လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အလားအလာ

လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အလားအလာ
June 2, 2017 Asian Fame

11:55 am
လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အလားအလာ

myathlaingမၾကာခင္ အခု က်င္းပေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္တာဝန္ က ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္း ျခင္းဥပေဒ ကုိ ျပည္ေထာင္စု အေထြ ေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး  ေကာ္မရွင္ကေန တင္သြင္းသြား မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီဥပေဒ မွာ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အရျပ႒ာန္းထားတဲ့ အတိုင္းဆိုရင္ ပုဒ္မ ၃၉၆ (ခ) မွာ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္၏ မူလမဲဆႏၵရွင္မ်ား အနက္ အနည္းဆုံး တစ္ရာခိုင္္ႏႈန္း တို႔ကတာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း လို ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္တန္းခ်က္ ကုိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပရမည္လို႔ ဆို ထားပါတယ္။

ဒီဥပေဒ အတိုင္းသာ ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အ ေတာ္မ်ားမ်ား တာဝန္ကေန ျပန္ အ႐ုပ္သိမ္း ခံရႏိုင္တဲ႔ အေျခအေန ေတြ မ်ားလိမ့္မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းခ်င္ပါ တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုခန္႔မွန္းခ်င္ မိသလဲဆိုရင္ အာဏာရ အန္အယ္ ဒီပါတီမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား  လွယ္မ်ား အတြက္ တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ ဌာနတစ္ရပ္ ဖြင့္ထားပါတယ္။ ဒီ ဌာနမွာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ေတြကုိ မလုိလားတဲ႔တိုင္ၾကား စာေတြ အမ်ားဆုံး ဆိုတာလည္း သိလုိက္ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ ခ်က္က ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂ဝ၁၇ ဧၿပီလ  ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အာ ဏာရ အန္အယ္ဒီ ပါတီ အေနနဲ႔ မဲ ဆႏၵနယ္ ၁၈ ေနရာ ဝင္ၿပိဳင္ၿပီး ၉ ေနရာသာ အႏိုင္ရတဲ့ အေျခအေန ကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ လည္း    ျပည္သူေတြ ရဲ႕ေထာက္ခံမႈအား က် ဆင္းလာတာကုိ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

အခု ျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန အရလည္း အာဏာရ အန္အယ္ဒီ ပါတီ အေနနဲ႔ က႑ေပါင္းစုံမွာ အလြန္ အင္မတန္အ ခက္အခဲေတြ ကုိ ရင္ဆိုင္ေနရပါ တယ္။ ဒီအေရးႀကီးတဲ႔ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ ေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ ကုိထားပါဦး။ ဒီအေျခအေနေတြက ေရရွည္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥေတြ ပါ။ ေရတို လတ္တေလာ ေဆာင္ ရြက္ရမယ့္ကိစၥေတြလည္း ရွိေနပါ တယ္။ ျပည္သူေတြ အတြက္ စား ဝတ္ေနေရး၊ သြားလာေရး၊ လူတစ္ ေယာက္ဘဝ လုံၿခံဳေရး၊ တရားဥပ ေဒစုိးမိုးေရး၊ လူ႔ အခြင့္အေရး ဆို တဲ႔ အနိမ့္ဆုံး ကိစၥေတြကုိေျပလည္ ေအာင္ မေျဖရွင္းေပးႏိုင္တဲ႔ အတြက္ ေဝဖန္မႈေတြကုိ ခံေနရပါတယ္။ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေတြကုိလည္း ၿမိဳ႕နယ္ အေတာ္မ်ား မ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵရွင္ေတြ က လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ တစ္မ်က္ႏွာတည္း ေၾကာင့္ မဲေပးခဲ႔ရၿပီး မႀကိဳက္ခဲ႔ၾက ပါဘူး။ ဒီလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေတြကလည္း မဲဆႏၵရွင္ေတြ က မဲ ေပးေရြးခ်ယ္ ၿပီးတဲ႔ေနာက္မွာ မဲ ဆႏၵရွင္ေတြ ေက်နပ္ေအာင္ ထူး ျခားတဲ႔ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ မေတြ႕ရပါဘူး။ ဒီကိစၥေတြ ကုိ ျပည္ သူေတြ သိေနၾကသလို မီဒီယာေတြ ကလည္း ေဝဖန္ေနၾကပါတယ္။ သိ ေနၿပီးသား အေၾကာင္းအရာ ေတြကုိ ထပ္မေျပာ လိုေတာ့ပါဘူး။

