အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ စီးပြား ေရး အခြင့္အလမ္းေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈအမ်ားဆုံး ျဖစ္လာ

အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ စီးပြား ေရး အခြင့္အလမ္းေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈအမ်ားဆုံး ျဖစ္လာ
June 1, 2017 Asian Fame

5:05 pm
အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ စီးပြား ေရး အခြင့္အလမ္းေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈအမ်ားဆုံး ျဖစ္လာ

MZW
ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၉

ရန္ကုန္တုိင္းသို႔ ေဒသအသီးသီးမွလူငယ္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းလာသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေၾကာင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း Jobnet.com.mm မွ သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းရွိ လူငယ္ဦးေရ၏ ၁၇ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ၂ဝ၁၁ မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ လာၾကသူမ်ား ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထုိလူငယ္မ်ားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာသည့္ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားအနက္ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အလုပ္အကိုင္ စီးပြားေရးအခြင့္ အလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္၊ အလုပ္သစ္ ဝင္ေရာက္ရန္၊ အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕ ရန္၊ ပညာသင္ရန္စသည့္ အ ေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

World Bank ႏွင့္ Liveli­hoods and Food Security Trust Fund တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းအရ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏိုင္ငံအတြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ပိုမုိျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဧရာဝတီတုိင္းႏွင့္ မေကြး တုိင္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈႏႈန္းသည္ အျခားျပည္နယ္၊ တုိင္းမ်ားထက္ ပိုမုိျမင့္မားေၾကာင္း၊ အမ်ားစုသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျပာင္း ေရႊ႕သူမ်ားတြင္ လူငယ္အမ်ိဳးသားအမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Jobnet.com.mm မွ မန္ေနး ဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ Matt De Luca က လူငယ္မ်ားအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ”ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အလုပ္လုပ္လိုတဲ့ သူ ေတြကို အႀကံÓဏ္ေပးလိုတာ ကေတာ့ မိမိအေနနဲ႕ ဘယ္လိုအ လုပ္ကို အမွန္တကယ္လုပ္ကိုင္ လိုစိတ္ရိွလဲဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာသိရိွေနေအာင္လုပ္ပါ။ အလုပ္ခန္႔အပ္ သူေတြဘက္ကလည္း ၎တို႔အလုပ္ ခန္႔အပ္ရာမွာ အမွန္တကယ္ ဦးတည္ခ်က္ရိွၿပီး ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္လိုသူေတြကိုသာ အလုပ္ခန္႔အပ္ရန္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု အႀကံျပဳသည္။ လက္ရိွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရိွေသာ လူ ဦးေရ၏ ၄၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းသည္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာၾက သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းအရ သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*