တိုင္း စိုက္/ေမြးဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦး ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕ ဆႏၵျပ

တိုင္း စိုက္/ေမြးဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦး ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕ ဆႏၵျပ
May 31, 2017 Asian Fame

11:35 am
တိုင္း စိုက္/ေမြးဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦး ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕ ဆႏၵျပ

sanda

PNews
ရန္ကုန္၊ ေမ ၃ဝ

ယခု ေမလတစ္လထဲမွာပင္ မႏၲေလးတိုင္းမွ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ဧရာဝတီတိုင္းမွ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးတို႔ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဆႏၵျပခံခဲ့ရသည္။မႏၲေလးတိုင္းမွ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းကို ဆႏၵျပသည္မွာ ေျမႏုကြၽန္း ခြဲေဝေပးမႈအေပၚ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ငါန္းျမာေက်းရြာက ေတာင္သူမ်ား က မေက်နပ္မႈေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔ကလည္းေကာင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းမွ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေမြးျမဴ ေရးဝန္ႀကီး ဦးဘဟိန္းကို ဆႏၵျပမႈ မွာ ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ေရလုပ္သား ငယ္အစုအဖြဲ႕မ်ားကို အင္းေလလံတိုက္႐ိုက္ခ်ထားေပးသည့္ကိစၥေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အင္းသားႀကီးမ်ားႏွင့္ အင္းလုပ္သားမ်ားက ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔ကလည္းေကာင္း အသီးသီးဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသႏွစ္ခုမွ ေတာင္သူမ်ား ႏွင့္ေရလုပ္သားတို႔က ယင္းဝန္ႀကီး မ်ား႐ုံးစိုက္ရာ တိုင္းအစိုးရ႐ံုးတို႔တြင္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး၊ ဆႏၵျပသူတို႔က ဝန္ႀကီးမ်ား ႏုတ္ထြက္ေပးေရးကိုအဓိက ဦးတည္ခဲ့ၾကသည္။ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးထံသို႔ ယင္းကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေမးျမန္းရာ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ႐ႈပ္ေန၍ မေျဖၾကား ႏိုင္ဟု ေျဖခဲ့ၾကသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*