တိမ္ေတာက္ဆည္းဆာ အလွမ်ား

တိမ္ေတာက္ဆည္းဆာ အလွမ်ား
May 18, 2017 Asian Fame

5:21 pm
တိမ္ေတာက္ဆည္းဆာ အလွမ်ား

Untitled-1၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ‘သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ဆုိင္ရာဥပေဒ’ ကို ျပ ႒ာန္းလိုက္သည္။ အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ အရ သက္ႀကီး ရြယ္အုိ ဆုိသည္မွာ အသက္ ၆ဝ ႏွင့္အထက္ရိွေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားကို ဆုိလိုၿပီး အုိမင္းမစြမ္း ဆုိသည္မွာ ႐ုပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ဳိ႕တဲ့ ၿပီး တစ္ပါးသူ၏ အကူအညီမပါဘဲ မိမိ ကုိယ္တုိင္ ရပ္တည္ႏုိင္ျခင္း မရိွေသာ သက္ႀကီးရြယ္အုိကို ဆုိသည္။

စားဝတ္ေနေရး က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အျပင္ ရသင့္ရထုိက္ သည့္ လူသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ျမန္မာ့ လူမႈစီးပြားဘဝႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ခံစားစံစား ႏုိင္ေရး အတြက္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ၅၁သန္းေက်ာ္ အနက္ ၅ သန္းနီးပါးႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ၁ဝ ရာခုိင္ ႏႈန္းခန္႔မွာ ဘုိးဘြား မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ လူ ၁၁ ဦးတြင္ ၁ ဦးေက်ာ္မွာ အသက္ ၆ဝႏွင့္ အထက္သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားျဖစ္ေနသည္။ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဘိုးဘြားရိပ္သာေပါင္း ၈၁ ခုရိွ ဘုိးဘြားေပါင္း ၂၇ဝဝ ေက်ာ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈ၊  အမ်ားျပည္သူ လွဴဒါန္းမႈတုိ႔ျဖင့္ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာ ေရးကအစ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွႏုိင္ရန္ ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ ရိွေနသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားေန႔

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ (၄၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံႀကီးက ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔ကို အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ေန႔က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ လက္ရိွ ကမၻာ့လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၇၃ဝဝ ေက်ာ္ ရိွေနၿပီး သက္ႀကီး ရြယ္အို အေရအတြက္မွာ ၈၄၁ သန္းေက်ာ္ရိွေနသည္။ ႏွစ္စဥ္လည္း တုိးတက္ေနေၾကာင္း ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖဲြ႕ႀကီးက ခန္႔မွန္းထားသည္။

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ဘဝ သာယာခ်မ္း ေျမ႕ေရးအတြက္ အေျခခံမူ (၅)ရပ္ကို ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း မွတ္သား မိပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ အမွီအခုိကင္းၿပီး လြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အဝရရိွရန္ အျပန္ အလွန္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရိွရန္၊ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရိွရန္၊ မိမိတုိ႔ ကိုယ္တုိင္ ျဖည့္စြမ္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ရိွရိွရပ္တည္ ခြင့္ရရိွရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ထား ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား

သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား အေၾကာင္း ေရး လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးႏွင့္ ေစတနာ ေမတၱာ အျပည့္ျဖင့္ စနစ္တက် စြမ္းစြမ္းတမံ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ပါရမီရွင္ ႀကီး အဘြား ေဒၚဦးဇြန္းက အဦးအစပင္ ျဖစ္သည္။ ဘြားဦးဇြန္းသည္ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ မင္းကြန္းလူအုိ႐ံုကုိ ပထမဆံုးတည္ ေထာင္ခဲ့သျဖင့္ ကာလအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္တုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္တြင္ သထံု၊ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ ေပါင္းတည္၊ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ ႏွင္းဆီကုန္းႏွင့္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ ပခုကၠဴ လူအို႐ုံမ်ားကို ထူေထာင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ သျဖင့္ အဘြားသက္တမ္းအတြင္း လူအို႐ုံ ၅ ႐ုံတည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာ မွတ္သားရပါသည္။

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ မိသားစု၊ ေဆြမ်ဳိး၊ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္သာမက ႏုိင္ငံေတာ္၊ ႏုိင္ငံသား မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ အတြက္ ငယ္ရြယ္ပ်ဳိျမစ္ မႈမ်ားႏွင့္အတူ ေပးဆပ္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အုတ္ဖိုၿမိဳ႕၊ သရက္ပင္ ကန္ရြာမွ အသက္ ၁၂၃ ႏွစ္ရိွၿပီ ျဖစ္ေသာ သြားသက္ရွည္ အဘြားေဒၚေထြးမွာ တစ္ ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အသက္အႀကီးဆံုး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း မွတ္သားမိပါသည္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား နည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လည္း သက္ႀကီး ရြယ္အုိဦးေရ ႏွစ္စဥ္ တုိးတက္ေနမည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁ရက္ ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ ရာ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားေန႔ အတြက္ ကုလ သမဂၢအဖဲြ႕က ခ်မွတ္ေပးခဲ့ေသာ ေဆာင္ ပုဒ္မွာ ‘ဘုိးဘြားမ်ားအတြက္ ရပ္တည္ဖို႔၊ ပစ္ပယ္ခဲြျခားမႈမ်ား ဆန္႔က်င္စို႔’ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အခမ္းအနား မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္သာမက တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားပါ မက်န္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ မိသားစုေစာင့္ ေရွာက္မႈ၊ ဌာနအေျချပဳ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေစာင့္ ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အထိပါႏုိင္ငံေတာ္ တစ္နံတစ္လ်ားတုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ ႀကိဳးစားသြားၾကပါဦးမည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ လူမႈ ဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၉ဝ ျပည့္ၿပီးသူႏိုင္ငံသားတုိင္း အား လူမႈေရးပင္စင္ လစဥ္ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္း စီ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ ထားၿပီးျဖစ္သည္။

