ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္မႈႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ စဥ္းစားေနဟု ဝန္ႀကီးကေျပာဆုိလုိက္ၿပီး အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ဦးေမာ့လာႏုိင္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားသုံးသပ္

ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္မႈႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ စဥ္းစားေနဟု ဝန္ႀကီးကေျပာဆုိလုိက္ၿပီး အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ဦးေမာ့လာႏုိင္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားသုံးသပ္
May 24, 2017 Asian Fame

3:15 pm
ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္မႈႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ စဥ္းစားေနဟု ဝန္ႀကီးကေျပာဆုိလုိက္ၿပီး အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ဦးေမာ့လာႏုိင္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားသုံးသပ္

မွဴးအိမ္ေဇာ္
ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၂

အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအဝယ္မွ ရရွိသည့္ဝင္ေငြအေပၚ ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္ႏႈန္း ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ခံမႈကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မည္ ဆုိပါက အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာႏုိင္ေျခရွိ ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားက သုံးသပ္သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အစုိးရအေန ျဖင့္ ဝင္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပႏုိင္ေသာ ဝင္ေငြအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္စီစဥ္ေန ေၾကာင္းေျပာၾကားမႈအေပၚ အိမ္ၿခံ ေျမဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းဝယ္ရာ တြင္ ဝင္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပႏုိင္ပါ က ဝင္ေငြအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ သည့္ ႏႈန္းထားကုိ တစ္က်ပ္မွ က်ပ္သိန္း ၃ဝဝ အထိကို အခြန္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၃ဝဝ မွ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝဝ ကုိ ၂ဝ ရာခုိင္ ႏႈန္းႏွင့္ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝဝ အထက္ ကို ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း အခြန္ေကာက္ၿပီး အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားကမူ ယခင္ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ေသာ တစ္ က်ပ္မွ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝဝ အထိ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝဝ မွ ၅ဝဝဝ အၾကား ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၅ဝဝဝမွ ၁ဝဝဝဝ အၾကား ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝဝဝ မွ ၁၅ဝဝဝ အၾကား ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁၅ဝဝဝ အထက္ကုိ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သင့္သည္ဟု ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိေနသည္။

”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ သာမန္ျပည္သူမ်ားစုကလည္း ဝင္ေငြခြန္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးတင္ျပရာမွာ အခက္အခဲရွိေနတုန္းပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဝင္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပႏုိင္တဲ့ ေငြ ေတြကုိစည္းၾကပ္မႈ ေလွ်ာ့လုိက္ မယ္ဆုိရင္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္က ျပန္ေကာင္းလာႏုိင္တယ္။ ခုဆုိရင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကလည္း ေႏွးေန ေတာ့ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္လည္း သိပ္မေကာင္းတာ အစုိးရအေနနဲ႔ သိလုိ႔ ဒီလုိထုတ္ေျပာလာတာျဖစ္ ပါလိမ့္မယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ျခံ ေျမဝန္ေဆာင္မႈအသင္း၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးသန္းဦးကေျပာသည္။ လက္ရွိ အစုိးရအေနျဖင့္ အ ခြန္စနစ္မ်ားတြင္ ျပည္သူထံမွ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ အခြန္ႏႈန္း ထားတိုးျမႇင့္ေရးဟူေသာအခ်က္ကုိ မက်င့္သုံးဘဲ အခြန္ထမ္းေဆာင္ သူမ်ားလာေစရန္ဆုိေသာစနစ္ကုိ သာ က်င့္သုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*