၂ဝဝ၈ ထဲက ဆြဲထုတ္လာတဲ့ အေရးအၾကီးဆံုးသဲလြန္စ

၂ဝဝ၈ ထဲက ဆြဲထုတ္လာတဲ့ အေရးအၾကီးဆံုးသဲလြန္စ
May 18, 2017 Asian Fame

3:58 pm
၂ဝဝ၈ ထဲက ဆြဲထုတ္လာတဲ့ အေရးအၾကီးဆံုးသဲလြန္စ

Myat-Hlaing-Articleကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အတိုးအဆုတ္ ခက္ခဲ လြန္းတဲ့  ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲထားၿပီး လႊတ္ေတာ္နဲ႔အစုိးရ၊ တရား စီရင္ေရး အဓိက က႑သုံး ရပ္ကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေစခဲ့ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒထဲက အ ေရးအႀကီးဆုံး ဥပေဒေတြကုိ ျပင္ ဆင္ခြင့္၊ ပယ္ဖ်က္ခြင့္၊ ဥပေဒျပဳ ေရး အဆို တင္မယ္ဆိုရင္ ၇၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ေထာက္ခံမွ ျပင္ဆင္ ပယ္ဖ်က္ခြင့္ ျပဳႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အ ေရး အႀကီးဆုံး အခ်က္ကုိ ျပ႒ာန္း ထားပါတယ္။ ကမၻာမွာ အျပင္ရအ ခက္ဆုံး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ခဲ့ၾကပါ တယ္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အန္အယ္ဒီ ပါတီက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ပါဝင္မႈ နည္းပါးေနတဲ့ အ တြက္ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ မျပင္ဆင္ႏိုင္ ေၾကာင္း လူထုကုိ ပြင့္လင္းစြာ ခ်ျပ ခဲ့ပါတယ္။  လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပမွ လူထုအား နဲ႔ ေတာင္းဆိုရင္ ျဖစ္ ႏိုင္တယ္လုိ႔ ယူဆၿပီး ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလႈပ္ ရွားမႈဟာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွာ အန္အယ္ဒီပါ တီဟာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ အႏိုင္ ရခဲ့တာကုိ အားလုံးသိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ လူထု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတျဖစ္ေရး အတြက္၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒထဲမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကုိျပင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါေသး တယ္။ ဒီႀကိဳးစားမႈဟာလည္း မ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ခဲ့ရေပ မယ့္၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒထဲက ဟာကြက္တစ္ခုကုိ ဆြဲထုတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုတဲ့ ေနရာကုိ ရယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ထဲက ေညာင္ႏွစ္ပင္မွာ အမ်ဳိးသား ညီလာခံ ေခၚယူၿပီး ၈ ႏွစ္ ၾကာ ေအာင္ အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ပ နည္းလမ္းေတြအမ်ဳိး မ်ဳိးနဲ႔ျပင္ဆင္လို႔ မရႏိုင္တာကုိ သိ ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္၊ ဘယ္ အရာမ်ဳိးမဆို လစ္ဟာေနတဲ့ ေနရာ ရွိတတ္စၿမဲပါ။ ဒီလစ္ဟာေနတဲ့ အေျခအေနကုိ အၿမဲေလ့ လာေန မယ္ ဆိုရင္ သဲလြန္စတစ္စ ထြက္ လာႏိုင္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေနရာကုိ ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့တဲ့ အခ်က္ကုိ ၾကည့္ရင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါ တယ္။ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ ထားမႈတစ္ခုမွာ ဟာကြက္ေပ်ာ့ကြက္ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီတည္ေဆာက္ ထားမႈကုိ အေပၚက စၿပီး ေအာက္ အထိ၊ ေအာက္ကစၿပီးအေပၚထိ၊ အလယ္ကျဖတ္ၿပီး အေပၚေအာက္ ၊ ေသခ်ာေလ့ လာ ရပါလိမ့္မယ္။ အ ေဆာက္အဦရဲ႕ အတြင္းပုိင္း တည္ ေဆာက္ထားမႈ၊ ျပင္ပက အေျခအ ေနေတြ ကုိ ေလ့လာရပါမယ္။

အခုလည္း ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံ ဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ျပင္ ဆင္လုိ႔မရႏိုင္တဲ့အတြက္၊ လႊတ္ ေတာ္ျပင္ပ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲဝိုင္း ကတစ္ဆင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခ ခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ သဲလြန္စ တစ္စ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝ၁၇ ေမလ မွာ   ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲေကာ္မတီက၂၁ရာစုပင္လုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ျပန္က်င္းပရင္ တင္ျပႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္နဲ႔အညီ တန္း တူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိေစ ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ မ်ားအား လုံး ကုိယ္ပုိင္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပ ေဒမ်ား ေရးဆြဲခြင့္ ကုိ ေဆြးေႏြး အ သိအမွတ္ျပဳႏိုင္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ သိ လိုက္ရပါတယ္။

