ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ လက္ဝဲေအာက္စြယ္ေတာ္ ကိန္းဝပ္စံပယ္ေတာ္မူရာ သီရိလကၤာ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ လက္ဝဲေအာက္စြယ္ေတာ္ ကိန္းဝပ္စံပယ္ေတာ္မူရာ သီရိလကၤာ
May 24, 2017 Asian Fame

2:51 pm
ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ လက္ဝဲေအာက္စြယ္ေတာ္ ကိန္းဝပ္စံပယ္ေတာ္မူရာ သီရိလကၤာ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ လက္ဝဲေအာက္ စြယ္ေတာ္သည္ ယခုအခါ သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံ၊ ကႏီၵၿမိဳ႕တြင္ ကိန္းဝပ္လ်က္ရိွသည္။ ယခင္က အိႏိၵယတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝဝခန္႔ ျဗဟၼဒတ္မင္းအဆက္ဆက္ကထိန္းသိမ္း ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးမင္း ဂုဟသီဝမင္း လက္ထက္တြင္စြယ္ေတာ္အားလာေရာက္ တုိက္ခုိက္လုယူမႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုစစ္႐ႈံး သြားသည့္ ဂုဟသီဝမင္း၏သမီးေတာ္ ေဟမမာလာမင္းသမီးသည္ စြယ္ေတာ္ ျမတ္အား ဆံထံုးေတာ္၌သိုဝွက္၍ ခင္ပြန္း ႏွင့္အတူထြက္ေျပးရာမွ သီဟိုဠ္ (ယခု သီရိလကၤာ) သို႔ေရာက္ရိွျခင္းျဖစ္သည္။ မူလက သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ အႏုရာဓပူရ ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၈ဝဝ ခန္႔ ပူေဇာ္ ထားရိွၿပီးေနာက္ ယခုပူေဇာ္ရာ ကႏီၵၿမိဳ႕ သုိ႔ေရာက္ရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၄ ရာစုမွ စတင္ကာ စြယ္ေတာ္လွည့္ လည္ပဲြကုိ ႏွစ္စဥ္ၾသဂုတ္လတြင္ ၁ဝရက္ တုိင္တုိင္က်င္းပသည္။ ထုိသုိ႔ လွည့္လည္ ရာတြင္ ၾကဳတ္ျဖင့္သာ အပူေဇာ္ခံျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၾကဳတ္ဖြင့္လွစ္၍ အပူေဇာ္မခံ သည္မွာ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္က စသည္။ ယခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဗုဒၶေန႔ အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ၾကဳတ္ဖြင့္လွစ္ ျပသည့္ေမလ ၁၄ ရက္တြင္လည္း အခ်ိန္ ပိုင္းသာျဖစ္သည္။ ထိုဗုဒၶေန႔ ညီလာခံသို႔ ျမန္မာျပည္မွ သံဃာ့မဟာ နာယက အဖြဲ႕ႏွင့္အတူူ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်း မႈဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ ကိုလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

စြယ္ေတာ္ ကိန္းဝပ္ရာပတ္ဝန္းက်င္ ကုိ အာ႐ုံျပဳၾကည္ညိဳႏုိင္ရန္ ဓာတ္ပံုမ်ား ကို တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။

ဓာတ္ပံု- ေငြေသာ္တာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*