လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ ICT က႑၏ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ဟု ဆုိ

လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ ICT က႑၏ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ဟု ဆုိ
May 24, 2017 Asian Fame

3:50 pm
လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ ICT က႑၏ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ဟု ဆုိ

Tech (2)

မွဴးအိမ္ေဇာ္
ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၂

ျမန္မာ့ ICT က႑အေနျဖင့္ လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း နည္းပညာက႑ ျပည္ပပို႔ကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ စီမံကိန္း ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ငါးႏွစ္ကာလအတြင္း နည္းပညာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႔ နည္းပညာ ဝန္ထမ္းေပါင္းတစ္သန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာလွ်င္ နည္းပညာ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံ ေက်ာ္ ရွာေဖြေပးႏိုင္ေၾကာင္း အသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရး မွဴး ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့ကြန္ပ်ဴ တာႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္မွ ႏွစ္စဥ္ လုပ္သား ၅ဝဝဝ ေက်ာ္ ေမြးထုတ္ ေပးေနေသာ္လည္း ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း သာ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾက ေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာ သည္။

နည္းပညာက႑သည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ စီးပြားေရးမူဝါဒ၏ စတုတၳ ေျမာက္အခ်က္အျဖစ္ အေရးတႀကီး ပါဝင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ကြန္ ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ICT က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္အတြက္ နည္းပညာဇုန္မ်ား ICT Park မ်ားကို ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အခ်က္ အခ်ာက်ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ေထာင္ရန္လိုေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္က အႀကံေပးသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရွိ အသင္းခ်ဳပ္က ဝယ္ယူထားသည့္ ၃၇ဝ ဧက ေက်ာ္ ေျမ ေနရာတြင္ ICT Park တည္ေဆာက္ခြင့္ ရရွိေရး ဦးေဇာ္မင္းဦးက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသို႔ တင္ျပထားသည္။ သန္လ်င္ရွိ ေျမေနရာသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႈိင္တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္းရွိ MICT Park ထက္ ၁ဝ ဆေက်ာ္ က်ယ္ ဝန္းသည္။

ဒုတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ E- Government ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားအား မျဖစ္မေနပါဝင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္က တင္ျပ သည္။ သို႔မွသာ ျပည္တြင္း နည္း ပညာ ကုမၸဏီမ်ား အေတြ႕အႀကံဳ ရရွိလာၿပီး၊ ႀကီးထြားလာကာ ျပည္တြင္း လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္႐ံုသာမက ျပည္ပပို႔ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈုမ်ားပါ ထုတ္လုပ္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းဦးက တင္ျပသည္။ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာ့အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား (SME) ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္အတြက္ အေရးႀကီး လိုအပ္သည့္ နည္းပညာႏွင့္ နည္းပညာသံုး ပစၥည္းမ်ားမွာ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားေန သျဖင့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား ဝယ္ယူအ သံုးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ အေျခအေနကို အသင္းခ်ဳပ္က တင္ျပသည္။ ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ နည္းပညာသံုးပစၥည္း မ်ားအား ျပည္တြင္း (SME) မ်ား ပိုမိုဝယ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ကုန္ သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအားပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္က ဒုတိယသမၼတအား ေတာင္း ဆုိထားသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ ICT က႑ကို ကုမၸဏီေပါင္း ၂၅ဝ ေက်ာ္၊ နည္း ပညာ ပညာရွင္ေပါင္း ၂၅ဝဝ ေက်ာ္ ျဖင့္ လည္ပတ္ေနၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ သန္းရွိေနသည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာက႑ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာသန္း ၆ဝဝ ေက်ာ္ ရွိေနသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*