႐ိုးရာဓေလ့မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ သြားမည္ကို မေကြးတိုင္းက အ႐ိႈခ်င္း တိုင္းရင္းသားမ်ား စိုးရိမ္ေန

႐ိုးရာဓေလ့မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ သြားမည္ကို မေကြးတိုင္းက အ႐ိႈခ်င္း တိုင္းရင္းသားမ်ား စိုးရိမ္ေန
May 24, 2017 Asian Fame

12:15 pm
႐ိုးရာဓေလ့မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ သြားမည္ကို မေကြးတိုင္းက အ႐ိႈခ်င္း တိုင္းရင္းသားမ်ား စိုးရိမ္ေန

Sho-Chin
(ငဖဲ၊ ေမ ၂၁)

အရႈိ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား တို႔၏ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ အသံုးအ ေဆာင္မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ သြားမည္ ကုိစိုးရိမ္သျဖင့္ မေကြးတိုင္း ငဖဲၿမိဳ႕ နယ္ ဂုတ္ႀကီး ေက်းရြာတြင္ ႐ိုးမလူ ငယ္ အလင္းတန္း အဖြဲ႕က ‘မွ်ေဝ ျခင္း’ ဟူသည့္ပြဲ တစ္ခု က်င္းပေပးခဲ့ ေၾကာင္း ဦးေဆာင္ စီစဥ္သူ ဆလိုင္း ရန္ေနာင္ထြန္းထံမွ သိရသည္။

ထိုပြဲမွာ ေဒသတြင္းအ႐ိႈခ်င္း တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားအား လက္မႈပညာ တတ္ကြၽမ္းေသာ လူ ႀကီးမ်ားက ႐ိုးရာဂ်ပ္ခုပ္ ရက္လုပ္ ျခင္း၊ လယ္ယာေခ်ာင္းေျမာင္း တို႔ တြင္ အသံုးျပဳေသာေတာင္း၊ ပလံုး၊ ယက္သဲ့ စသည္တို႔ကို ဝါးႏွီးျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ၂ ရက္တာသင္ ၾကား ျပသေပးေသာပြဲ ျဖစ္သည္။

အ႐ႈိခ်င္းတိုင္းရင္းသား အ မ်ားစုသည္ မေကြးတိုင္း နယ္စပ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ ေတာင္ေပၚ ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေနထိုင္ ၾကၿပီး ေတာင္ယာဥယ်ာဥ္ စိုက္ပ်ိဳး ျခင္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးၾကသည္။ ႐ိုးရာဓေလ့ဝတ္စံု မ်ားကိုလည္း အ ျမတ္တႏိုး ဝတ္ဆင္ေနၾက သူမ်ား လည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးသည္လည္း ယခင္ ထက္စာလွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး ေခတ္မီတိုး တက္လာသည္ ႏွင့္အမွ် ႐ိုးရာယဥ္ ေက်းမႈ ဓေလ့ အသံုးအေဆာင္မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ သြားမည္ကို စိုးရိမ္ လာေနရသည္ဟု ဂုတ္ႀကီးေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းေမာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အ႐ိႈ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား တို႔သည္ ႐ိုးရာဂ်ပ္ခုတ္ လက္ရက္ထည္မ်ား ကို အျမတ္တႏိုး ဝတ္ဆင္ ၾကသလို လုပ္ငန္းခြင္သံုး ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေဒသထြက္ ဝါးႏွီးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ သံုးစြဲၾကသည္။ ယခုအခါ အလြယ္တကူ အသံုး ျပဳႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ ပစၥည္းမ်ား ဝင္ေရာက္ လာေနသည္ကို ေတြ႕ရ ၿပီး လူအမ်ား သံုးစြဲ လာေနၾကသည္။ ႐ိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား ျဖစ္သည့္ ပဆန္းဆရာ၏ အတတ္ ပညာမ်ားကိုဆက္ခံလိုသည့္ လူငယ္ မ်ား ရွားလာၿပီး ေခတ္မီ အဝတ္အ ထည္မ်ား အမ်ားဆံုး ဝတ္ဆင္လာ ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေဒသတြင္း လက္ရက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ျမင့္မားသည့္ အ ျပင္ ရက္လုပ္ခ်ိန္ၾကာျမင့္သည္က လည္း ရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ိုးရာ လက္မႈ အတတ္ပညာမ်ားကို မ်ဳိး ဆက္သစ္မ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္း မွ်ေဝေပးေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဂုတ္ႀကီးေက်းရြာသူ အ႐ိႈခ်င္းအ မ်ဳိးသမီးႀကီး ေဒၚပမယ္က ေျပာပါ သည္္။

ယခုပြဲကို စီစဥ္သည့္ ႐ိုးမလူ ငယ္အလင္းတန္းအဖြဲ႕သည္ ေဒသ တြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူ ငယ္မ်ားအတတ္ပညာ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ျခင္း စသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးမင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*