သီလဝါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ကူဘိုတာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း တို႔က ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာ မ်ားကို သင္တန္းေပး

သီလဝါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ကူဘိုတာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း တို႔က ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာ မ်ားကို သင္တန္းေပး
May 31, 2017 Asian Fame

5:30 pm
သီလဝါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ကူဘိုတာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း တို႔က ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာ မ်ားကို သင္တန္းေပး

(ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၆)

သီလဝါ အထူး စီးပြားေရး ဇုန္ႏွင့္ ကူဘိုတာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း တို႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာအင္ဂ်င္ နီယာမ်ားကို ေရႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ အတတ္ပညာႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ သင္တန္း အခမဲ့ေပးလ်က္ ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ၊ ဂ်ပန္သီလဝါ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ကုမၸဏီ (MJTD) ၊ သီလဝါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (TSMC) ႏွင့္  ကူဘိုတာေကာ္ပိုေရးရွင္း တို႔ ပူး ေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ေရ ေပးေဝမႈ၊ ေရသန္႔စင္ စနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ နည္းပညာမ်ားကို  သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

သင္တန္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတကာ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ ႐ုံးမွ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားက သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ကူဘုိတာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ နည္းျပဆရာ မ်ားကလည္း ၄င္းတုိ႔ ၏ အေတြ႕ အႀကဳံမ်ားကို ေဝငွ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက အေျခ ခံ အေဆာက္အအံု စနစ္မ်ားကို  ပံ့ပိုးရန္ လိုအပ္သည့္ ကြၽမ္းက်င္ အင္ဂ်င္နီယာ မလုံေလာက္မႈ ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ ရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္ တန္းေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမဆုံး သင္ တန္းကုိ ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ စတင္ေနၿပီဟု သိရသည္။

MJTD ၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈ ေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္မစၥတာ တကရွီ ရန္ႏိုင္က သင္တန္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ”ခိုင္မာ စိတ္ခ် ရတဲ့ ေရသန္႔ျဖန္႔ေဝေပးပို႔မႈ နဲ႔ စနစ္ က်တဲ့ ေရဆိုးနဲ႔ အညစ္အေၾကး စြန္႔ပစ္စနစ္ေတြ ရွိျခင္းဟာ လူတိုင္း အတြက္လည္း လိုအပ္သလို စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းေတြ ကို စြဲေဆာင္ဖို႔ အတြက္လည္း အင္မတန္မွ အေရးပါတဲ့ အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုသင္တန္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ လာမယ့္ အနာဂတ္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔  ေရနဲ႔ ေရဆိုး စြန္႔ပစ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ ကို ေကာင္းမြန္စြာ ၾကာရွည္ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ေသခ်ာ လည္ပတ္ႏိုင္ ဖို႔အတြက္ အမ်ားႀကီးအေထာက္ အကူျပဳလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ ပါ တယ္” ဟု ေျပာသည္။

သင္တန္းတြင္ စုစုေပါင္း အင္ ဂ်င္နီယာ ၁ဝဝ ေက်ာ္၊ အစိုးရ ႐ံုးမ်ားမွအရာရွိမ်ား၊ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ ၂ ခုႏွင့္ သီ လဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း မွ ကုမၸဏီေပါင္း ၃၈ ခုတို႔ တက္ ေရာက္ၾကမည္ဟု သိရသည္။

MZW

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*