အစိုးရသစ္ ႏွင့္ ျမန္မာ သံအမတ္ၾကီးမ်ား အေျပာင္းအလဲ

အစိုးရသစ္ ႏွင့္ ျမန္မာ သံအမတ္ၾကီးမ်ား အေျပာင္းအလဲ
May 18, 2017 Asian Fame

11:29 am
အစိုးရသစ္ ႏွင့္ ျမန္မာ သံအမတ္ၾကီးမ်ား အေျပာင္းအလဲ
diplomat

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီး မ်ားအျဖစ္ သြားေရာက္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ သူတို႔ သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေနစဥ္

NLD အစိုးရက ျပည္ပႏိုင္ငံ အသီးသီးတို႔တြင္ သြားေရာက္တာ ဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္  ျမန္ မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ျမန္မာ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ မ်ားႏွင့္ သံ အမတ္ႀကီးေနရာ အမ်ားစုတို႔ကို လူ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္း၊ ပူးတြဲခန္႔ထားျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ သံအမတ္ မ်ားကို သက္တမ္း မတိုးေပးေတာ့ ျခင္းႏွင့္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရန္ ျပန္ေခၚျခင္း အစရွိသည္တို႔ ျပဳ လုပ္ေနသည္။

အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း သံအမတ္ႀကီး အ ေျပာင္းအေရႊ႕ ၈ ႀကိမ္၊ ပူးတြဲခန္႔ အပ္မႈ ၁၂ ႀကိမ္၊ အသစ္ခန္႔ထား မႈ ၄ ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ၂၄ ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရ သည္။

ထိုအေရအတြက္သည္ ႏိုင္ငံ ေပါင္း ၁၁၉ ႏိုင္ငံကို အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္၊ သံအမတ္ႀကီး အနည္းငယ္ႏွင့္ သံတမန္ အဆက္ အသြယ္ လုပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံအ တြက္ ပမာဏက မ်ားလြန္းသည္ ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာသည္ အၿမဲတမ္းကိုယ္ စားလွယ္ႏွင့္ သံအမတ္ႀကီး ၃၈ ဦး တို႔ကို တစ္ဦးလွ်င္ ႏိုင္ငံ ၂ခု၊ ၃ခု အခ်ဳိ႕ ဆိုလွ်င္ ၄ ခု စသည္ျဖင့္ ပူး တြဲ ကိုင္ခိုင္းကာ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခိုင္းထားသည္။

ယခု အစိုးရသစ္က တစ္ႏွစ္ တာကာလ အတြင္း ျမန္မာသံအ မတ္ႀကီး အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ လိုက္သည့္ အႀကိမ္ေရသည္ ယခင္ အစိုးရေဟာင္း လက္ထက္ကထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ ပိုမ်ားေနသည္။

ယခင္ အစိုးရတို႔က သံအမတ္ အေျပာင္းအေရႊ႕၊ ခန္႔ထားမႈစသည္ တို႔ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄၊ ၅ ႀကိမ္ ခန္႔သာ အမ်ားဆံုး ေဆာင္ရြက္ တတ္သည္။

ယခုမူ ထိုသို႔ မဟုတ္။ သံတ မန္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္လိုက္ ပံုက ၾကမ္းလြန္းေနသည္ဟု ေျပာ ၍ရသည္။

NLDအစိုးရ၏ တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ထဲတြင္ ယခင္ သမၼတေဟာင္း ခန္႔ထားခဲ့ သည့္ ဂ်ီနီဗာ အေျခစိုက္ ကုလ သမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်စသည့္ ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံႀကီးတို႔တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ သံအမတ္ႀကီး ေနရာအခ်ဳိ႕လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိ တစ္ဦးက  ”အရင္တုန္းက သံအမတ္ႀကီးေတြ
က အသက္ ၆ဝ မျပည့္ၾကေသးဘူး။ အခုမွ ျပည့္ကုန္ၾကလို႔ လဲရတာ၊ တခ်ဳိ႕ ၆ဝ ျပည့္ၿပီးတဲ့ သူလည္း တစ္ႏွစ္ ထပ္တိုး တာဝန္ ထမ္း ေဆာင္ရတဲ့အတြက္ မလဲျဖစ္ပဲအခု မွ ပင္စင္ယူရတာလည္းပါတာေပါ့” ဟု ရွင္းျပသည္။

သို႔ေသာ္ ပင္စင္အသက္မျပည့္ ေသးသူ အခ်ဳိ႕ကိုပါ အစိုးရအႀကီး အကဲက ျပန္ေခၚခဲ့သည္။

သံအမတ္ႀကီး ဆိုသည္ကား သမၼတ၏ အထူး အာဏာကုန္ လႊဲ အပ္ခံထားရသည့္ တာဝန္ကို ထမ္း ေဆာင္ရသူ၊ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္၊ ႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳသူ ျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္က ယခုႏွစ္ အ တြင္း သံအမတ္ႀကီး အေျပာင္းအ ေရႊ႕၊ ပူးတြဲခန္႔အပ္မႈ၊ အသစ္ခန္႔ ထားမႈ ၂၄ ႀကိမ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မွဴး ႀကီး ၁၃ ဦးႏွင့္အရပ္သား ၁၁ ဦး ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။

