ထုိင္းေရာက္ ျမန္မာမ်ား ႏိုဝင္ဘာလအထိ ဝန္ေဆာင္ခအခမဲ့ျဖင့္ ေငြလႊဲႏုိင္ၿပီ

ထုိင္းေရာက္ ျမန္မာမ်ား ႏိုဝင္ဘာလအထိ ဝန္ေဆာင္ခအခမဲ့ျဖင့္ ေငြလႊဲႏုိင္ၿပီ
May 31, 2017 Asian Fame

3:17 pm
ထုိင္းေရာက္ ျမန္မာမ်ား ႏိုဝင္ဘာလအထိ ဝန္ေဆာင္ခအခမဲ့ျဖင့္ ေငြလႊဲႏုိင္ၿပီ

MZW
ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၉

ထုိင္း-ျမန္မာ ေငြလႊဲကတ္ဝန္ ေဆာင္မႈအသစ္စတင္ျခင္းအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္ခ ေကာက္ခံမည္မဟုတ္ဘဲ အႀကိမ္ေရ အကန္႔အသတ္မရွိ ေငြလႊဲႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေမၻာဇဘဏ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထုိင္းေရာက္ ျမန္မာလုပ္သား မ်ားအတြက္ ေငြလႊဲကတ္ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ကုိ ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ Kasikor ဘဏ္ (KBank) ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္တု႔ိ ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၄ သန္းအတြက္ ျမန္ဆန္စိတ္ခ်စြာ ေငြလႊဲႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ထုုတ္ေပးထားေသာ ကတ္မ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ KBank ATM စက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဘားကုတ္အား စကန္ဖတ္စစ္ေဆးျခင္း ျဖင့္ လက္ခံအေကာင့္တစ္ခု ဆီသို႕ တစ္ေန႔တာအတြင္း တစ္ႀကိမ္ႏႈန္း ျဖင့္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁ဝဝဝဝဝ အထိ (ျမန္မာက်ပ္ ၃၉ဝဝဝဝဝ ဝန္းက်င္) ေငြလႊဲႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ လက္ခံရရွိ သူမ်ားသည္လည္း ေငြေၾကးမ်ားကိုု ျမန္မာက်ပ္အျဖစ္ ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲ ၄၆ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ရွိေသာ ကေမၻာဇဘဏ္ ATM စက္ အလံုး ၉၃ဝ တြင္ ေန႔ခ်င္းထုုတ္ယူႏိုင္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကေမၻာဇဘဏ္မွ သိရသည္။

ကေမၻာဇဘဏ္၏ International Banking Divison မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးဝင္းလြင္က ”ခုလိုအထူးအစီအစဥ္ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျမန္မာလုပ္သားဟာ တရားမဝင္တဲ့ေငြလႊဲဝန္ ေဆာင္မႈေတြအစား လြယ္ကူၿပီး တရားဝင္တဲ့စနစ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေရရွည္မွာ ႏိုင္ငံအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ေခတ္သစ္ေငြေၾကးစနစ္မွတ္ ေက်ာက္တစ္ခုအျဖစ္ ထင္က်န္ေနမွာပါ” ဟု ေျပာသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ အထိေငြလႊဲခ ေကာက္ခံမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ယင္းကာလအၿပီးတြင္မူ ေငြလႊဲမႈ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၂ဝဝ ေကာက္ခံသြားမည္ဟု သိရသည္။ ထုိင္းေရာက္ ျမန္မာမ်ားအေန ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ K Bank ဘဏ္ခြဲတိုင္းတြင္ Myanmar Remit Card မိ (ျမန္မာေငြလႊဲကတ္) အားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး အေသးစိတ္သိလုိပါက +၉၅ ၁ ၂၃ဝ ၇၁၆ဝ-၆၁-၆၂-၆၃-၆၄ သို႕ဖုန္းေခၚဆို၍ ေမးျမန္းႏိုင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*