ကိန္းဂဏန္းေတြကို ျဖန္႔ၾကက္ ဆက္စပ္ေပးၾကပါ

ကိန္းဂဏန္းေတြကို ျဖန္႔ၾကက္ ဆက္စပ္ေပးၾကပါ
May 25, 2017 Asian Fame

5:27 pm
ကိန္းဂဏန္းေတြကို ျဖန္႔ၾကက္ ဆက္စပ္ေပးၾကပါ

numberေမလ ၂ဝ ရက္ေန႔ ထုတ္ ျမန္ မာ့အလင္း သတင္းစာ၏ လႊတ္ ေတာ္ေရးရာ သတင္း တစ္ပုဒ္ကို ဖတ္မိရာက အစျပဳ၍ ဒီအေၾကာင္း အရာေလး ကို ေရးဖို႔ျဖစ္လာခဲ့ သည္။  ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးက ပညာေရး ဟန္ခ်က္မညီ ျဖစ္ေနျခင္း အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ ခဲ့သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၏ ျပန္လည္ ေျဖၾကားမႈ၌ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ တကၠ သိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆို သူဦးေရ စာရင္းကို ထည့္သြင္းတင္ ျပသြားခဲ့သည္။ အဆိုပါ သတင္း ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဓာတုေဗဒဘာသာ ေျဖဆိုသူ ၆၄ဝဝ၇၁ ဦး၊ ႐ူပေဗဒ ဘာသာ ေျဖဆိုသူ ၆၃၉၇၂၅ ဦး၊ ဇီဝေဗဒ ဘာသာ ေျဖဆိုသူ ၁၇၆၉၆၈ ဦး၊ ပထဝီဝင္ဘာသာေျဖဆိုသူ ၇၃၉၉၁ ဦး၊ သမိုင္းဘာသာ ေျဖဆို သူ ၇၁၄၄၁ ဦး၊ ေဘာဂေဗဒဘာသာ ေျဖဆိုသူ ၅၃၅၇ဝ၇ ဦး၊ စိတ္ႀကိဳက္ ျမန္မာစာဘာသာ ေျဖဆိုသူ တစ္ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္းမွတ္သားရသည္။ တဖန္ ပထဝီဝင္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ သမိုင္း ဘာသာရပ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ၏ ဆယ္ပံု တစ္ပံုခန္႔သာ သင္ယူေန ေၾကာင္းကိုပါ သိရွိလိုက္ရသည္။

အသိအကြၽမ္းထဲမွ ဆယ္တန္း တက္ေန သူမ်ားအား ေတြ႕သည့္ အခါတိုင္းလည္း ဘိုင္အိုတြဲလား၊ အီကိုတြဲလား ဒါမွမဟုတ္ သိပၸံတြဲ လား၊ ဝိပၸံတြဲလား ဟုသာ ေမးျဖစ္ ေနခဲ့သည္ကို အခုမွ သတိထား မိသည္။ အေမးခံရသူတို႔အတြက္ ကလည္း ဒီေမးခြန္းက လံုေလာက္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုကိန္း ဂဏန္းမ်ားကို ေတြ႕လိုက္ၿပီးခ်ိန္ မွာေတာ့ ေမးခ်င္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ထပ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ မိမိ၏ပတ္ ဝန္းက်င္တြင္ ဇီဝေဗဒ ဘာသာရပ္ ကိုယူသူမွာ အားလံုး နီးပါးျဖစ္၍ အမ်ားစုမွာ သိပၸံတြဲယူ သူမ်ားဟု အမွတ္ထားခဲ့သည္မွာ လြဲေခ်ာ္ေန ၿပီျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေကာက္ခ်က္လြဲ ေခ်ာ္ေနသည္မွာ မိမိလက္လွမ္းမီ သေလာက္ လက္လွမ္းမိ သေလာက္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား ကိုသာ အတည္ယူၿပီး သံုးသပ္ဆံုး ျဖတ္မိခဲ့၍ ျဖစ္သည္။ အခုေတာ့ ႏိုင္ငံ တစ္ခုလံုးကို လႊမ္းၿခံဳမိေစ ေသာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ ကို ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုေပး၍ သိရွိ လိုက္ရေသာ အခါတြင္ ကိုယ္ယခင္ ကထင္ထားသည္မွာ မဟုတ္မွန္ပါ လားဆိုသည္ကို ဂဃနဏ သိလိုက္ ရၿပီျဖစ္သည္။ ဒါသည္ တိက်မွန္ ကန္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ခိုင္ မာေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ တစ္ ဆင့္ တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ေပးမႈ၏ အက်ိဳးဆက္ ရလဒ္ပင္ျဖစ္ ပါသည္။