ဒီအခ်က္ဟာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ၂၁ ရာစု ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာ ခံကေန ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ျပင္ဆင္ ႏိုင္ေရး အတြက္ သဲလြန္စ ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီလို ေဆြးေႏြး အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့တာကု္ိ  ဒီျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြး ေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္ မတီ မွာ ပါဝင္တဲ့ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဗိုလ္ မွဴးခြန္ဥကၠာက ”ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ေရးဆြဲခြင့္ရွိျခင္းဟာ ျပည္နယ္ရဲ႕ ကုိယ္ ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ ျပဳလိုက္တာျဖစ္တယ္”လုိ႔ ေျပာဆို ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ေကအန္ယူက ဖဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္း က ”ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသ ႀကီးေတြမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအ ေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲႏိုင္တဲ့ အခြင့္ အေရးကိုပါ အသိအမွတ္ ျပဳႏိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိ ပါတယ္”လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပ ေဒေတြဟာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ ကြဲလြဲလုိ႔ မရဘူးဆိုေပမယ့္ ဒီလို ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ က ျပ႒ာန္းလုိက္ၿပီး ဒီဖြဲ႕စည္းပုံက ခန္႔အပ္လိုက္တဲ့ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္၊ ျပည္နယ္ အစုိးရ၊ ျပည္နယ္ တရား႐ံုးေတြရဲ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကုိ  ျပည္ေထာင္စု အဆင့္က လာစြက္ ဖက္လုိ႔မရပါဘူး။

၂၁ ႐ာစု ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အဆင့္ ၇ ဆင့္ထဲက ျပည္နယ္ လူမ်ိဳးမ်ား တန္း တူညီမွ် ေနထိုင္ႏိုင္ေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိေရးကုိသာ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာ ခံက အတည္ျပဳ ႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကုိတင္ၿပီး ထပ္ဆင့္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏိုင္ပါ လိမ့္မယ္။ တန္းတူညီမွ်ေရး နဲ႔ ကုိယ္ ပုိင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ ရသြားရင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုမူ ဆိုတဲ့ အဆင့္ေတြ ကုိ ေရာက္ဖို႔ နီးစပ္သြားမွာပါ။

”ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီ ခ်က္က ဖက္ဒရယ္ ပုံစံျဖစ္ေနတယ္ ဆိုရင္ အဆင့္ ၅ မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ျပင္ကုိ ျပင္ေပးရေတာ့မယ္။ ျပင္ၿပီး ရင္ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပ ေဒသစ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကေန  အတည္ျပဳေပးရပါလိမ့္မယ္” ဆိုၿပီး ကခ်င္တိုင္းရင္း သားေခါင္း ေဆာင္ ေဒါက္တာတူးဂ်ာက မွတ္ ခ်က္ေပးလုိက္ပါတယ္။

ဒီ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲ ေကာ္မတီရဲ႕ေဆြးေႏြးအတည္ ျပဳခ်က္ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ ခံ႐ံုး ၫႊန္ၾကားမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး က ”အားလုံးက ဖက္ဒရယ္ အေျခခံ မူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ တစ္ခါမွ မရွိခဲ့ဖူးတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ပါ။ တိုင္းေဒသ ႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ ကုိယ္ပုိင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ အတြက္ ကုိယ္ပုိင္အေျခ ခံဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒေတြ ထားရွိေပးရ ပါ့မယ္။ ဒါကုိ အကုန္လုံးက သေဘာ တူတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လာမယ့္ ညီလာခံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ သမိုင္းမွတ္တိုင္ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါ တယ္”လို႔ေျပာဆို လိုက္တာကလည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚ ေပါက္လာဖို႔ အတြက္ အားရစရာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြ လက္နက္စြဲကုိင္ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကတာ ကုိျပန္စဥ္းစား ၾကည့္ရင္ ျပည္နယ္ေတြ မွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြ အတြက္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး မရခဲ့တာရယ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္ေတြ ကုိယ္ပုိင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ မရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္ တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ အခုျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲေကာ္မ တီက အတည္ျပဳၿပီး၂၁ရာစု ပင္လုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံက  ထပ္ဆင့္ အတည္ျပဳလုိက္မယ္ ဆိုရင္ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြ အတြက္  လက္နက္ကုိင္စရာ မလုိေတာ့ပါ ဘူး။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရး ကတိျပဳ စာခ်ဳပ္ဟာလည္း အလို အေလ်ာက္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးသား ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