အရပ္သားထက္ တပ္မေတာ္ မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတို႔သာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၾကေသာ နယူး ေယာက္ အေျခစိုက္ႏွင့္ ဂ်ီနီဗာအ ေျခစိုက္ ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ ျမန္ မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ ေန ရာ၊ အာဆီယံ ျမန္မာ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာတို႔ကို အစိုးရ သစ္က အရပ္သား ၃ ဦးႏွင့္ အ စားထိုးခန္႔လိုက္သည္။ ယင္း ၃ ဦးထဲတြင္ တစ္ဦးမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအ ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပတ္ျပတ္သား သား ေျပာဆိုခဲ့သူ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးထင္လင္း ဆိုသူလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အမ်ား ဆံုးရွိသည့္ မေလးရွားႏွင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ဆားဘီးယား၊ ဗီ ယက္နမ္၊ အစၥေရး၊ လာအို၊ ကေန ဒါ၊ အီဂ်စ္၊ ဆူဒန္၊ ေတာင္အာဖ ရိက စသည့္ ႏိုင္ငံတို႔တြင္ အေျခ စိုက္ တာဝန္ထမ္းရမည့္ ျမန္မာ သံမတ္ႀကီးေနရာတို႔ကို အစိုးရသစ္ က တပ္မေတာ္က အၿငိမ္းစား ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၁၃ ဦး တို႔ကို ခန္႔ခဲ့သည္။

အေမရိကန္၊ အိႏၵိယ၊ ဖိလစ္ ပိုင္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္၊ အင္ဒိုနီးရွား တို႔တြင္မူ အရပ္သား
(ဌာနတြင္း ဝန္ထမ္း) တို႔အား သံ အမတ္ႀကီး ရာထူးေပး၍ တာဝန္ သြားေရာက္ ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ သည္။

ယခင္ သမၼတေဟာင္းခန္႔ခဲ့ ေသာ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ အဂၤလန္၊ ဥေရာပ အစရွိသည့္  သံ အမတ္ႀကီးေနရာတို႔တြင္ မူလအ တိုင္း အစိုးရသစ္က ဆက္လက္ တာဝန္ေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။

အစိုးရ အႀကီးအကဲက ထိုသို႔ အေျပာင္းအလဲ ဆက္တိုက္လုပ္ေန ျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ အထက္ပါအရာရွိက  သမၼတ ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္သာျဖစ္၍ မွတ္ခ်က္ မျပဳလိုဟု ဆိုခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္ ၄င္းက ယခု သံအ မတ္ႀကီး ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူမ်ား သည္  သမၼတ၏ အထူးယံုၾကည္ စိတ္ခ် အားထားရကာ အထူးအာ ဏာကုန္လႊဲအပ္ျခင္း ခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ ထူးခြၽန္ ထက္ျမက္ၾက သူတို႔သာ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

အေမရိကန္၊ ႐ုရွားႏွင့္ မေလး ရွားႏိုင္ငံ တို႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ ရာ စစ္သံမွဴးႀကီး အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တစ္ဦးကမူ ႏိုင္ငံ တကာတြင္ သံအမတ္ ရာထူးကို စစ္ဖက္က ပုဂၢိဳလ္ထက္ အရပ္ သား ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ေနရာေပး ၾက ေသာ္လည္း  ျမန္မာတြင္ ရွည္ၾကာ သည့္ တပ္မေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကာင့္ စစ္ဖက္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သာ သံအမတ္ရာထူး ေပးေလ့ ရွိ ေၾကာင္း၊ ယခု အရပ္သား အစိုးရ ျဖစ္၍ အရပ္သားကို  သံအမတ္ ေနရာေပးသည္က သဘာဝက် ေၾကာင္း သူ႔အျမင္ကို ေျပာသည္။

”စစ္သားထဲမွာလည္း ႀကိဳးစား လို႔ ေတာ္တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္လို႔ သံအမတ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ မူလ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း မဟုတ္ဘူး” ဟု သူက ေျပာသည္။

၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္း သံအမတ္ ရာထူးတို႔ကို  အစိုးရ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ခန္႔ထားတိုင္း အရပ္သား ထက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္း ျဖည့္ တင္းထားသည့္ အၿငိမ္းစား တပ္ မေတာ္သားတို႔ကို ပိုခန္႔တတ္သည္။

