ေရွ႕ကိုေမွ်ာ္၊ အနာဂတ္ကို အာ႐ုံျပဳလို႔ သြက္သြက္လက္လက္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းစို႔ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

ေရွ႕ကိုေမွ်ာ္၊ အနာဂတ္ကို အာ႐ုံျပဳလို႔ သြက္သြက္လက္လက္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းစို႔ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)
May 31, 2017 Asian Fame

2:46 pm
ေရွ႕ကိုေမွ်ာ္၊ အနာဂတ္ကို အာ႐ုံျပဳလို႔ သြက္သြက္လက္လက္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းစို႔ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို ေရွး႐ႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အဝရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – (၂၁) ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေဝးအား ေမလ ၂၄ ရက္မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယင္းညီလာခံႀကီး၏ ရလဒ္မွာမူ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲ ေကာ္မတီ (UPDJC) က အဆုိျပဳတင္သြင္းလာေသာမူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအေပၚက႑အလိုက္၊ အစုအဖြဲ႕အလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အဆင့္ဆင့္က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ရရွိလာေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၁) အျဖစ္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္။ အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း (၁) တြင္ ႏိုင္ငံေရး က႑ မူဝါဒသေဘာတူညီခ်က္ ၁၂ ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑ မူဝါဒ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ မူဝါဒ သေဘာတူညီခ်က္ ၄ ခ်က္၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ မူဝါဒသေဘာတူညီခ်က္ ၁ဝ ခ်က္၊ စုစုေပါင္း သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ”ဒီကေန႔ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့တဲ့ သေဘာ တူညီခ်က္ေတြဟာ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရးလမ္းႀကီးအေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုက္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ေျခလွမ္းႀကီး’ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေျခလွမ္းလွမ္းႏိုင္ဖို႕၊ သေဘာတူညီခ်က္ ေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူ ရရွိခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ စိတ္ဓာတ္က်စရာေတြ၊ စိတ္တက္ၾ<ြကစရာေတြ ေက်ာ္ျဖတ္ျပီးမွ အခုလိုရရွိလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ျပည္သူအားလုံးတို႔၏ဆႏၵမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းရွိ ေနေစ ခ်င္ေနၾကပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏အႏွစ္သာရႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားထက္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားက ပို၍ခံစားနားလည္ၾကပါသည္။ မည္သူသည္ ေသနတ္သံတဒိုင္းဒိုင္းၾကားဝယ္ က်ီးလန္႔စာစားဘဝကို လိုခ်င္ပါမည္နည္း။ သားတကြဲ သမီးတကြဲ ေျပးလႊားေနရသည့္ ဘဝမ်ဳိးကို မည္သူမွ်မလိုခ်င္ၾကပါ။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ ေလာင္ခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ၇ ခုတာမွ် ၾကာျမင့္ေနေပၿပီ။ ထို႔အတြက္ အားလုံးတြင္ အတိတ္၏ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း ကိုယ္စီကိုယ္ငွ မနည္းမေနာရွိေနခဲ့ၾကၿပီ။ အဆိုပါ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ နာၾကည္းခ်က္တို႔ကို ေနာင္လာမည့္မ်ဳိးဆက္သစ္အား မည္သူကမွ် လက္ဆင့္မကမ္းလိုၾကေတာ့ပါ။ ထို႔အတြက္ အားလုံးဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကပါၿပီ။ထိုသို႔ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကျခင္း၏ ရလဒ္မွာကား ယခု သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၁) ပင္ျဖစ္ေလေတာ့၏။ သို႔ရာတြင္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကားရွိေနေသးသည္။ မူလ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့စဥ္ကထက္ေတာ့ ပို၍ ပို၍ နီးလာေနပါၿပီ။ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ စကားအတိုင္းပင္ ျပည္သူ အားလုံး အတူလက္တြဲ၍ ”ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးလမ္းမွာ ေရွ႕ကိုေမွ်ာ္၊ အနာဂတ္ကို အာ႐ုံျပဳလို႕ သြက္သြက္လက္လက္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကဖို႔” တိုက္တြန္းအပ္ပါသတည္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး အျမန္ဆုံး ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစေသာဝ္။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*