ပါတီသစ္ ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၏ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္္ မ်ားသည္ ရခုိင္အမ်ိဳးသား ပါတီ၏ တံဆိပ္ မ်ားႏွင့္ ဆင္တူေနသည္ဟု ဆုိကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သုိ႔ ကန္႔ကြက္လႊာပုိ႔

ပါတီသစ္ ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၏ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္္ မ်ားသည္ ရခုိင္အမ်ိဳးသား ပါတီ၏ တံဆိပ္ မ်ားႏွင့္ ဆင္တူေနသည္ဟု ဆုိကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သုိ႔ ကန္႔ကြက္လႊာပုိ႔
May 24, 2017 Asian Fame

12:21 pm
ပါတီသစ္ ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၏ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္္ မ်ားသည္ ရခုိင္အမ်ိဳးသား ပါတီ၏ တံဆိပ္ မ်ားႏွင့္ ဆင္တူေနသည္ဟု ဆုိကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သုိ႔ ကန္႔ကြက္လႊာပုိ႔

(ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၃)

ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး ပါတီသစ္ ထူ ေထာင္ခြင့္ရထားသည့္ ရခိုင္ဒီမို ကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၏ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ မ်ားသည္ ရခိုင္အ မ်ိဳးသားပါတီ၏ အလံ၊ အမွတ္တံ ဆိပ္တို႔ႏွင့္ ဆင္တူေနသည္ဟု ဆို ကာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ေရြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ ကန္႔ကြက္ လႊာေပးပို႔ လိုက္သည္။

ယင္းပါတီ၏ အမွတ္တံဆိပ္ ႏွင့္ အလံ တို႔သည္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီ၏ တံဆိပ္ မ်ားႏွင့္ ဆင္တူေန သျဖင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီ၏ ရပ္ တည္ခ်က္ကုိ ထိခိုက္ လာႏိုင္သည့္အ တြက္ ကန္႔ကြက္လႊာ ေပးပို႔ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီ အ ေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္း ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

”သူတို႔ပါတီအလံက ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီရဲ႕အလံနဲ႔ အေရာင္ အေသြးေရာ အေနအထား ေရာ ဆင္တူေနတယ္။ ဗ်ာလအ႐ုပ္ က အစ၊ အမွတ္တံဆိပ္ကလည္း ဆင္တူေနတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာ သည္။

ပါတီႏွစ္ခု၏ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အလံမ်ား ဆင္တူေနျခင္းေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲေပးရာတြင္ ထင္ ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစၿပီး ပါတီ မ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ထိခိုက္ႏိုင္ ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

”မဲေပးတဲ႔အခါ ေကာ္မရွင္က မဲ႐ံုမွာ ပါတီေတြရဲ႕ တံဆိပ္ကုိ အသံုး ျပဳပါတယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ ပါတီ တံဆိပ္ခ်င္း ဆင္တူေနရင္ ထင္ ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါ တီ၏ အသံုးျပဳရန္ တင္ျပလာေသာ အလံႏွင့္ တံဆိပ္မ်ားကုိ ကန္႔ကြက္ လိုပါက ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေရြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမွ တစ္ဆင့္ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ ျခင္းနည္းဥပေဒ ၁၄(ဃ)အရ ပါတီ မ်ား၏ တံဆိပ္ႏွင့္ အလံမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾက ညာသည့္ရက္မွ ၇ ရက္ အတြင္း အ ေထာက္အထား ခိုင္လံုစြာျဖင့္ ကန္႔ ကြက္ႏိုင္သည္။

အဆိုပါ ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ပါတီကုိ ၂ဝ၁၅ အေထြေထြ ေရြး ေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ပူး ေပါင္း ပါတီရခုိင္ အမ်ဳိးသားပါတီမွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရသူ အမ်ားစုက ပါတီ ထူေထာင္ ခြင့္ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ သည္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ႔ သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပါဝင္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ႔သည့္ပါတီ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္း ပါတီတြင္ လက္ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာ ေအာင္က ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအ ျဖစ္ပါဝင္ခဲ႔သည္။ ပါတီသစ္ေထာင္ မည့္ ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ တြင္ ဦးေအးသာေအာင္ ျပန္ပါ၊ မပါကုိမူ ေသခ်ာ မသိရေသးေၾကာင္း ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဦးမ်ိဳးေက်ာ္က ေျပာသည္။

ယင္း ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီသည္ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ကုိ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔က ရရွိ ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပါတီအလံ၊ အမွတ္တံ ဆိပ္ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကုိ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လင္းဟိန္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*