ယင္းအေလ့အထက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အထိ ျဖစ္သည္။

ယခုမူ အ႐ိုးစြဲေနသည့္ ယင္း အေလ့အထကို NLD က လူမွန္ ေနရာမွန္ျဖစ္ေအာင္၊ အေလာတ ႀကီးလည္း မျဖစ္ေစဘဲ ျဖည္းျဖည္း ခ်င္း ေျပာင္းလဲေနပံုရသည္။

ယခု အစိုးရလက္ထက္က စ၍  တပ္က အရာရွိမ်ားကို ႏိုင္ငံ ျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေစလႊတ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေစမႈအား  တပ္မေတာ္ဘက္က ရပ္ဆိုင္းလိုက္ ျခင္းျဖင့္ အေထာက္အကူ ေပးေန သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

အစိုးရသစ္ ယခုျပန္ေခၚလိုက္ သူတို႔ထဲမွ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ရွိတြင္ တျခား အဆင့္ျမင့္ ရာထူးတို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာန တို႔တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေန သည္ဟု သိရသည္။

တေကာင္းႏိုင္ငံေရး ေလ့လာ မႈအဖြဲ႕မွ ဦးရဲမ်ဳိးဟိန္းက သံအမတ္ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရပ္တြင္ အ ရပ္သားမ်ား ယခင္က ထက္ပိုမိုပါ ဝင္လာမႈအေပၚ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

”ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ မ်က္ႏွာစာမွာ ျမန္ မာ ပံုရိပ္ကို ေျပာင္းမယ္ ဆိုတဲ့  စကား အၿမဲေျပာေလ့ ရွိပါတယ္ ။ႏိုင္ငံျခားေရးဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ခံစစ္ စည္းတစ္ခုပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သံအမတ္ဟာ ပံုရိပ္ေကာင္းဖို႔ သံ ေရး တမန္ေရး အထူး ကြၽမ္းက်င္သူ ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာ သည္။

ဦးရဲမ်ဳိးဟိန္းက ထပ္မံ၍ ”သံ တမန္လို႔ေခၚရာမွာ တစ္ေလွ်ာက္ လံုး သံတမန္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ တဲ့ သူ (Career Diplomat ) ေတြရွိ သလို – ႏိူင္ငံေရးအရ ခန္႔အပ္တဲ့ သံတမန္ (Political Appointee) ေတြလည္းရွိပါတယ္။ သံတမန္ လုပ္ငန္းဟာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ လုပ္ငန္းျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံေတြဟာ Career Diplomat ေတြကို အဓိက ပ်ိဳးေထာင္ၾကပါတယ္” ဟု ဆက္ ေျပာသည္။

စစ္သံမွဴးေဟာင္း တစ္ဦးကမူ လက္ရွိ အခ်ိန္သည္ ယခင္ႏွင့္ မတူေတာ့ဘဲ အလုပ္ပိုလာၾက ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ စြမ္းေဆာင္ ရည္ပိုင္း ပိုသာသူကို ခန္႔လိုက္ျခင္း အားျဖင့္ ဆက္ဆံေရးပိုင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ ငံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အပိုင္း စသည္တို႔သည္ ယခင္က ထက္ပိုမို
တိုးတက္ သြားလိမ့္မည္ ဟု မွတ္ ခ်က္ျပဳသည္။

”အရပ္သားေတြထဲမွာ ေတာ္ တဲ့ သူေတြရွိသလို၊ တပ္က ထြက္ ၿပီး ေတာ္တဲ့သူလည္း ရွိပါတယ္။ အခု ၾကားရသေလာက္ ဒုသံအ မတ္ေတြေရာ၊ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ အခ်ဳိ႕ကိုပါ ျပန္ေခၚေနတယ္။ ဒီ မွာ တျခား တာဝန္ဆက္ေပးတယ္။ ဒီကိစၥက သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဆိုေတာ့ ခန္႔မွန္းရ ခက္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနသည္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ထူးခြၽန္သည့္ အရပ္သား (ဌာန တြင္းဝန္ထမ္း) ၁ဝ ဦးေက်ာ္ကို သံ အမတ္ႀကီးမ်ားအျဖစ္၊ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အလားတူ ျမန္မာက ျပည္ပ သို႔ ေစလႊတ္ထားသည့္ ေကာင္စစ္ ဝန္ခ်ဳပ္ ၆ ဦးရွိသည့္အထဲ နန္နင္း ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ေနရာအျပင္ တျခားေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ၄ ေနရာ တို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးပါသည့္ အရပ္သား ၄ ဦးကို ေကာင္စစ္ဝန္ ခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ေသး သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက လုပ္သက္ရင့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက  ”ခုဆို အားလံုးက တက္တက္ၾကြၾကြ အလုပ္လုပ္ေနၾကပါၿပီ။ ႀကိဳးစား ရင္ ႀကိဳးစား သေလာက္ အက်ဳိးရွိ ေနၿပီေလ” ဟု ေျပာသည္။

မင္းသုေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*