သူတို႔အျမင္

သူတို႔အျမင္
May 25, 2017 Asian Fame

12:45 pm
သူတို႔အျမင္

Opinionလွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈ အသံမ်ား လူထုၾကားမွ မျပတ္ၾကားေန ရသည္ကို အားလုံး အသိပင္ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ သူမ်ား မွာလည္း ယင္းျပႆနာကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေျဖရွင္းေနၾကသည့္ ၾကားကပင္လွ်င္ မေျပမလည္ ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာ ပင္ျဖစ္ေလ၏ ။ ျပည္သူေတြ ဘက္မွလည္း ရာသီဥတု ပူအိုက္ရသည့္အထဲ မီးကျပတ္ေလေသာအခါ အပူေပၚ အပူဆင့္သလို ခံစားၾကရ သည္။ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဘက္ကလည္း အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေျဖရွင္းေနသည့္ ၾကားကပင္ မႏိုင္ဝန္ထမ္းေနရသည့္ သဖြယ္ ျဖစ္ေနေလ ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဆိုင္ရာျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယအတြင္းဝန္ အပါအဝင္ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အျမင္မ်ားကို စုစည္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ဦးစုိးျမင္႕
ဒုတိယအၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္
(လွ်ပ္စစ္)
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

လုိအပ္ေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေတြကို အဓိကအားျဖင့္ ေရအားက ေနရတဲ့လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ဂက္စ္တာဘိုင္က ေနရတဲ့ လွ်ပ္စစ္၊ ဒီ ၂ ခုကေန ျဖန္႔ ျဖဴးေပးေနပါတယ္။ အခုျဖစ္ေပၚေန တဲ့ မီးအားမေကာင္းဘူး၊ မီးအား အျပည့္အဝမရဘူး ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း အရာေတြကို အဆင္ေျပေအာင္ နည္း လမ္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ မီးအား မေကာင္းတာကေတာ့ ဟိုး တုန္းက လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းတဲ့ စနစ္ ေပါ့။ အဲဒါေတြက အခု အိုမင္းေနၿပီ၊ ေဟာင္းႏြမ္းေနၿပီ၊ ျပင္ဆင္ဖို႔ လုိအပ္ ေနၿပီ။ ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အ ဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ေန ပါၿပီ။ လူ အားလည္း လိုအပ္တာျဖစ္တဲ့ အတြက္ တစ္ၿပိဳင္တည္း အားလံုးမလုပ္ႏုိင္ ေသးပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ အပိုင္းလုိက္ အပိုင္းလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဝန္အားေတြ ကိုလည္း မွ်ေပးေနပါ တယ္။ အပိုင္းလုိက္ေပါ့ဗ်ာ။ မီးအား ေတြ ေကာင္းေအာင္ေပါ့။  ေနာက္ တစ္ခု မီးအားေတြ ၿငိမ္ေအာင္ ႐ႈပ္ ေထြးေနတဲ့၊ အတားအဆီး ျဖစ္ေနတဲ့ အပင္ေတြ ခုတ္တာ ကိုလည္း လုပ္ ေနပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ေအ ဂ်င္စီ၊ ကမၻာ့ဘဏ္စတဲ့ အဖဲြ႕အစည္း ေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေန ပါတယ္။

ဦးစိုးျမင္႕
(အတြင္းေရးမွဴး)
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
ေကာ္မတီ)

လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေတြ လံု ေလာက္စြာ ေပးႏုိင္ဖို႔ အတြက္ အ ေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတဲ့ စီမံကိန္း ေတြ ႏုိင္ငံမွာ ရိွေနပါတယ္။ သူတုိ႔ ေတြဟာ ေနာင္ ေလးငါးႏွစ္ ၾကာလို႔ ရိွရင္ စီမံကိန္း ၿပီးစီးၿပီးလို႔ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေတြ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္မွာပါ။ ဒီတစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္း မီးေပးႏုိင္ မယ့္ မဂၢါဝပ္ ၂ဝဝ ေက်ာ္ေက်ာ္ ေလာက္ ထြက္မယ့္ စက္႐ုံတစ္႐ုံ၊ ႏွစ္ ႐ုံေလာက္ ရိွေနပါတယ္။ ဒါေတြၿပီး ရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ ခ်က္ဟာ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေလ်ာ့နည္း သြားပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်မႈကို အစိုးရက အ႐ႈံးခံၿပီး လုပ္ေနတာ ကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ျပည္သူလူထုေတြ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ ေစဖို႔ အတြက္ ထမ္းေပးေနတဲ့ ပမာ ဏဟာ မနည္းလွပါဘူး။ ဒါဟာ ေရ ရွည္ဆုိရင္ေတာ့ ေကာင္းမွာပါ။ ဒါ့ အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈကို လုပ္ေနၾကပါ တယ္။ လွ်ပ္စစ္ မီတာခနဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ပါ။ ေနာက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္ တဲ့ မူတစ္ခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေနပါ တယ္။ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ အသီးသီး က လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးေတြ၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၊ လႊတ္ေတာ္က ေရးရာ ေကာ္မတီ။ ဒါေတြ စုေပါင္းၿပီး လုပ္ ေနတာပါ။ သိပ္ၿပီး မၾကာေတာ့ပါ ဘူး။ တိက်ခုိင္မာတဲ့ မူဝါဒတစ္ခု ခ်မွကို ျဖစ္မွာပါ။ ေရအား လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံေတြနဲ႔ စစ္တမ္း ေတြ လုပ္ေနတာေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ စစ္တမ္းေကာက္ယူ မႈဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး ၾကာေနေပ မယ့္ရလဒ္ ထြက္မလာေသးပါဘူူး။

ဦးေက်ာ္ခုိင္
(ဒုတိယဥကၠ႒၊
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟုိတယ္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း)

ျမန္မာျပည္မွာ လွ်ပ္စစ္မဂၢါဝပ္ ၃ ေသာင္းရရင္ ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္ေျပ သြားလိမ့္မယ္။ အဲဒီ ေလာက္ မရရင္လည္း ၆ ေထာင္ ေလာက္ ရရင္ကိုပဲ ေတာ္ေတာ္ေလး ဟုတ္သြားမယ္။ အခုဟာက မဂၢါဝပ္ ၃ ေထာင္ပတ္ခ်ာလည္ ေလာက္ပဲ ဆုိေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး အခက္ ေတြ႕ေနတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ခုတည္း ကတင္ အခုထြက္ေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားရဲ႕ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ ကိုယူသံုးေနၾကတယ္။ ဒီေတာ့ လွ်ပ္ စစ္နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ က႑စံု၊ ပုဂၢိဳလ္ အစံု အခက္အခဲ ေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေန ၾကရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ ႏွစ္က အထိ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး စက္႐ုံေတြ တုိးခ်ဲ႕မႈေတြဟာ မရိွသ ေလာက္ ျဖစ္ေန တာကို ေတြ႕ရပါ တယ္။ အခု လူဦးေရ ကလည္း အ ရင္ကနဲ႔ မတူေတာ့ဘူး။ တုိးလာၿပီ။ လုပ္ငန္းေတြလည္း တုိးတယ္။ ကြန္ ဒိုေတြလည္း တိုးတယ္။ ဒီဘက္က တုိးလာေပမယ့္ လွ်ပ္စစ္ေပးႏုိင္တဲ့ မဂၢါဝပ္က တုိးမလာဘူး။ အဆံုးသတ္ အေျဖကေတာ့ တစ္ခုပဲ ရိွတယ္။ အဲ ဒါ ဘာလဲ ဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ ျပတ္သားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မရိွလို႔ပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားကုိ အသံုးျပဳ ခြင့္ရေနေသးတယ္။ ဒီလိုပဲ ျပတ္သားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေတြမရိွေနဘူး ဆုိရင္ ဒီအတုိင္းပဲ ဆက္ရိွေန ပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားဟာ ေရ အားလွ်ပ္စစ္နဲ႔ တည္မီွေနရတယ္။ က်န္တာကေတာ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တုိ႔၊ ေက်ာက္မီးေသြးတုိ႔ေပါ့ဗ်ာ။ ေရ အားလွ်ပ္စစ္နဲ႔ လုပ္မယ္ ဆုိရင္လည္း ပဲ ဆႏၵေတြက ျပၾကတယ္။ ေက်ာက္ မီးေသြးနဲ႔ လုပ္မယ္ ဆုိေတာ့လည္း ဆႏၵေတြ ကျပၾကတယ္။ ဒီေတာ့ အ စိုးရေတြဟာ ေရွ႕ဆက္တိုး လို႔ကုိ မရ ဘူးျဖစ္ေနတာ ကိုေတြ႕ရတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္ ၾကားရသေလာက္ အခုအစိုးရ က ေက်ာက္မီးေသြး စက္႐ုံ ၁ဝ ႐ုံကုိ မျဖစ္မေန ေဆာက္ရမယ္ ဆုိတဲ့ သတင္းစကားပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ ကေတာ့ သေဘာ တူတယ္။ ၿပီးမွ သန္႔စင္တဲ့ စြမ္းအင္ကုိလုပ္ေပါ့။ ကမၻာႀကီး ပူ ေႏြးေစတဲ့ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ ႏုိင္ငံမပါဘူး။ ပါေနတာေတြက ခုတိုးတက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြပဲ။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံက လူေနခ်ဳံၾကား စိတ္ ေနဘံုဖ်ားလားေတာ့ မသိဘူး။ Clean  Energy တအား လုိခ်င္တယ္။ Clean  Energy က တအားေစ်းႀကီးေတာ့  ဒီအစိုးရ လည္း ေရွ႕ မဆက္ႏုိင္ ဘူးျဖစ္ ေနတယ္။ ႏုိင္ငံျခားကလည္း လာ မယ္ေျပာၿပီး မယ္မယ္ရရ ဘယ္သူမွ ေရာက္မလာဘူး။ လက္ရိွ အခ်ိန္မွာ ေတာ့ အားလံုးဟာ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ေတာ္ေတာ္ေလး အခက္ ေတြ႕ေနပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵကို အေလးထားတယ္ ဆုိရင္ လူ နည္းစုရဲ႕ ဆႏၵကို အေလးထားမွာ လား၊ လူမ်ားစုရဲ႕ ဆႏၵကို အေလးထား မွာလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္း ေမးဖို႔လုိေန ပါၿပီ။ အခု ဘယ္လိုျဖစ္ေနလဲ ဆုိရင္ လူတစ္ေယာက္က ထကန္႔ကြက္လိုက္ တာနဲ႔ ရပ္ဆုိၿပီး ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္ဆုိလိုတဲ့ သေဘာက တကယ္ အက်ဳိးရိွမယ့္ အလုပ္ေတြကို ကန္႔ ကြက္တဲ့သူေတြကို ေျပာတာပါ။

