တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လိပ္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း တည္ေဆာက္မည္

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လိပ္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း တည္ေဆာက္မည္
May 31, 2017 Asian Fame

4:15 pm
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လိပ္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း တည္ေဆာက္မည္

ေဝ႐ိႈင္းေက်ာ္
ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၉

တရားမဝင္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ လိပ္မ်ဳိးစိတ္မ်ား၏ အသက္ဆုံး႐ံႈးမႈ မ႐ွိေစေရးအတြက္ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း တနသၤာရီတုိင္းေဒႀကီးတြင္ လိပ္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း တည္ ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လိပ္မ်ဳိးဆက္ရွင္သန္ေရးအဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာကလ်ာက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းကုိ လာမည့္ႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး လိပ္မ်ဳိးစိတ္မ်ားအတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ”တရားမဝင္လိပ္ေတြ ဖမ္းမိတာေတြက နယ္စပ္ဘက္ေဒသေတြမွာ ျဖစ္တယ္။ ဖမ္းမိတ့ဲ လိပ္ေတြကုိ ရန္ကုန္ျပန္သယ္ၿပီး ေဆးကုေတာ့ အခ်ိန္လြန္ၿပီး ေသသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္တ့ဲ နယ္ စပ္နဲ ့နီးတ့ဲေနရာေတြ၊ တရားမဝင္ ဖမ္းဆီးတ့ဲေနရာမွာ ဖမ္းမိတ့ဲ လိပ္ေတြကုိ အခ်ိန္မီကုသႏုိင္ေအာင္တည္ေဆာက္တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ ကလ်ာက ေျပာသည္။

အဆုိပါ လိပ္ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းတည္ေဆာက္မည္ဆုိပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သိန္းခန႔္ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆးကုဆရာ ဝန္၊ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မည့္ လူ အင္အားႏွင့္ ဝန္ထမ္းအင္အား မ်ားပါ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အလားတူ ေရလိပ္၊ ကုန္းလိပ္၊ ေသ ဆုံးမည့္လိပ္စသည္ျဖင့္အမ်ဳိးအစား အလုိက္ခြဲျခားထားရမည့္ အေဆာက္ အဦမ်ားပါ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ ့ အသက္႐ွင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ အပူေပးစက္၊ အဲကြန္းႏွင့္ မီးအေနျဖင့္လည္္း ၂၄ နာရီ လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာကလ်ာ က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသမ်ဳိးရင္း လိပ္မ်ဳိးစိတ္မ်ား မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ ကြယ္ေတာ့မည့္ အေျခအေနတြင္သစ္ေတာဌာန၊ သားငွက္ထိန္းသိမ္း ေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာႏိုင္ငံ အစီအစဥ္)ႏွင့္ လိပ္မ်ဳိးဆက္ရွင္သန္ေရးအဖြဲ႕ တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၎တို႔ကိုၿခံမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ေမြးျမဴကာသားေဖာက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္႐ွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရခ်ဳိလိပ္ မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၂၆ မ်ဳိးရွိၿပီး လိပ္ မ်ဳိးစိတ္ ၁၂ မ်ဳိးမွာ မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ ၁၂ မ်ဳိး ထဲမွ ရွစ္မ်ဳိးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ ႏိုင္ငံတည္းတြင္သာ ရွိေၾကာင္း လိပ္မ်ဳိးဆက္႐ွင္သန္ေရးအဖြဲ ့မွ ေဒါက္တာကလ်ာက ေျပာသည္။ လက္႐ွိတြင္ ေလာကနႏၵာ ေဘးမဲ့ေတာဥယ်ာဥ္၊ ေရႊစက္ေတာ္ ေဘးမ့ဲေတာ၊ မင္းစုံေတာင္ေဘးမ့ဲ ေတာ၊ ခ်င္းတြင္း႐ွိလင္းဖားရြာ၊ ထမံ သီေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ မႏၱေလးရတနာ ပုံတိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္တုိ႔တြင္ ေမြးျမဴ ထားၿပီး လိပ္မ်ဳိးစိတ္အခ်ဳိ႕ကို လိပ္ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းေပါင္း ၁၁ ခု တြင္ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း လိပ္မ်ဳိးဆက္႐ွင္သန္ေရးအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*