တကယ္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ ေတြအက်ိဳးကုိ ၾကည့္မယ္ ဆိုတဲ့ ေစ တနာထားမႈက အဓိကက်ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ စစ္ေဘး ေရွာင္တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနခဲ့ရတာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနခဲ့ပါၿပီ။ တစ္ႏိုင္ ငံလုံး အပစ္ ရပ္စဲႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ ေတာင္ေပၚ၊ ေတာင္တန္းေနတိုင္း ရင္းသား ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ကုိယ့္ အိမ္ကုိယ့္ယာကုိ ျပန္ၿပီး ေအးခ်မ္း စြာလုပ္ကုိင္ စားေသာက္ခြင့္ရမွာ ပါ။ အန္စီေအ ကတိျပဳစာခ်ဳပ္ဟာ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြ အတြက္  အခက္အခဲ တစ္ခု ျဖစ္မ ေနသင့္ပါဘူး။

တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြ ေအးခ်မ္းစြာ ျပန္ေနထိုင္မႈနဲ႔ အန္စီ ေအကုိ လဲလွယ္ႏိုင္ရပါလိမ့္မယ္။ အန္စီေအ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကုိ တက္ ေရာက္သင့္ပါတယ္။ ၂၁ ရာစုပင္ လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ရဲ႕ ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးမႈ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ ကေန တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိေရးတို႔ကုိ  ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာ သင့္ပါ တယ္။ ဒီ၂၁ ရာစုပင္လုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာ ခံကတစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္ရ ခက္ခဲေနတဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ကုိ ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြ ထြက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပြဲစားပြဲဝုိင္း ဆိုတဲ့ ပလက္ေဖာင္း ကတစ္ဆင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခ ခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ့္ သဲလြန္ စတစ္စ ထြက္လာႏိုင္တယ္လုိ႔ထင္ေနခဲ့ပါတယ္။

ဒီ ၂၁ ရာစုပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံက တစ္ဆင့္ ျပည္နယ္တိုင္း ရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ လႊတ္ ေတာ္ထဲဝင္ေရာက္ၿပီး ျပည္နယ္လူ ထုေကာင္းက်ိဳးေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ကုိယ့္ျပည္နယ္မွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား ျပည္ သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြဟာ ကုိယ့္ျပည္နယ္ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္း ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ တိုးတက္တဲ့အေျခ အေနေတြျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီ လုိျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပ ေဒေတြကုိ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းျပ႒ာန္း ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္နယ္ လႊတ္ ေတာ္ အသီးသီးမွာ ပါဝင္ေနရပါ လိမ့္မယ္။

မိမိတို႔ျပည္နယ္မွာ ေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူေတြကလည္း မိမိတို႔လူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျမင္ခ်င္ၾကမွာပါ။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔  မိမိတို႔လူမ်ိဳးစု အကိ်ဳးအတြက္ မိမိတို႔ အတၱေတြကုိစြန္႔လႊတ္ဖို႔ လိုေနပါၿပီလုိ႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ တိုင္း လူမ်ိဳးစုတိုင္းက ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကုိ အခုအခ်ိန္မွာ ကုိင္စြဲထား ႏိုင္ဖို႔လုိအပ္ေနပါၿပီ။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အတြက္ လက္နက္ကုိင္လမ္း စဥ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ရမွာပါ။ ဒီမိုက ေရစီစနစ္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ (သုိ႔မဟုတ္)ေရြးေကာက္ ပြဲဟာ အဓိကက်ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္မူကုိ ကုိင္ စြဲၿပီး မိမိတို႔ျပည္နယ္၊ မိမိတို႔တိုင္း ျပည္တိုးတက္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မယ့္ေခတ္ေရာက္ေနပါၿပီ။လက္ နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးေခတ္၊ စနစ္ နဲ႔ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္း ခြင့္ရရွိေရးကုိ ရယူဖို႔အေျခအေန ေပးတဲ့ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

အခု ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲေကာ္မတီက အသိအမွတ္ ျပဳၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံ ညီလာခံကုိ တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္မွာ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း တိုင္း ပါဝင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္လိမ့္မယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ယုံၾကည္တိုက္တြန္း ခ်င္ပါတယ္။

ျမတ္လိႈင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*