ဦးေက်ာ္မ်ဳိးထြန္း
(စီးပြားေရးပညာရွင္)

အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြမွာ လွ်ပ္စစ္က အဓိက ေနရာမွာ ရိွေနပါ တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္၊ ၃ ႏွစ္ေလာက္ က ကမၻာေက်ာ္ ဆမ္ေဆာင္း ကုမၸဏီ က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံလုိေၾကာင္း ဆုိခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူတုိ႔ ရဲ႕ေတာင္းဆုိခ်က္ ေတြထဲမွာ မီးလံုးဝ မပ်က္ေစရ ဘူးလို႔ ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပါ တယ္။  အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက တာဝန္ ရိွသူေတြဟာ အာမခံမေပးႏုိင္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ဆမ္ေဆာင္းဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ဖို႔ကို ေနာက္ဆုတ္ သြားပါတယ္။ ဒါကို ၾကည့္ျခင္းအား ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး လိုအပ္ခ်က္ဟာ ႏုိင္ ငံရဲ႕ ေရွ႕ဆက္အနာဂတ္ ခရီးလမ္းကို အေႏွာင့္အယွက္ ေကာင္းေကာင္း ႀကီးေပးေနပါတယ္။ ဒါကိုမွ ႏွစ္တုိ၊ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ မေျဖရွင္းဘူး ဆုိရင္ ႏုိင္ငံဟာ ဘယ္ေတာ့မွ တုိး တက္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ လက္ရိွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံက ျပည္သူအမ်ား စုဟာ ေရအား လွ်ပ္စစ္၊ ေက်ာက္မီး ေသြး ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ခံယူထား တဲ့ စိတ္သေဘာထားဟာ ေတာ္ေတာ္ ေလး အမွား ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါ တယ္။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ ပ်က္စီးတယ္ ဆုိတဲ့အျမင္ပဲ ရိွၾကပါ တယ္။ အဆင့္ေတြ ေက်ာ္တက္ၿပီး ေစ်းႀကီးတဲ့ ႏ်ဴကလီးယား ကေန လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ခ်င္ေန တဲ့သေဘာမွာ ရိွေနပါတယ္။ ဒီအ ဆင့္ကို ေရာက္ဖို႔ မလြယ္ေသးပါဘူး။ အခု အဓိက လုပ္သင့္တာက သက္ ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးေတြပါ။ သူတုိ႔ေတြအ ေနနဲ႔ ျပည္သူ လူထုကို ထြက္ေျပာ သင့္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတာ့ ဘယ္လုိအခက္အခဲေတြ ရိွေနတယ္၊ ဘယ္လုိ နည္းလမ္းနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားထုတ္မွကို ရေတာ့မယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ မျဖစ္ေတာ့ဘူး စတ့ဲ စကားေတြ ေျပာရေတာ့မယ္။ ျပည္ သူကို ယံုေအာင္ လုပ္ရေတာ့မယ္။ အခုဟာက ဘယ္လိုလဲ ဆုိေတာ့လူထု ကို ခ်မျပဘူး။ နားလည္ေအာင္ကို ေျပာတာေနာ္။ လူထုက ထၿပီးကန္႔ ကြက္လိုက္ေတာ့မွ ခ်က္ခ်င္းရပ္တယ္။ ဒါေတြပဲလုပ္ေနတာ အဲဒါဟာ အေျဖ မွ မဟုတ္တာ။ အဲဒါနဲ႔ပဲ မုန္႔လံုးစကၠဴ ကပ္။ အခုအခ်ိန္ဟာ ၾကက္ဥနဲ႔ ၾကက္မ မခဲြႏုိင္တဲ့ အေနအထား မ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါကို အစိုးရက စခဲြ ေပးရပါမယ္။ တုိးေကာက္သင့္တဲ့ အေျခအေန ေရာက္လာရင္လည္း