ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္တြင္ အိမ္ရာစုေဆာင္း ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူ (၁၆၀၀၀)ခန္႔ရွိလာ

ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္တြင္ အိမ္ရာစုေဆာင္း ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူ (၁၆၀၀၀)ခန္႔ရွိလာ
June 5, 2017 Asian Fame

2:55 pm
ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္တြင္ အိမ္ရာစုေဆာင္း ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူ (၁၆၀၀၀)ခန္႔ရွိလာ

house(ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၅)

ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ တန္ဖုိးနည္း တုိက္ခန္း မ်ားကို ဝယ္ယူရန္ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဘဏ္တြင္ အိမ္ရာ စုေဆာင္း ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူ (၁၆၀၀၀)ခန္႔ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္ လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္-CHD Bank မွ သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဘဏ္တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ အရစ္က် စနစ္ျဖင့္ ေရာင္း ခ်ေနသည့္ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္အနီးႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ တုိ႔တြင္ရွိသည့္ က်ပ္သိန္း (၁၀၀)ဝန္းက်င္တန္ တန္ဖိုး နည္း တုိက္ခန္းမ်ား ဝယ္ယူခြင့္ႏွင့္ သန္လွ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္မည့္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ား ဝယ္ယူခြင့္ အတြက္ အဆိုပါ အိမ္ရာ စုေဆာင္း ေငြစာရင္းကို လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ဘဏ္တြင္ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ပါက ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္းျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ၿပီး တန္ဖုိးနည္း တုိက္ခန္း ဝယ္ယူခြင့္ရရန္ အတြက္ စုေဆာင္းေငြမွာ အိမ္တန္ဖုိး၏ (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ တန္ဖိုးနည္း တုိက္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ ရွိလာပါက ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထား သူမ်ားထဲမွ တုိက္ခန္း တန္ဖိုး၏ (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္း စုေဆာင္းထားၿပီး သူမ်ားကို စီနီယာစဥ္ အလုိက္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ မားကတ္တင္း ဌာန လက္ေထာက္ မန္ေနဂ်ာ ဦးဟိန္းေဝေနာင္ကေျပာသည္။

“လက္ရွိမွာ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္ထားတဲ့သူ (၁၆၀၀၀)ေလာက္ ရွိေနပါၿပီ။ တန္ဖုိးတန္း တုိက္ခန္းေတြကို ဝယ္ယူခ်င္တဲ့ သူေတြအတြက္ ဘာေတြ လိုအပ္တယ္။ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆုိတာ ေဆာက္လုပ္ေရး ဘဏ္ခြဲေတြမွာ စံုစမ္းလို႔ ရပါတယ္။ ေနာက္ ၿပီးေတာ့ ဇြန္လ (၂၃)ရက္ မွာ House.com.mm နဲ႔ CHDB တုိ႔ ပူးေပါင္းက်င္းပမယ့္ အိမ္ျခံေျမနဲ႔ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း ျပပြဲမွာလဲ လာေရာက္ ေမးျမန္းစံုစမ္းလို႔ရပါတယ္။ တစ္ခါထဲ ေငြစာရင္း ဖြင့္သြားလိုလဲရပါတယ္” ဟု ဦးဟိန္းေဝေနာင္က ေျပာသည္။

အိမ္ရာ စုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူ (၁၆၀၀၀)ဝန္းက်င္း ထဲမွ ေဆာက္လုပ္ေရး ဘဏ္အေနျဖင့္ တန္ဖုိးနည္း တုိက္ခန္း ဝယ္ယူသူ (၆၀၀)ေက်ာ္ကို ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ မားကတ္တင္း ဌာန လက္ေထာက္ မန္ေနဂ်ာ ဦးဟိန္းေဝေနာင္ကေျပာသည္။

ေခ်းေငြ ရရွိသူမ်ားမွာ ေရႊလင္ဗန္း တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ၊ ယုဇနတန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ၊ ကေနာင္မင္းသားႀကီး အိမ္ရာႏွင့္ မႏၲေလး ျမရည္ နႏၵာ အိမ္ရာတို႔မွ တန္းဖုိုးနည္း တိုက္ခန္းဝယ္ယူခြင့္ ရရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေခ်းေငြ ရရရွိသူ (၆၀၀)ေက်ာ္တြင္ ရန္ကုန္မွ (၅၉၀) ဦးႏွင့္ မႏၲေလးမွ (၆၀)ဦးတုိ႔ ျဖစ္သည္။

HEZ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*