ဒီ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းဥ ပေဒ မွာေရးဆြဲထားတဲ႔ မဲဆႏၵရွင္ မ်ားရဲ႕ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း က ေရြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကုိ တိုင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က လက္ခံခဲ႔မယ္ ဆိုရင္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ  မၾကာ မၾကာ ျပန္က်င္းပ ရမယ့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ကလည္း
၁။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ေက်းဇူးသစၥာ ေတာ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း။
၂။ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း။
၃။အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားျခင္း။
၄။ ဤဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္ ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၏ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းျခင္း။
၅။ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ တာ ဝန္မ်ားကုိ ေက်ပြန္ေအာင္မ ေဆာင္ရြက္ျခင္းစတဲ႔ အခ်က္ေတြ ထဲက တစ္ခ်က္ ခ်က္ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္မိရင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ အျဖစ္က ျပန္အ႐ုပ္သိမ္းခံရ မယ့္ အေျခအေန ရွိပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ႔တဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အာဏာရတဲ႔အခ်ိန္မွာ ဒီဥပေဒကုိ ဆိုင္းငံ႔ထားခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေရႊ မန္းကုိယ္တိုင္ကုိ မဲဆႏၵရွင္ျပည္ သူမ်ားက လက္မွတ္ထိုးျပီး ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိ တိုင္ခဲ႔တာ ေၾကာင့္ ဆိုင္းငံ႔ ထားခဲ႔တာအားလုံး အသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ျပ႒ာန္းထား တဲ႔အခ်က္ေတြထဲက ကုိယ္စား လွယ္ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းျခင္း နဲ႔ ေပးအပ္ထားတဲ႔ တာဝန္ေတြကုိ ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း ေတြက ကုိယ္စားလွယ္ျပန္႐ုပ္သိမ္း ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဓိက က်လာပါ လိမ့္မယ္။

ဒီဥပေဒကုိ အခု အာဏာရ အန္အယ္ဒီ ပါတီ လႊတ္ေတာ္က အ တည္ျပဳေပးခဲ႔လို႔ ရွိရင္ ေရြးေကာက္ ပြဲ ျပန္က်င္းပရမယ့္ မဲဆႏၵ နယ္ ေတြမွာ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တုန္းကလို အန္အယ္ဒီလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ႏိုင္ဖို႔ မေသခ်ာေတာ့ပါဘူး။ ဒီလို အေျခ အေနမွာ ျပည္နယ္မဲ ဆႏၵနယ္ ေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္း သားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းေတြအတြက္ အခြင့္ အေရး တစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီလိုပဲ အခု ပါတီတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ဖို႔ အားယူေနတဲ႔ ၈၈ မ်ိဳး ဆက္ အဓိကပါတီ အတြက္လည္း မေမွ်ာ္လင့္ဘဲနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ ကုိ ေစာစီးစြာ ေရာက္ႏိုင္မယ့္ အေျခ အေနတစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးေပးသလို ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ေပၚေပါက္လာေတာ့မယ့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေတြ အဓိက ဦးေဆာင္ မယ့္ပါတီနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက တိုင္း ရင္းသား ပါတီေတြ မဟာမိတ္ အျဖစ္ ေပါင္းစပ္ႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ လႊတ္ ေတာ္ထဲမွာ အားေကာင္း ေမာင္း သန္ အတိုက္အခံ ျဖစ္လာႏိုင္ပါ တယ္။ ဒါကလည္းျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ တဲ့အေျခအေနကုိ ခန္႔မွန္းခ်က္တစ္ ခုသာရွိပါတယ္။ ဒီျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ တဲ႔ အေျခအေနကုိ ကာကြယ္ဖို႔ အာ ဏာရ အန္အယ္ဒီ ပါတီ အတြက္ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီ လိုျပင္ဆင္ထားႏိုင္ဖို႔အတြက္ အာ ဏာရ အန္အယ္ဒီပါတီဟာ အနာ ဂတ္ပါတီ မူဝါဒေတြ ေသေသခ်ာ ခ်ာ ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဥပမာေျပာ ရရင္ အန္အယ္ဒီပါတီရဲ႕ လိုအပ္ေန တဲ႔ ပါတီ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိအရင္ဆုံး ျပန္ သုံးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရပါလိမ့္ မယ္။ ပါတီရဲ႕ အားနည္းေနတဲ့ စည္း႐ံုးေရး အေျခအေနကုိ အသစ္ ျပန္ေရးဆြဲၿပီး  ျပည္သူေတြေထာက္ ခံမႈ ဆက္လက္ ရယူႏိုင္ဖို႔လိုပါ တယ္။ မဲဆႏၵနယ္ေတြမွာ မဲဆႏၵ နယ္မွာ ေနထိုင္ တဲ့ ျပည္ သူေတြ က  ေထာက္ခံမယ့္ လူပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ ေခၚယူၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေတြကုိ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ရမွာပါ။ နယ္ေျမပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အျဖစ္ စည္း႐ံုးမႈ ကုိ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ထား ႏိုင္ဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါ မွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ျပန္က်င္းပတဲ႔အခါ အေျခအေန ျပန္ေကာင္းပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က အခုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လႊတ္ ေတာ္ကုိတင္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္႐ုပ္သိမ္း ျခင္း ဥပေဒမွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ပုဒ္မ ၃၉၇ မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ႔ ‘ျပည္ ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ေရြး ေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္း ေကာင္း၊ တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္ သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း လိုအပ္ ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္း ရမည္’ ဆိုတဲ႔အခ်က္အရ သက္ဆိုင္ရာမဲ ဆႏၵနယ္၏ မူလမဲဆႏၵရွင္ မ်ားအ နက္ အနည္းဆုံး တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း တို႔က တာဝန္မွ ႐ုပ္သိမ္း လိုေသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပတ္ သက္သည့္ တိုင္တန္းခ်က္အစား ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ႔ အေရအတြက္ ကုိ ျပင္ ဆင္ေပးႏိုင္ရမွာပါ။ ဥပမာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း (သုိ႔မဟုတ္) ၅ဝ ရာခုိင္ ႏႈန္းက တိုင္တန္းလွ်င္ ဆိုတဲ႔ အေရ အတြက္ကုိ ျပန္အစားထိုးၿပီး ဥပ ေဒကုိ ျပင္ရပါလိမ့္မယ္။