တုိး ေကာက္မႈ ျပဳေပးရပါမယ္။ မီးေတာ့ မွန္မွန္ေပးဖို႔ လုိတာေပါ့။ ကိုယ့္ဘက္ က တိက်တဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြ မရိွဘူးဆုိ ရင္ ျပည္ပကလာမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ တာေတြဟာလည္း ရိွလာမွာ မဟုတ္ ဘူး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီး ေျပာ ရရင္ စီးပြားေရးေပၚလစီနဲ႔ သြားၿပီး တိုက္႐ိုက္သက္ဆုိင္ေနပါတယ္။ လွ်ပ္ စစ္၊ လမ္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ဒါေတြဟာ စီးပြားေရး ေပၚလစီကုိ သြားၿပီး တည္မွီေနပါတယ္။ ေနာက္ ၿပီး တစ္ခုေျပာခ်င္တာ က အစိုးရရဲ႕ လုပ္ပံုလုပ္နည္းေတြ။ တကယ္လုိအပ္ တယ္၊ အေရးႀကီးတယ္ ဆုိရင္ ေလွ်ာက္ ထားလာတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြကို ရွည္ၾကာစြာ မစစ္ေဆးသင့္ပါဘူး။ ကေမၻာဒီးယားတုိ႔၊ ဗီယက္နမ္ တုိ႔ဆုိ ရင္ ႏုိင္ငံအတြက္ အရမ္း အေရးႀကီး တဲ့ က႑အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လာ ရင္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ ေအာင္လို႔ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ ဖဲြ႕ထားပါ တယ္။ ဒီမွာလည္း ဒီလိုလုပ္ဖို႔လုိေန ပါၿပီ။

ဦးထြန္းထြန္း
(အလုပ္အမႈေဆာင္၊
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း)

တယ္လီဖုန္း အားသြင္းတာက အစ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ လုပ္ေနရတဲ့အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးမွန္ေရး ဟာ အေရးႀကီး တယ္လို႔ ေျပာေနစရာ မလုိတဲ့ အခ်ိန္ ပါ။ အစိုးရကို ဘာလုပ္ပါဆုိတာေတာ့ ေျပာစရာမရိွပါဘူး။ အစိုးရက သူ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကို သူသိၿပီးသားပဲ ျဖစ္မွာပါ။ နည္းလမ္းေတြ လည္း ရွာ ေဖြၿပီး ျဖစ္မယ္လို႔လည္း ယံုၾကည္ပါ တယ္။ ျပည္သူေတြဘက္ကေတာ့ အ ေလအလြင့္မရိွေအာင္ သံုးရမယ္။ မသမာတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ သံုးတာကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြမွ မဟုတ္ ပါဘူး။ စက္မႈဇုန္တုိင္း မီးမရိွ လို႔ မျဖစ္ ပါဘူး။ မီးမရတဲ့အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ မီးစက္ႀကီးေတြ ဝယ္ရပါတယ္။ စက္ သံုးဆီေတြ ဝယ္ရပါတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ အသံုးျပဳေန ရပါတယ္။ အစိုးရ ေရာင္းေပးတဲ့ လွ်ပ္စစ္ ၁ ယူနစ္ေစ်း ထက္ေငြအမ်ားႀကီး အကုန္ခံၿပီး သံုး ေနရပါတယ္။ ဒါဟာ စက္မႈဇုန္ တုိင္း ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ တစ္ခုလုိခ်င္ရင္ တစ္ခုကေတာ့ ျပန္ေပးဆပ္ရတာ ခ်ည္းပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ အပါအဝင္ ျပည္သူေတြ ကေတာ့ မီးလာေစခ်င္ ၾကပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ လုပ္မယ့္ စီမံကိန္းေတြ ကန္႔ကြက္ၿပီး ေတာ့ အေမွာင္ထဲ ဘယ္သူမွေတာ့ မေနခ်င္ၾကပါဘူး။ အထိခိုက္အနည္း ဆံုးလုပ္ရမွာကေတာ့ အစိုးရရဲ႕ တာ ဝန္ပါပဲ။

