ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)
May 17, 2017 Asian Fame

10:43 am
ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

 အမ်ားသူငါေထာက္ခံယုံၾကည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တိုင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းတို႔တြင္ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားရွိၾကသည္ခ်ည္းပင္ျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္စဥ္တိုင္းကိုေတာ့ အမ်ားသူငါက ေထာက္ခံခ်င္မွေထာက္ခံေပလိမ့္မည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ ဟစ္တလာ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိးကို လူအမ်ားစုကလက္သင့္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္။ လူမႈလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိးကိုသာလွ်င္ ေထာက္ခံအားေပးၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

 ၾကိဳးစားအားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခု ေအာင္ျမင္သည္ က်ရႈံးသည္ဆိုရာတြင္လည္း ခ်က္ျခင္းလက္ငင္းသိရွိႏိုင္သည္မဟုတ္ျပန္။ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုကိုေတာ့ျဖင့္ ေစာင့္ဆိုင္းရေပလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ကာလမ်ားအေတာအတြင္း၀ယ္ ေအာင္ျမင္မႈအရိပ္အေယာင္ ဒီဂရီတို႔ကလည္း တရိပ္ရိပ္ျပေနရမည္ျဖစ္၏။ ”ခုေရတြင္းတူး ခုေရၾကည္ေသာက္၍မရ”ဟူသည့္ဆိုရိုးရွိေသာ္ျငား ေရတြင္းတူးသည့္ေနရာေရြးခ်ယ္မႈမွန္ကန္ပါလွ်င္ စတူးကတည္းက ေရခ်ဳိထြက္ေပလိမ့္မည္။ ဆက္လက္၍ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းမႈေကာင္းမြန္သည္ႏွင့္အမွ် အနည္အႏွစ္မ်ားပေပ်ာက္သည္ထက္ပေပ်ာက္လာျပီး ေရခ်ဳိမ်ားလည္း ဆက္၍ဆက္၍ထြက္ေနရမည္။ စတူးကတည္းက ေရခ်ဳိလည္းမထြက္၊ ဆက္လက္၍လည္း မည္သို႔မွ်ထူးျခားမလာလွ်င္မူ ယင္းကို ေအာင္ျမင္သည္ဟု သတ္မွတ္၍မရနိုင္ေတာ့။ မေအာင္ျမင္ေသာ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈစာရင္းသို႔သာသြင္းလုိက္ရေပေတာ့မည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈတိုင္း ေအာင္ျမင္ေနရပါမည္ေလာ။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈအၾကိမ္အေရအတြက္ႏွင့္ ထိုၾကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားအနက္ မည္ေရြ႔မည္မွ် ေအာင္ျမင္သည္ဟူသည့္ ေအာင္ျမင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ေပၚထြက္လာလိမ့္မည္။ ယင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းပင္ျဖစ္ေလ၏။ အဆိုပါ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းျမင့္မားေလေလ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ယုံၾကည္လက္ခံမႈကိုပိုရေလေလျဖစ္သည္။ ၾကိဳးစားအားထုတ္သမွ် မေအာင္ျမင္လွ်င္ေတာ့ ယုံၾကည္လက္ခံမႈအစား ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈႏွင့္ သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္မႈတို႔ကိုသာလွ်င္ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဘာလုပ္လုပ္ အမ်ားျပည္သူကလည္း ယုံၾကည္ေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။ ထိုအခါတြင္ ၾကိဳးစာအားထုတ္ပုံနည္းစနစ္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ရန္လုိလာေခ်ျပီ။ — ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္က မေအာင္ျမင္ခဲ့သည္တို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မိမိတို႔ယုံၾကည္ေသာ အစုိးရတစ္ရပ္ကို ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ်ေထာက္ခံေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျပီ။ သက္ဆိုင္ရာ လူမႈလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးကလည္း မိမိတို႔ ဘ၀ေနထိုင္ရပ္တည္ေရးပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရးကို အစိုးရက ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို အထူးေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားလွ်က္ရွိသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ယိုယြင္းလာခဲ့သည္တို႔ကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍မရႏိုင္သည္ကိုလည္း ျပည္သူတိုင္းသိနားလည္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိိတို႔ ဘ၀ေနထိုင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရ၏ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္စဥ္တို႔ကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ အမွတ္ေပးလွ်က္ရွိေနၾကပါသည္။  ေမလ ၂ရက္ေန႔က ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္ျမိဳ႔ရွိ ဥေရာပေကာင္စီ အေဆာက္အဦ၀ယ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ Mrs. Federica Mogherini တိုု႔ ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုုပ္ခဲ့ရာတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ”အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ထက္မနည္း က်ေရာက္ခဲ့ရတဲ့ နိုင္ငံတနိုင္ငံကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ကူလွပါဘူး။ …အထူးသျဖင့္ သင္ဟာ ဒီမိုကေရစီကိုယုံၾကည္လက္ခံတယ္ဆိုရင္ သင္တို႔အေနနဲ႕ သင္တို႔ရဲ႕ စိတ္ကူးအႀကံအစည္ေတြကို ျပည္သူေတြအေပၚမွာ အတင္းအက်ပ္ ခ်မွတ္ျပဌာန္းဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ သင့္ရဲ႔ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြအေပၚမွာ ျပည္သူေတြက သေဘာတူ ေထာက္ခံအားေပးလာေအာင္ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ — မိမိတို႔လူမႈအလႊာအသီးသီး၏ ဘ၀ေနထိုင္ရပ္တည္မႈတို႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔သည့္ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သူတို႔ိကို ျပည္သူတို႔က ယုံၾကည္စြာပင္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေထာက္ခံအားေပးၾကမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္ေလသတည္း။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*