ဒီပုဒ္မ ၃၉၇ ဟာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ထဲမွာ မပါဝင္တဲ႔ အတြက္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္အားလုံးရဲ႕ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ က ေထာက္ခံဆႏၵမဲနဲ႔ ျပင္ ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒကုိ ျပင္ ဆင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း ျပည္  ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အေက် အလည္ ေဆြးေႏြးရမွာပါ။ ျပင္ဆင္ ႏိုင္ဖို႔အဆိုတင္ကတည္းက မကန္႔ ကြက္ႏိုင္ေလာက္တဲ႔ အခ်က္အ လက္ေတြ ရွာေဖြျပင္ဆင္ထားႏိုင္ ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္က ၂၅  ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနပါတယ္။ ေရြးေကာက္ခံျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ထဲ မွာလည္း အတိုက္အခံ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ အနည္းငယ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ေတြပါ ေပါင္းမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစု ေပါင္း ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္မွာပါ။

ဒီတစ္ရာခိုင္ႏႈန္း တိုင္တန္းရင္ ဆိုတဲ႔အခ်က္ကုိ မျပင္ႏိုင္ရင္ အား လုံးေသာ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြအ တြက္ အႏၲရာယ္ရွိေနမွာပါ။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ျပန္ၾကည့္ ရင္ အာဏာရ အန္အယ္ဒီပါတီက အႏိုင္ရခဲ႔တဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေတြ အမ်ားစုဟာ မဲအျပတ္ အသတ္နဲ႔ ႏိုင္ခဲ႔တာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕မဲဆႏၵ နယ္ေတြမွာ ပြတ္ကာသီကာ အ ႏိုင္ရလာၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ျဖစ္လာတာကုိ အားလုံးသိ ခဲ႔ၾကပါတယ္။

အန္အယ္ဒီ ပါတီအေနနဲ႔ လည္း အာဏာရၿပီးတဲ႔ တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ ကာလမွာ အန္အယ္ဒီပါတီ ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ကုိ ျပည္ သူေတြရဲ႕ေထာက္ခံမႈက ၂ဝ၁၅ ကလုိ မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆို တာ ပကတိအေျခအေနအရ မျငင္းႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အန္အယ္ ဒီ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မ်က္ႏွာတစ္ခု တည္းကုိၾကည့္ၿပီး ေထာက္ခံေနၾကေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ မဲ ဆႏၵ ရွင္ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ သူတို႔ အက်ိဳးကုိ ေရွး႐ႈမယ့္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားကုိသာ ေရြး ခ်ယ္ၾကေတာ့မယ့္ အေနအထား ကုိ ေရာက္ေနပါၿပီ။

ဒီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တာဝန္က ျပန္႐ုပ္သိမ္းတဲ့ ဥပေဒ သာ အတည္ျဖစ္သြားခဲ႔မယ္ ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ကမတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ႏိုင္ေတာ့မွာ ႀကိဳေတြးလုိ႔ ရေနပါတယ္။ အခု လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနထက္ ပုိေကာင္းလာမလား၊ ပုိဆိုးသြားမ လား ဆိုတာကုိေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရ ပါေတာ့မယ္။

ျမတ္လိႈင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*