သဘာ၀ေဘး ကာကြယ္ေရး အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေဒၚလာ သန္းတစ္ရာေက်ာ္ ေခ်းရန္ လႊတ္ေတာ္ သို႕တင္ျပ

သဘာ၀ေဘး ကာကြယ္ေရး အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေဒၚလာ သန္းတစ္ရာေက်ာ္ ေခ်းရန္ လႊတ္ေတာ္ သို႕တင္ျပ
May 18, 2017 Asian Fame

5:37 pm
သဘာ၀ေဘး ကာကြယ္ေရး အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေဒၚလာ သန္းတစ္ရာေက်ာ္ ေခ်းရန္ လႊတ္ေတာ္ သို႕တင္ျပ

flood(ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေမ ၁၈)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေပၚလာပါက ၾကဳိတင္ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ ေရၾကီးေရလွ်ံမွဳ မ်ားကုိ ေျဖ ရွင္းႏုိင္ရန္ အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၄သန္း ေခ်းယူရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေမ ၁၈ ရက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိေခ်းေငြ ၁၂၄သန္း အနက္ ၁၀၄ သန္း အသုံးျပဳကာ ရန္ကုန္ျမဳိ႕ ေရၾကီးေရလွ်ံမွဳမ်ား မျဖစ္ေပၚေရး လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၂၀ ျဖင့္ အာဆီယံ သုံးႏုိင္ငံ စတင္ပူးေပါင္းကာ သဘာ၀ေဘး ၾကဳိတင္ကာကြယ္ေရး ရန္ပုံေငြ ထူေထာင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၄င္းကေျပာသည္။

“ရန္ပုံေငြကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ႏုိင္ငံမ်ားက ပုိင္ဆုိင္ျပီးေတာ့ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ အဖြဲ႕ထားရွိျပီးေတာ့ တည္ေထာင္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ မ်ားအေနနဲ႔ သုံးႏွစ္တစ္ၾကိမ္ထည့္၀င္ေၾကးေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္ ၊ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ၾကီးၾကပ္မွဳနဲ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အကူအညီ ပံ့ပုိးမွဳ႔ တုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာ ၊ ကေမၻာဒီးယားနဲ႔ လာအုိ ႏုိင္ငံတုိ႔က စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ အစီအစဥ္္ျဖစ္ပါတယ္ ။ သတ္မွတ္ ကာလသုံးႏွစ္ အတြင္း ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္တဲ့ အေပၚ မူတည္ျပီး အာမခံေလ်ာ္ေၾကး ရရွိႏုိင္မွဳမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပး ထား မွာျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု ၄င္းကေျပာသည္ ။

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ အေသးစား ၊ အလတ္စား စသည္ျဖင့္ ခြဲျခား သတ္မွတ္ ထားမည္ျဖစ္ျပီး ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေပၚလာပါက ၾကဳိတင္ သေဘာ တူထားသည့္ စံႏွဳန္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းတာကာ ထည့္၀င္ေၾကးထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ထည့္၀င္ေငြ၏ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္ ရရွိမည္ဟု သိရသည္ ။

“အကယ္၍ သုံးႏွစ္ အတြင္းမွာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မွဳမရွိခဲ့ဘူးဆုိရင္ေတာ့ မိမိထည့္၀င္ထားတဲ့ ငါးဆယ္ရာခုိင္ႏွဳန္းကုိ တတိယႏွစ္ အကုန္မွာ ျပန္လည္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅သန္း ထည့္၀င္ထားပါက သုံးႏွစ္ အတြင္းမွာ အေသးစား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရင္ ၇.၅သန္းျပန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ ၊ အလတ္စား ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ၁၉သန္း အထိရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္ ၊ အၾကီးစား အျပင္းအထန္ ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ၃၆.၃သန္းနဲ႔ အလတ္စားနဲ႔ အၾကီးစားေတြ ဆက္တုိက္ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ၉၃.၈သန္းအထိ ရရွိမွာျဖစ္ ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ၾကဳံေတြ႕ႏုိင္မွဳစာရင္းတြင္ ထိခုိက္ လြယ္ေသာ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနျပီး  သဘာ ၀ေဘး အႏၱရယ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူဦးေရ ၄သန္း ထိခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ တန္ဖုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၇ ဘီလီယံ ဆုံးရွဳံးခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္ ။

ထုိေခ်းေငြသည္ အတုိးမဲ့ေခ်းေငြ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ျပီး ဆုိင္းငံ့ ကာလ ၆ႏွစ္ ၊ ျပန္ဆပ္ ၃၂ ႏွစ္ျဖစ္ကာ ၀န္ေဆာင္ခ အေနႏွင့္တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀.၇၅ ရာခုိင္ႏွဳန္း ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ျပီး ၀န္ေဆာင္ခကုိ လည္း ဆုိင္းငံ့ ကာလျပီးမွသာ ေပးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေခ်းယူ သင့္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္ ။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလုိေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေမလ ၂၄ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားကာျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သုိ႔ အမည္ စာရင္းတင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္း က ေၾကညာခဲ့သည္။

စုိင္းလမင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*