အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို တန္ဖိုးထားအကာအကြယ္ေပးရန္ အမတ္မ်ားတိုက္တြန္း

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို တန္ဖိုးထားအကာအကြယ္ေပးရန္ အမတ္မ်ားတိုက္တြန္း
May 31, 2017 Asian Fame

4:30 pm
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို တန္ဖိုးထားအကာအကြယ္ေပးရန္ အမတ္မ်ားတိုက္တြန္း

Myanmar Now article

အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now)

ရန္ကုန္၊ ေမ ၃ဝ

အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္ဖိုးထားေလးစားမႈျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံခံရေရး၊ မိသားစုႏွင့္ လူ႕အသိုက္အဝန္းအတြင္း တန္းတူအခြင့္အေရ ရရိွေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကင္းေဝး လံုၿခံဳေရးတို႔အတြက္ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ ေဆာင္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီး တုိ႔၏အသံဟု အမည္ေပးထား သည့္ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုတြင္ ထိုသို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ဦးရန္ေအာင္က အမ်ဳိးသမီးတို႔ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသူ တို႔မွာ အမ်ဳိးသားမ်ား ျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ လြန္စြာ အားနာမိေၾကာင္း၊ အားနာမႈကို ခြန္အားအျဖစ္ေျပာင္းလဲ၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလံုၿခဳံေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ သည္။

”ကြၽန္ေတာ္ ရဲရဲတင္းတင္း ေျပာႏိုင္တာတစ္ခုက အမ်ဳိးသမီးေတြ မေတာ္မတရား လုပ္ခံရတာေတြ၊ ဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံရတဲ့ကိစၥရပ္မ်ား ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစား ကူညီသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးရန္ေအာင္က Triangle Women Support Group အဖဲြ႔က စီစဥ္ေသာ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေျပာသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား မၾကာခဏထြက္ေပၚလာေနေၾကာင္း၊ မေတာ္မတရားျပဳမႈမ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။ သားသမီးတို႔ကို ဒုကၡမ်ား ၾကားထဲတြင္ ေမြးဖြားေပးခဲ့ျခင္း၊ လူလားေျမာက္ေစရန္ ေကြၽးေမြး ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔အတြက္ မိခင္ မ်ား၊ မိခင္ေလာင္းမ်ားကို တန္ဖိုး ထားပါေၾကာင္း ပုဇြန္ေတာင္ မဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ကိုယ္စား လွယ္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။ ”အမ်ဳိးသမီးကိစၥ မွန္သမွ်ကို ဝိုင္းဝန္းကူညီဖို႔ အမ်ဳိးသားတိုင္း၊ အမ်ဳိးသမီးတိုင္း၊ လူသားတိုင္းမွာ တာဝန္ရိွပါတယ္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ဆိုသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းတို႔ အေပၚမ်ားစြာ သက္ေရာက္မႈ ရိွ ေၾကာင္း၊ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ထုတ္ေဝ ေသာ သုေတသန အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း အရပ္ဘက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕မ်ားက ပိုမို သတိျပဳ လက္ခံလာၾကၿပီျဖစ္ သည္ဟု’တိတ္ဆိတ္ျခင္း၏ေနာက္ကြယ္’ ဟု အမည္ေပးထားသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိအေၾကာင္း အရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာ သုေတသနျပဳမႈမွာ အနည္းငယ္သာရိွေသးသည္ဟု က်ားမ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္က ထုတ္ေဝေသာ ထိုအစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*