ခ်ပ္သင္းေဘးမဲ့ေတာသို႔ ခရီးသြား လာေရာက္မႈ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေန

ခ်ပ္သင္းေဘးမဲ့ေတာသို႔ ခရီးသြား လာေရာက္မႈ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေန
May 18, 2017 Asian Fame

1:45 pm
ခ်ပ္သင္းေဘးမဲ့ေတာသို႔ ခရီးသြား လာေရာက္မႈ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေန

ေဝ႐ႈိင္းေက်ာ္

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၂

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကန္႔ဘလူခ႐ုိင္ရွိ ခ်ပ္သင္းေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာသုိ႔ ခရီးသြားလာေရာက္မႈ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ခရီး သြားမ်ားစိတ္ဝင္စားေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု အဆုိပါ ေဘးမ့ဲေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမင္းေဆြက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း ေရႊသမင္မ်ားႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား၊ ပရေဆးမ်ဳိးစိတ္မ်ား၊ ႏို႔ တုိက္သတၱဝါမ်ားကို ေလ့လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားသာ လာေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ယခုႏွစ္အတြင္း ခရီးသြားမ်ား လာ ေရာက္ လည္ပတ္ေစရန္အတြက္ ေရႊသမင္မ်ားကုိ ၿခံေလွာင္ျပသျခင္းမ်ားႏွင့္ ေဘးမ့ဲေတာအတြင္းက်က္ စားသည့္ ေရႊသမင္မ်ား၏ အုပ္စုဖြဲ႕ေနထုိင္မႈမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ အင္းဆက္မ်ားႏွင့္ အပင္မ်ဳိးစိတ္မ်ားကုိ ေလ့လာႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အလားတူ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ လုံၿခံဳေရးအပုိင္းမ်ားအတြက္လည္း ကင္းတဲမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိပါ တုိးျမႇင့္ခန္႔ အပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

”ဒါ့အျပင္ ေရႊသမင္ၾကည့္ခ်င္သူေတြ၊ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်င္သူေတြအတြက္ကုိ လုိက္လံျပသေပးမယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း စမ္းေျမာင္စခန္းမွာလည္း ျပတုိက္ေလး စီစဥ္ၿပီးျပသထားတာလည္း ရိွပါတယ္” ဟု ဦးမင္းေဆြက ေျပာသည္။ ကန္ဘလူၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္႐ိွေသာ ခ်ပ္သင္း ေဘးမဲ့ေတာသည္ ဧရိယာ ၆၆၅၆ဝ ဧက က်ယ္ဝန္း၍ စတုရန္းမိုင္အားျဖင့္ ၁ဝ၄ စတုရန္းမိုင္ အက်ယ္အ ဝန္းရွိေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ခ်ပ္သင္းေဘးမဲ့ေတာကုိ လြန္ခ့ဲသည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုခန္႔မတုိင္ခင္အခ်ိန္ထိ ပုဒ္မ ၁၄၄ အရ ထုတ္ျပန္ ကာကြယ္ခ့ဲရၿပီး သစ္ေတာသစ္ပင္ အဓိက က်န္ရွိ ေသာေနရာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဘးမ့ဲေတာအတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၃ ရြာႏွင့္ ေဘးမ့ဲေတာ ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ ေက်းရြာ ၃၆ ရြာ၊ စုစုေပါင္း ေက်းရြာ ၃၉ ရြာရွိသည္။ခ်ပ္သင္း ေဘးမ့ဲေတာတြင္ သစ္ပင္မ်ဳိးစိတ္၊ ခ်ဳံပင္မ်ဳိးစိတ္၊ ပင္ ေပ်ာ့၊ ျမက္မ်ဳိးစိတ္၊ ပရေဆးမ်ဳိး စိတ္မ်ားႏွင့္ ႏုိ႔တုိက္သတၱဝါ၊ ငွက္မ်ဳိးစိတ္၊ ဖား၊ ေျ>ြမ၊ ပုတ္သင္၊ လိပ္ ႏွင့္ ေရခ်ဳိငါမ်ဳိးစိတ္မ်ား စသည့္ မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၃၂၁ မ်ိဳး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ လက္႐ွိအခ်ိန္ထိ အဆုိပါေဘးမ့ဲေတာတြင္ ေရႊသမင္ေကာင္ေရ စုစုေပါင္း ၇၂၈ ေကာင္က်က္စားေနထုိင္ေၾကာင္း ခ်ပ္သင္းေဘးမ့ဲေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွ သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*