ေဒါက္တာ ၾကည္မုိ႔မို႔လြင္
(အဖဲြ႕ဝင္၊
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီ)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုၾကတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ေကာ္မတီဆီကို လာေရာက္ စံုစမ္းတဲ့ အခါတုိင္း ေမးေလ့ေမးထ ရိွတဲ့ စံု စမ္းေမးျမန္းမႈတစ္ခုက လွ်ပ္စစ္မီးရ မွာလားဆုိတဲ့စကားပါပဲ။ ၿပီးေတာ့မွ လမ္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ၊ ေနာက္ေျမေစ်း ဒါေတြ ဆက္ေမးၾက တာပါ။ ဒါကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာ ေရး ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ လွ်ပ္ စစ္က အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑က ပါေနပါတယ္။ ဒါကိုလည္း တာဝန္ရိွ တဲ့သူေတြ  ေဆာင္ရြက္ေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အလားတူ ပဲ ေဒသ တြင္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ လွ်ပ္စစ္မီးလို အပ္ေနပါတယ္။ ကြၽန္မရဲ႕ မဲဆႏၵ နယ္ေျမကို ဆင္းတုိင္း ျပည္သူလူထု က လွ်ပ္စစ္မီး တအား လုိခ်င္ေနတဲ့ အေၾကာင္း အၿမဲေျပာေလ့ရိွၾကပါ တယ္။ လိုခ်င္လြန္းလို႔ကို ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထေတြ လုပ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မၿပီးျပတ္ေတာ့ တန္းလန္းႀကီးေတြ ျဖစ္၊ မီးမရ ဒီလုိေတြလည္း ရိွေနၾကပါ တယ္။

ဦးသိန္းထြန္း
(သာေပါင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္)

ကြၽန္ေတာ့္ မဲဆႏၵနယ္မွာ ေက်း ရြာေပါင္း ၄ဝဝ ေက်ာ္ရိွတယ္။ ၃ ရြာေလာက္ပဲ မီးရေသးတယ္။ က်န္တဲ့ ရြာေတြက မရေသး ဘူး။ ေက်းရြာလူ ထုေတြဟာ မီးရရိွ ေရးအတြက္ကို ေတာ္ေတာ္ လိုလားေနတယ္။ သူတုိ႔ ရဲ႕ဘဝေတြ ပိုမို တုိးတက္သြားေစဖို႔ လွ်ပ္စစ္မီးက အေရးပါ ေနပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံ ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ဖို႔ လွ်ပ္စစ္မီးက အေရးပါ ေနျပန္ပါတယ္။ အစိုးရက ေက်းလက္ နဲ႔ ၿမိဳ႕ျပဟန္ခ်က္ ညီၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ သြားႏုိင္ရင္ေတာ့ အ ေကာင္းဆံုးေပါ့။ ႏုိင္ငံေတာ္ဟာ အ မ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း မူဝါဒေတြ ကိုေရးဆဲြၿပီး အဲဒီအတုိင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနတာ ေတြ႕ေနရပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ ႏုိင္ငံ အတြက္ လုိအပ္ေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ေရအားနဲ႔ ေျဖရွင္းသြားဖို႔ရိွေနတယ္လို႔ လည္း ၾကားသိေနရပါတယ္။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကမယ္ လို႔ေျပာဆိုေနတာ ေတြလည္း ၾကား ေနရပါတယ္။ ဒီေတာ့ကာ ေရရွည္ မွာ လိုအပ္ေန တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကို ႏုိင္ငံေတာ္အပိုင္းက ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္မွာပါ။ ျပည္သူလူထုဘက္က လည္း အစိုးရရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ ေတြကို ပူးေပါင္း ေပးရင္းနဲ႔ စီမံကိန္း ေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီသင့္ပါ တယ္။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း
(လႈိင္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္-၁၊  
ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

