လူငယ္မ်ားအတြက္ တယ္လီေနာမွ နည္းပညာ ဆုိင္ရာ အလုပ္ခြင္ သင္တန္းေပးမည္

လူငယ္မ်ားအတြက္ တယ္လီေနာမွ နည္းပညာ ဆုိင္ရာ အလုပ္ခြင္ သင္တန္းေပးမည္
May 18, 2017 Asian Fame

5:00 pm
လူငယ္မ်ားအတြက္ တယ္လီေနာမွ နည္းပညာ ဆုိင္ရာ အလုပ္ခြင္ သင္တန္းေပးမည္

(ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၂)

လူငယ္မ်ား လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ရာတြင္ အဆင္ေျပ ေစရန္ အတြက္ တယ္လီေနာမွ ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အလုပ္ခြင္သင္တန္းေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

သင္တန္းအစီအစဥ္ ပထမ အသုတ္အျဖစ္ ဘြဲ႕ရလူငယ္ ၁ဝ ဦး အား  ‘နည္းပညာ ဆိုင္ရာ အလုပ္ ခြင္ သင္တန္းသားမ်ား’ အျဖစ္ လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ားမွဘြဲ႕ရ လူငယ္မ်ား ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားမွ Electrical Communication ႏွင့္ Information Technology  ဘာသာရပ္မ်ားကို အထူးျပဳသင္ၾကား ခဲ့သည့္ ဘြဲ႕ရလူငယ္ မ်ားအား အဆိုပါ အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထား ေၾကာင္း၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ ယခုအစီ အစဥ္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ဒီပလိုမာ (သို႔)ေအာင္လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ ထားသည့္ဘြဲ႕ရ လူငယ္မ်ား ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

”ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီဆိုရင္ စာခ်ဳပ္ စခ်ဳပ္ကတည္းက လခရမယ္။ တစ္ႏွစ္ၿပီးေတာ့မွ အလုပ္ဆက္ ခန႔္ မခန္႔ ဆိုတာကေတာ့ ဒီတစ္ႏွစ္ အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ သူ႕ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ မႈေတြကို ၾကည့္သြားမွာပါ” ဟု တယ္လီေနာ ျမန္မာမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည့္ ၁၂ လၾကာ သက္တမ္းရွိ စာခ်ဳပ္ တစ္ခုကို ခ်ဳပ္ဆို၍ တယ္လီေနာ ၏ ဆက္ သြယ္ေရး ကြန္ရက္ႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္ ခြင္ သင္တန္းသား အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ သြားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းသားမ်ား အေနႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာအလုပ္ခြင္ မ်ားသို႔ မဝင္ေရာက္မီ အလုပ္ခြင္ တြင္း သိသင့္သည့္ အေၾကာင္းအ ရာမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကား သည့္ ၃ ရက္ၾကာ အလုပ္ခြင္မိတ္ ဆက္အစီအစဥ္ကို စတင္တက္ ေရာက္ၾက ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အစီ အစဥ္တြင္ တယ္လီေနာ လုပ္ ငန္းစုႏွင့္ တယ္လီေနာ၏အလုပ္ လုပ္ကိုင္သည့္ နည္းစနစ္ မ်ားကို မိတ္ဆက္ေျပာၾကားျခင္း၊ လုပ္ ငန္းဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း အေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း  အခ်က္အလက္ လုံၿခံဳမႈေရးရာ မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း တုိ႕ကိုျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းသို႔တက္ေရာက္လို သူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တယ္လီေနာ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ရယူကာ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ ထား ေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေရး ရာဇဝင္ႏွင့္ အတူ  Technology­[email protected] သို႔ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

အိမ္စည္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*