စပ်စ္ၿခံ တစ္ၿခံထဲ ေရာက္ခဲ့ သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ အနီးအနားရွိ အပင္တစ္ပင္က လက္လွမ္းမီရာ အသီးတစ္လံုးကို ဆြတ္ခူးစားၾကည့္ လိုက္႐ံုျဖင့္ ဒီၿခံမွ စပ်စ္သီးေတြက ခ်ိဳတာပဲ၊ ခ်ဥ္သာပဲဟု ေကာက္ခ်က္ ခ် မွတ္ခ်က္ ေပး၍ မရႏိုင္ပါ။ ထို သို႔လည္း ေကာက္ခ်က္ခ် မွတ္ခ်က္ ေပးမႈမ်ိဳး ကိုလည္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ တစ္ၿခံလံုးရွိ အပင္အားလံုးမွ အသီး တစ္လံုးစီကို လိုက္စားၾကည့္သင့္ တာေပါ့။ အဲ့ဒီလို လိုက္မဆြတ္ခူးႏိုင္ ခဲ့လွ်င္ အနည္းဆံုးေတာ့ အပင္စုစု ေပါင္း၏ ေျခာက္ပံုတစ္ပံု ခုႏွစ္ပံု တစ္ပံု ေလာက္ အပင္မ်ားမွ အသီး တစ္လံုးစီကိုေတာ့ ဆြတ္ခူးျမည္း စမ္းသင့္သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ပိုမို မွန္ကန္ႏိုင္မည့္  ေကာက္ခ်က္မ်ိဳး ကို မွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပညာရပ္ ဆန္ဆန္ ေျပာရမည္ဆို လွ်င္ ထိုသို႔ အျမည္းစား ၾကည့္မည့္ နမူနာ အပင္ အေရအတြက္သည္ ၿခံထဲရွိ အပင္အားလံုး ပမာဏကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည့္ နမူနာ အေရ အတြက္ ျဖစ္ဖို႔လိုပါသည္။ အကယ္ ၍ ထိုစပ်စ္ၿခံသည္ ဧကမ်ားစြာ က်ယ္ဝန္းေသာ ၿခံျဖစ္မည္ ဆိုပါက နမူနာအျဖစ္ ဆြတ္ခူး ရမည့္ အပင္ တို႔သည္ လံုေလာက္ေသာ နမူနာ အေရအတြက္ ျပည့္ဖို႔လိုသည္ သာ မက ၿခံက်ယ္ႀကီး၏ ေနရာစံုမွ အ ပင္မ်ား ပါဝင္ဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါ သည္။ ၿခံက်ယ္ႀကီး၏ အေရွ႕ ေတာင္ေထာင့္ရွိ အပင္မ်ားမွ အသီး မ်ားကို စားၾကည့္႐ံုျဖင့္ အေနာက္ ေျမာက္ေထာင့္က အပင္ေတြကိုပါ ထည့္သြင္း မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