မီးပ်က္တာက ဒီအစိုးရေခတ္ မွာမွ မဟုတ္ဘူး။ အရင္တုန္းကလည္း ပ်က္ခဲ့တာပဲ။ အရင္တုန္းကေတာ့ အလွည့္က် မီးေပးစနစ္ကို က်င့္သံုး တယ္။ အခုၾကေတာ့ တုိင္းအစိုးရက  အဲဒီစနစ္ကို မက်င့္သံုးခ်င္ဘူး။ ဒီ ေတာ့ အကုန္လံုး ကိုေပးတယ္။ ဘာ ႀကံဳရလဲဆိုေတာ့ မီးအားမႏိုင္တာ။ မီးေတြ ခဏခဏျပဳတ္ျပဳတ္က်တာ။  ဒါကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္ဌာ နက ႀကိဳးစားေျဖရွင္းေပးေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုပဲ လုပ္လုပ္ သံုးစြဲသူ မ်ားေတာ့ မီးအားက မႏိုင္ေတာ့ဘူး ျဖစ္သြားတယ္။ အခုဟာက ဓာတ္ အားခြဲ႐ံုေတြ အထိ ေတာ္ေတာ္ျပႆ နာရွိေနၿပီ။ အႏွစ္ႏွစ္ အလလ လုပ္ခဲ့ တဲ့ စက္ပစၥည္းေတြက အခုအိုမင္း ေဟာင္းႏြမ္းလာၿပီ။ ဒီေတာ့ အသစ္ လို ဘယ္ေကာင္းႏိုင္ေတာ့မလဲ။ မီး အားမလံုေလာက္မႈ ျပႆနာက ႐ုတ္ ခ်ည္း ထလုပ္လို႔ မရတဲ့အတြက္ အ ခက္အခဲေတြကေတာ့ ဆက္လက္ရင္ ဆိုင္ေနရဦးမွာပဲ။ အစိုးရဘက္က ေတာ့ တတ္ႏိုင္သေလာက္ေတာ့ ေျဖ ရွင္းေပးသြားမယ္လို႔ထင္တယ္။

ဦးလွေဌး
(မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္-၁၊  ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

မႏွစ္ကေတာ့ တူရကီက သေဘၤာ ႀကီးကေန မဂၢါဝပ္ ၃ဝဝ ထုတ္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ၾကည့္ျမင္တိုင္ တစ္ဖက္ ကမ္းမွာ မဂၢါဝပ္ ၃ဝဝ ထုတ္နုိင္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံု ေဆာက္ မယ္။ အဲ့ဒါေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ကို မီး အားေပးမယ္။ ဒီေႏြမွာ မီးသိပ္မပ်က္ ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ သတင္းေတြ မီးလံုးဝ မပ်က္ေစရဘူး ဆိုတဲ့ အာမခံသတင္း ေတြ ဖတ္လည္းဖတ္ခဲ့ရတယ္၊ ၾကား လည္းၾကားခဲ့ရတယ္။ အခုေတာ့ အဲ့ ဒါေတြက ၾကက္ေပ်ာက္ ငွက္ေပ်ာက္ ျဖစ္ေနၿပီ။ ဘာမွ ေျပာသံလည္း မ ၾကားရေတာ့သလို ဆက္လုပ္တာ ေတြလည္း မေတြ႕ရေတာ့ဘူး။ လွ်ပ္ စစ္က႑နဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကို တိုင္းအစိုးရက ဘာမွ ေျပာတာမရွိ ဘူး။ ဘာဆက္ လုပ္သြားမယ္ ဆိုတာ လည္း ကြၽန္ေတာ္မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ မီးအားေတြ အျပည့္မရ ပဲ တအား က်ေနတယ္။ မီးေတြ ခဏ ခဏပ်က္တယ္။ ရာသီဥတုကပူ မီး ကပ်က္  အဲကြန္းက ဖြင့္လို႔မရတဲ့အခါ က်ေတာ့ မီးပ်က္ တိုင္းေတာ္ေတာ္ ေလးစိတ္႐ႈပ္ ေနရတယ္လို႔ ျမင္ေန ေတြ႕ေနရတယ္။ ေနာက္ၿပီး လွ်ပ္ စစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပစၥည္းေတြ ပ်က္က်တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ မီးအား က တက္လုိက္ က်လိုက္ ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္လို႔ ေျပာၾကတယ္။  ဒီျပႆနာကို အစိုးရကေတာ့ ေျဖ ရွင္းေပးမွ ရေတာ့မယ္။ လက္တ ေလာ မေျဖရွင္းေပးႏိုင္လည္း ဒီအ ေၾကာင္းကို ထြက္ေျပာဖို႔ေတာ့ လိုေန ၿပီ။ ေရွ႕ဆက္လုပ္မယ့္ အစီအစဥ္ ေတြလည္း ထည့္ေျပာရင္းေပါ့။ ကြၽန္ ေတာ့္ မဲဆႏၵနယ္မွာ အခက္အခဲေတြ ႀကံဳတိုင္း သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူ ေတြက လုိက္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးေနတာ ပဲ။ ဒါေပမယ့္ စက္ပစၥည္းေတြမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြရွိေနေတာ့ အခက္ အခဲကေတာ့ ရွိေနတာပါပဲ။

