ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာကုိ ထိခုိက္မႈမ်ားရွိေန

ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာကုိ ထိခုိက္မႈမ်ားရွိေန
May 17, 2017 Asian Fame

2:53 pm
ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာကုိ ထိခုိက္မႈမ်ားရွိေန

Inn Taw Gyi3

ေဝ႐ိႈင္းေက်ာ္
ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၅

အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာဝန္းက်င္အတြင္း ေရႊတူးေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝေဂဟစနစ္ပ်က္ဆီးမႈမရွိေစေရးအတြက္ ကင္း လွည့္ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ေနရေၾကာင္း အဆုိပါေဘးမ့ဲေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွ သိရသည္။

အဆုိပါ ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း ႏွင့္ ေဘးမဲ ့ေတာဝန္းက်င္အတြင္း ေရႊတူးေဖာ္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ သဘာဝ ေဂဟစနစ္မ်ားကုိ ပ်က္ဆီးမႈမ်ား ျဖစ္ေစၿပီး ထိန္းသိမ္း ရန္ လုိအပ္လာေသာေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အ ထက္ပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ”လက္ရွိမွာလည္း တရားမဝင္ ေရႊတူးေဖာ္တာေတြ ရွိေသးတယ္။ အဲ့ဒါေတြကုိ မရွိေစေရးအတြက္ ကင္းလွည့္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ၎ကဆုိသည္။

အဆုိပါ ကင္းလွည့္ထိန္းသိမ္း ျခင္းကုိ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ သစ္ ေတာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ငါးလုပ္ ငန္းဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးႏွင့္ ေဘးမ့ဲေတာရွိ တာဝန္ရွိ သူမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွ သိရသည္။ ”ဒီအင္းရဲ႕ အနီးနားမွာ တရားမဝင္ ေရႊတူးေဖာ္တာေတြေကာ ငါးဖမ္းတာေတြပါရွိတယ္။ ဒါ့အျပင္ တရားမဝင္သစ္ခုိးထုတ္တာေတြလည္းရွိပါတယ္”ဟု အထက္ပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွ ဦးဝင္းေမာင္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန၊ သစ္ေတာဦး စီးဌာန၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူ မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပီးခ့ဲသည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အ တြင္း တရားမဝင္ ေရြသတၱဳတူးေဖာ္ သူ ၆ ဦးကုိ သစ္ေတာဥပေဒျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွ သိရသည္။ အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ေဘးမ့ဲေတာအတြင္း ေရေပ်ာ္ငွက္ ၉၉ မ်ိဳး ၊ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ ေပါင္း ၄၄၉ မ်ဳိး က်က္စားလ်က္ ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ အင္းေတာ္ႀကီးကန္ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရတိမ္ေဒသတုိ႔တြင္ ေဆာင္းခုိငွက္ေကာင္ေရ ၂ဝဝဝဝ ေက်ာ္ ႏွစ္စဥ္လာေရာက္ နားခုိက်က္စားေၾကာင္း သိရသည္။ အင္းေတာ္ႀကီး ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာသည္ ဧရိယာ စတုရန္းမိုင္ ၃၁၄ ဒသမ ၆၇ က်ယ္ဝန္းၿပီး အၿမဲစိမ္းေတာႏွင့္ ေရတိမ္ ေဂဟစနစ္တုိ႔ကို ထိန္း သိမ္းထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဆင္၊ သမင္၊ ဆတ္၊ စိုင္၊ ေတာဆိတ္ႏွင့္ ေဆာင္းခုိငွက္မ်ား ေနထုိင္က်က္စားၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ေရဝပ္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ေသာေနမ်ားမွာ မုိးယြန္းႀကီးအင္း၊ အင္းေတာ္ႀကီးအုိင္ႏွင့္ မိန္းမလွကြၽန္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ အင္းေတာ္ႀကီး အုိင္ကို ဒုတိယရမ္ဆာေရဝပ္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခ့ဲသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*