စီးပြားေရး ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ Dentons က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရံုးခြဲသစ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီ

စီးပြားေရး ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ Dentons က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရံုးခြဲသစ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီ
June 1, 2017 Asian Fame

11:56 am
စီးပြားေရး ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ Dentons က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရံုးခြဲသစ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီ

Dentons(ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁)

ကမာၻ႔ အႀကီးဆံုး ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ Dentons ကုမၸဏီသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသ အတြင္း ေစ်းကြက္ ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမ္ိဳ႕တြင္ ရံုးခြဲသစ္ ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။

Mark Livingston က အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ ေရွ႕ေနမ်ား ပါဝင္သည့္ Livingstons Legal အဖဲြ႔ကို ဦးေဆာင္ျပီး Dentons ျမန္မာ လီမိတက္တြင္ Resident Partner အျဖစ္ တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ Dentons ရံုးသစ္သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ကာလ အၾကာျမင့္ဆံုး အေျခစိုက္ျပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အမ်ားအျပားကို ဥပေဒဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေနသည့္ Dentons Rodyk ႏွင့္ အနီးကပ္ လက္တဲြ လုပ္ကိုင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းလဲလာတဲ့အတြက္ ကုမၸဏီနဲ႔ လက္တဲြ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အာရွေဒသနဲ႔ ကမာၻတစ္ဝန္းမွ ကုမၸဏီေတြအတြက္ ႏုိင္ငံတြင္းေစ်းကြက္နဲ႔ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာရွိတဲ့ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို လမ္း ဖြင့္ေပးလိုက္ပါၿပီ္” ဟု Dentons ၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာဥကၠဌျဖစ္သူ Joe Andrew ကေျပာသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုတာ ကမာၻ႔စိတ္လႈပ္ရွားစရာအေကာင္းဆံုး ေစ်းကြက္ နယ္ပယ္ေဒသေတြထဲက အခ်က္အျခာက်တဲ့ အေရးပါတဲ့ တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ေစ်းကြက္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ထြန္းသစ္စ စီးပြားေရး ေစ်းကြက္ေတြ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္လည္ပတ္ႏုိင္ဖို႔ရာ ယံုၾကည္ အားထား ရၿပီး အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္း ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိဖို႔က အလြန္အေရးပါပါတယ္။ Dentons အေနနဲ႔ ယခုလို ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္ အကူျပဳသြားႏုိင္ မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိပါ တယ္” သူကေျပာသည္။

“Dentons ျမန္မာ အဖဲြ႔ဝင္ေတြရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ အေနအထားနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အေၾကာင္း ခေရေစ့တြင္းက် သိရိွ နားလည္မႈကို ကမာၻ႔ အႀကီးဆံုး ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီက ပံ့ပိုးေပးတဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပး သြားမွာျဖစ္ ပါတယ္” ဟု မစၥတာ Livingston ကေျပာသည္။

အာဆီယံေဒသတြင္းရွိ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ေသာ လူဦးေရႏွင့္ လူငယ္ဦးေရမ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခ်က္အျခာက်ေသာ ေနရာအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ အာဆီယံေဒသ တြင္း အသားတင္ ထုတ္ကုန္ တန္ဖိုး ေငြပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၄ ထရီလ်ံရွိျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻ႔အလ်င္ျမန္ ဆံုး ဖြံ႔ၿဖိ္ဳး တိုးတက္ လာေနေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေနာက္လာမယ့္ ငါးႏွစ္မွာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိက အခြင့္ အလမ္းတစ္ခု အျဖစ္ ျမင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ရုံးသစ္က ၎တို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမယ့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အေျခခိုင္မာ ဖို႔နဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြား လာဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ ကို အဓိကထားၿပီး ဥပေဒဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အၾကံဥာဏ္ေပးသြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Dentons ၏ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ အလုပ္အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ဒုတိယဥကၠဌ ျဖစ္သူ၊ ထို႔ျပင္ Dentons Rodyk ၏ ေဒသဆုိင္ရာ အလုပ္အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္လည္းျဖစ္သူ မစၥတာ Philip Jeyaretnam က ေျပာသည္။

“Dentons Rodyk ဟာကမာၻတစ္ဝန္းက လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူ စီးပြားေရးကုမၸဏီေတြကို စိတ္ဝင္စား စရာေကာင္းတဲ့ အရည္အေသြးျမင့္ အစီအစဉ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ ကုမၸဏီႀကီးအျဖစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ မွာ အခိုင္အမာရပ္တည္ေနပါၿပီ” ဟုသူကေျပာသည္။

Dentons ၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Elliott Portnoy က “ကုမၸဏီနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္ေတြ လိုအပ္တဲ့ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေတြကို ဆက္လက္ရွာေဖြႏုိင္ဖို႕အတြက္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွာ ရံုးခြဲ တိုးခ်ဲ႕လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ အေနနဲ႔ ကမာၻတစ္ဝန္းက လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူစီးပြားေရးကုမၸဏီေတြကို ဥပေဒ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အရည္အေသြးျမင့္မားစြာ တစ္ေျပးညီ ပံ့့ပိုးေပးႏုိင္ဖို႕ အစဥ္အၿမဲ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရံုးခဲြအပါအဝင္ ကမာၻတစ္ဝန္းႏုိင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ရိွရံုးခဲြေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္တြင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၈၀၀၀ ေက်ာ္ က Dentons အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွသည္။

HEZ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*