အေပၚက ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ျပန္ဆက္ ၾကည့္ၾကရေအာင္။ အဆို ပါ စာရင္းအရ ဆိုလွ်င္ သခ်ာၤ၊ ဓာတု၊ ႐ူပ ဘာသာတြဲ ယူသူ ၅ ေယာက္ တြင္ သံုးေယာက္သည္ ေဘာဂႏွင့္ တြဲယူၾကၿပီး၊ ႏွစ္ေယာက္သည္ ဇီဝ ႏွင့္ တြဲယူၾကသည္ဟု ေယဘုယ် ေကာက္ခ်က္ခ်၍ ရပါသည္။ သို႔ ေသာ္ ဤေကာက္ခ်က္ခ်မႈ သည္ ယခုတစ္ႏွစ္ အတြက္သာျဖစ္သည္။ အရပ္စကားႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ အခု ဒီလို ခ်ည္းေတာ့ ျဖစ္ေနၿပီ ဟု ေျပာ ၍ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဒီလိုမ်ိဳးခ်ည္း ေတာ့ ျဖစ္ေနခဲ့ပါၿပီ ဟုေတာ့ ေျပာ ၍မရႏိုင္ပါ။ ဤအခ်ိဳးသည္ ယခု ႏွစ္မွ သာျဖစ္သည္လား၊ လြန္ခဲ့ ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ေတြ ကတည္းက ဤအတိုင္း ပဲလား၊ သို႔မဟုတ္ မည္ သည့္ႏွစ္ေလာက္က ေျပာင္းလဲခဲ့ သနည္း ၊ ေျပာင္းလဲ ခဲ့လွ်င္လည္း ထိုေျပာင္းလဲမႈသည္ တစ္ရိပ္ရိပ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ သည္လား၊ ႐ုတ္ခ်ည္း ေျပာင္းလဲခဲ့သည္လား ဆိုတာ ေတြ ကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္ႏိုင္ ဖို႔ လိုလာ ပါသည္။ ထိုအတြက္ ဆိုလွ်င္ေတာ့ ႏွစ္အလိုက္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္ လက္မ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုစာ၊ ႏွစ္ခုစာေလာက္ ရရွိဖို႔ လိုအပ္လာ ပါသည္။ ထိုသို႔အခ်ိန္ ကာလ တစ္ ေလွ်ာက္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အ လက္မ်ားကို ရရွိ တြက္ခ်က္မွသာ လွ်င္ ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ကာလတစ္ ေလွ်ာက္၏ အေျခအေနမ်ားကို ခိုင္ ခိုင္မာမာ ဆန္းစစ္ ေကာက္ခ်က္ခ် ႏိုင္မည္သာမက ေရွ႕လာမည့္ တစ္ ႏွစ္တာ၊ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလ အတြက္ လည္း ခန္႔မွန္း ေျပာဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။

ယခု တင္ျပေရးသားခဲ့သည္ မ်ားကို အက်ဥ္းျပန္ခ်ဳပ္ ရလွ်င္ တိ က်ခိုင္မာေသာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ မ်ားကလည္း  ျပည့္ျပည့္စံုစံု ထုတ္ ျပန္ေပးမည္။ ေလ့လာသူမ်ားက လည္း ထိုကိန္းဂဏန္း မ်ားကို ဂဏန္းတန္ဖိုးခ်ည္း သက္ သက္ ေလ့လာ မွတ္သားမႈမျပဳဘဲ ထိုကိန္း ဂဏန္းမ်ား၏ ဆက္စပ္မႈ ပါဝင္မႈ အခ်ိဳးအစား စသည္တို႔ကိုပါ ေလ့ လာၾကမည္။ မိမိ လက္သင့္ ႐ံု မ်က္ စိတစ္ဆံုး ေလာက္သာ မဟုတ္ဘဲ ျပည့္စံု လံုေလာက္ေသာ ကိန္းဂဏန္း အေရအတြက္ မ်ား ရရွိေအာင္ စု စည္းေဆာင္ ရြက္မည္။ အခ်ိန္ကာ လတစ္ေလွ်ာက္ ကိန္းဂဏန္းတန္ ဖိုးမ်ားအေပၚ၌ ေလ့လာဆန္းစစ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကမည္ ဆိုလွ်င္ စာ ေရးသူ အမွတ္ မွားခဲ့သည္ မ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ေရွ႕ ဆက္၍လည္း တိက်ျပည့္စံုသည့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ မ်ား ျဖင့္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ေကာက္ ခ်က္ ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္လည္း ေမွ်ာ္ လင့္မိပါသည္။

ကိုးကား –
၁။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမ ၂ဝ ရက္ထုတ္  ျမန္မာ့အလင္း ေန႔စဥ္သတင္း စာ
၂။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပညာ မဟာတန္း၊ သု ေတသနပညာ ဒီပလိုမာႏွင့္ ပထဝီဝင္ သတင္းအခ်က္အ လက္စနစ္ ဒီပလိုမာသင္တန္း တို႔မွ မွတ္စုတိုမ်ား

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*