နတ္လူသာဓုေခၚရမည့္ အစီအစဥ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္လည္း ဧကန္မုခ်အုိရမည္

သတၱေလာက၊ ၾသကာသ ေလာက၊ သခၤါရေလာကဟုဆုိအပ္ေသာ ေလာက သံုးပါး အတြင္းရိွ ခပ္သိမ္းကုန္တုိ႔သည္ မရပ္မနား ျဖစ္ ပ်က္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္း အစဥ္ျဖစ္ေနၾကသည္။ သခၤါရ ဓမၼမွန္သမွ် သည္ ပ်က္စီးျခင္း သေဘာ ရိွကုန္သည္။ ထို ႐ုပ္နာမ္ ဓမၼသခၤါရ တုိ႔သည္ အနိစၥ မၿမဲျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္း၊ အနတၱ အစိုးမရျခင္း ဆုိသည့္ တရားသေဘာကုိ မသိမႈေမာဟျဖင့္ ေမ့ေလ်ာ့ထား၍ မရ၊ လူတုိင္း မလဲြမေသြ ႀကံဳေတြ႕ၾကရမည္ ဧကန္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ တုိေတာင္းစြာ လူသား တစ္ေယာက္ျဖစ္ခြင့္ ရျခင္းဟူေသာ ဘဝတာ အတြင္း တရား သေဘာ ႏွလံုးသြင္းၿပီး အတၱ၊ ပရ မွ်တစြာ အက်ဳိးရိွရိွ ေနႏိုင္သြားၾကဖို႔ ျဖစ္သည္။

ကမၻာမႈျပဳျခင္း၏ အစြန္းထြက္ တန္ဖိုး မ်ားေၾကာင့္ လူသား တုိ႔၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ား ႏွင့္အတူ ေမတၱာတရား၊ အၾကင္နာတရား ႏွင့္ စာနာမႈတုိ႔ ေခါင္းပါးေနၾကသည္။ လူ မႈ စံတန္ဖိုးမ်ား ေလ်ာ့ပါးလာေနၾကသည္။ လူသားျဖစ္တည္မႈ၊ လံုၿခံဳမႈမ်ား ယိမ္းယိုင္ လာၿပီး ဆုပ္ကပ္ တစ္ခုဆီသုိ႔ ဦးတည္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာတုိ႔၏ ကိုးကြယ္ယံု ၾကည္မႈ၊ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခ်စ္စရာ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားေၾကာင့္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း သက္ႀကီး ရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကုသိုလ္ျဖစ္ ဘုိးဘြားရိပ္သာ မ်ားထူေထာင္ သည့္အေလ့အထမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္က ပင္ ျဖစ္တည္ ရွင္သန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘုရား ေဟာေဖာ္ၾကားသည့္ မဟာ ဝါပါဠိေတာ္ပါ ‘ေယာဘိကၡေဝ၊ ဥပ႒ ေဟယ်’ အရ ”ခ်စ္သားတုိ႔ ငါဘုရား အား ျပဳစု လုပ္ေကြၽး လိုေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဂိ လာနပုဂၢိဳလ္တုိ႔အား လုပ္ေကြၽးသြားေလာ့”ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ ငါသည္ တစ္ေန႔ အုိရမည္၊ နာရမည္၊ ေသရမည္ အခ်ိန္ပိုင္းသာ လိုေတာ့သည္။ တရား အဆံုးအမ ႏွင့္အညီ မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့ေသာ လံု႔လျဖင့္ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္လ်က္ အဘက္ ဘက္မွ လိုအပ္လ်က္ ရိွေနၾကေသာ အိုမင္း မစြမ္းသက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ားအား လူ႔ ေလာကအလယ္တြင္ စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္ က်န္းမာစြာ အသက္ရွင္ေနထုိင္သြားႏုိင္ ေရးအတြက္ ေမတၱာ၊ ေစတနာ အေျခခံကာ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ ျပည့္ဝစြာ ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ၾကျခင္းျဖင့္ ဘုိးဘြားမ်ား ၏ဘဝ ေနဝင္ခ်ိန္ကုိ တိမ္ေတာက္အလွဆင္ေပး ၾကပါရန္ ေစတနာ ေရွ႕ထားေရးသားလိုက္ ရပါသည္။

ႏုနယ္႐ုပ္ဆင္း ပ်ဳိျမစ္ျခင္းကား အုိမင္း ေနာက္ဆံုးရိွေခ်၏။

ေမာင္ေမာင္သြင္ (ပန္းခိုင္)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*