ဦးေက်ာ္ဦး
(လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ)

လွ်ပ္စစ္ဆိုတာ ဘယ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ ျဖစ္ အတူတူပါပဲ။ အဲေတာ့ သူမ်ား ႏိုင္ငံ မီးမပ်က္ရင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံလည္း မပ်က္ရပါဘူး။ သူမ်ားႏိုင္ငံ မီးအား ျပည့္ရင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံလည္း ျပည့္ရမွာ ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီလိုပံုမ်ဳိးနဲ႔ ဘယ္လိုမွ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ အဆင္ မေျပပါ ဘူး။ ေျပရင္လည္း ေစ်းႀကီး တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြပဲ ျဖစ္မွာပါ။  တျခား ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ကိုယ္ႏိုင္ငံလို ပင့္ ကူေတြလို ႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့  ႀကိဳးေတြ ေတြ႔ရခဲပါတယ္။ ေတြ႔ရရင္လည္း ေဗဒင္ မေမးပါနဲ႔။ သူလည္း မီးပ်က္ တဲ့ ႏိုင္ငံပါပဲ။ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၿပီး စလြယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ဒဏ္ေတြကေတာ့ ခံ ရဦးမွာပါပဲ။ လွ်ပ္စစ္မွာ မီးပ်က္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ၃ ခုပဲရိွတယ္။ over-load, earth fault, short circuit ပါ။
Overload  ဆိုတာက မႏိုင္ဘဲနဲ႔ မီး ေတြ ေပးေနတာပါ။ Earth fault ဆို တာက လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ေတြ ေျမႀကီးထဲ စိမ့္ဝင္ေနတာပါ။ Short circuit က ေတာ့ မီးလိုင္းေတြ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ပူးသြားတာပါ။ သံုးတာနဲ႔ ေပးတာနဲ႔ မႏိုင္ရင္  overload  ျဖစ္မွာပါပဲ။ အဲ ဒါေတြ မီးအားေတြမျပည့္။ စက္ေတြ ထိုးရင္ ျဖစ္မွာပါပဲ။ ေနာက္ ပါဝါေပး တဲ့လိုင္းေတြကို မတြက္ခ်က္ဘဲ  မသပ္ မရပ္ဆြဲထားရင္ ပစၥည္းေတြ အရည္ အေသြးညံ့ရင္ မီးအားနည္းမယ္ (volt drop), earth fault, short circuit ေတြ ျဖစ္မယ္။ စနစ္တက် မလုပ္ခဲ့ရင္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔တဲ့အခါ အဲ ဒါေတြ ႀကံဳမွာပါပဲ။ ျမန္မာျပည္မို႔ ဆင္းရဲလို႔ မတတ္ႏိုင္လို႔ လွ်ပ္စစ္က အဲဒါေတြ ေရွာင္လႊဲ သြားမွာ မဟုတ္ ပါဘူး။ သူ႕ကို မေလးစားရင္ သူက လည္း ေလးစားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။  သူမ်ားႏိုင္ငံလို ျဖစ္ခ်င္ရင္ သူမ်ား ေတြလုပ္တဲ့ နည္းအတိုင္း စနစ္တက် တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ လုပ္သြားရင္ ရပါတယ္။ ဒါေတြက high tech  မဟုတ္ပါဘူး။ လြယ္ပါတယ္။ electrical protection ေတြခံၿပီး သင့္ ေတာ္တဲ့ အရည္အေသြး ရိွတဲ့ ပစၥည္း ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္သြားရင္ လွ်ပ္စစ္ ျပႆနာ ျဖစ္ရင္ေတာင္ တစ္ေနရာ ကြက္ၿပီးပဲျဖစ္ မွာပါ။ အခုလို ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္ႀကီး မျဖစ္ပါဘူး။ တစ္ၿမိဳ႕လံုး ႀကီး မေမွာင္ပါဘူး။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မေမွာင္ႏိုင္ပါဘူး။  အစိုးရက ဘာလုပ္ သင့္လဲ ဆို ျပည္သူေတြကို ပညာေပး သင့္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြျခစားမႈ မရိွေအာင္ လုပ္သင့္ပါတယ္။ အဓိက ေနရာေတြမွာ အရည္အေသြး ရိွတဲ့ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းေတြကို သံုးေစရမွာပါ။
စစ္ေဆးေရး ဌာနေတြကို စနစ္တက် ျပင္ဆင္ၿပီး စနစ္မက်တဲ့ နည္းလမ္း ေတြကို လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲခြင့္ ပိတ္ရမွာပါ။ မလုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ခက္ပါတယ္။ လုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ လြယ္ပါတယ္။ plan ေတြေတာ့ စနစ္တက်ခ်ၿပီး လုပ္ရမွာပါ။ ခ်က္ခ်င္းႀကီးေတာ့ မျဖစ္ ဖူးေပါ့။ တစ္ခုကေတာ့ မလုပ္ရင္ တစ္သက္လံုး မျဖစ္ပါဘူး။

