္မ်ားတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔၊ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္၊ သတၱဳ ထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဆန္၊ ဆန္ကဲြ ၊ေျပာင္း၊ မတ္ပဲႏွင့္ရာဘာစိမ္း တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္အစ တြင္ကုန္သြယ္မွဳ တန္ဖိုး တိုးလာသလို တြင္းထြက္ႏွင့္ သယံဇာတ တင္ပုိ႔မွဳမ်ား အထိုက္ေလ်ာက္ေလွ်ာ့ ခ်နိုင္ခဲ့ကာ လယ္ယာႏွင့္သားငါး ထြက္ကုန္မ်ားကိုယခင္ႏွစ္က ထက္ ပိုမိုတင္ပုိ႔ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*