ေနာက္တစ္ခ်က္က power generation  အေနနဲ႔လည္း တစ္ခု တည္း အားမကိုးဘဲ ေက်ာက္မီးေသြး ေရအား၊ gas turbine၊ ေန အား၊ ေလအား အစရိွသျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း ျမႇင့္သြားရပါမယ္။ ဆန္႔က်င္လို႔လည္း မေကာင္းပါဘူး။ အလြန္အကြၽံ လုပ္လို႔လည္း မေကာင္းပါဘူး။

ေနာက္ဆံုး Power generation ေတြ ဘယ္ေလာက္ ထုတ္ထုတ္ အခု လွ်ပ္စစ္မီးေပးေနတဲ့ စနစ္ကို မျပင္ ရင္ေတာ့ မီးပ်က္တယ္ဆိုတာ ရိွေနဦး မွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္သာ လွ်ပ္စစ္ဌာန က တာဝန္ရိွသူဆို ဒီလို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ျဖစ္ေနတာေတြ  ဘာေတြလုပ္သင့္လဲ ဆိုတဲ့ think tank လို အဖြဲ႕အစည္း မ်ဳိးဖြဲ႕မယ္။ ျမန္မာျပည္က ေက်ာင္း တက္ေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ ေက်ာင္းသား ေတြကို internship အေနနဲ႔ အား လပ္ရက္ေတြ မွာ ေခၚၿပီး စနစ္တက် training  ေတြေပးၿပီး တစ္ႏိုင္လံုးမွာ အဖြဲ႕လိုက္ ျဖစ္ေပၚေနတာေတြကို data  ေတြေကာက္ခိုင္းၿပီး  report  ေတြေရးခိုင္း၊ ဘာလုပ္သင့္လဲ ဆိုတာ ေတြေဆြးေႏြး ၿပီးေတာ့ တစ္ဆင့္ခ်င္း လွ်ပ္စစ္ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ အဆိုးဆံုးေန ရာကေန စျပင္သြားမယ္။ ေက်ာင္း သားေတြလည္း ပညာရ၊ ေနာက္ပိုင္း သူတို႔လည္း အႀကီးအကဲ ေနရာရ လာရင္ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာ သိ လာမယ္။  တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ ေပါ့။ ၿပီးစလြယ္ လုပ္တဲ့ mind-set ကေန စနစ္တက်လုပ္တာကို ျပင္ရ မယ္။ ေရတို ထက္ ေရရွည္ ဆိုတာ ၾကည့္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာေတြ ျဖစ္ေအာင္ train သင့္တယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အျမင္မေတာ္တာ ေတြ႕ရင္ ေျဖရွင္း ခ်င္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာေတြ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ အဲဒါမွ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း ႀကီး တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမွာပါ။ ဒါက ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ပါ။ တူခ်င္မွ တူမယ္ေပါ့။

ေပၚျပဴလာနယူးစ္ အဖြဲ႔
 

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*