ရင္ၾကားေစ့အလြဲ

ရင္ၾကားေစ့အလြဲ
May 16, 2017 Asian Fame

3:58 pm
ရင္ၾကားေစ့အလြဲ

MyatHlaingေခတ္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ ဖို႔အတြက္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ေျပာ ရမယ္ဆိုရင္ အမ်ဳိးသား ညီၫြတ္ ေရး၊ အမ်ဳိးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမို ကေရစီေရးနဲ႔ ေနာက္ဆုံး အေနနဲ႔ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ ေဆာက္ေရး အဆင့္ဆင့္ သြားရပါ တယ္။ ပထမဦးဆုံး အမ်ဳိးသား ညီ ၫြတ္ေရးဟာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ႔ ႏိုင္ငံ ေတာ္ တည္ေဆာက္မႈ အဆင့္ေတြ ပါ။ ပ်က္စီးခဲ႔တဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္ မာႏိုင္ငံမွာ ဒီအဆင့္ေတြကုိ အသစ္ ျပန္တည္ေဆာက္ဖို႔ အတြက္ ဆိုရင္ ေတာ့ အခု အေျခအေနထက္ ပုိျမန္ ဆန္ လြယ္ကူေကာင္း လြယ္ကူပါ လိမ့္မယ္။

ပ်က္စီးခဲ႔တာကလည္း ႐ုပ္ ပုိင္း အစိတ္အပုိင္း ေပါင္းစုံကုိ ဖ်က္ဆီးၿပီး အေပၚယံ အခြံႀကီးထဲ မွာ စိတ္ေတြပါ ဖ်က္ဆီး ႏွစ္ျမႇဳပ္ ထားခဲ႔ပါတယ္။ အတၱစိတ္ေတြ သြတ္သြင္းထားတဲ႔ ႏိုင္ငံ႐ုပ္ကိုပါ ျပန္ျပဳျပင္ရမယ့္ အေျခအေနပါ။ စိတ္ဆိုတဲ့ နာမ္ကုိ ျပဳျပင္ႏိုင္ဖို႔ အ ခ်ိန္ကာလ တစ္ခု ေပးရပါလိမ့္မယ္။ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ရမယ့္ နာမ္ကိစၥ ကုိခဏထားၿပီး၊ ႏိုင္ငံဆိုတဲ့ ႐ုပ္ ဝတၳဳႀကီးကုိ အရင္ျပင္ဖို႔ စဥ္းစားရ ပါလိမ့္မယ္။

ဒီ႐ုပ္ဝတၳဳႀကီးကုိ အရင္ဆုံး  ျပင္ႏိုင္ဖို႔ အမ်ဳိးသား ညီၫြတ္ေရးက စတင္ရမွာပါ။ အမ်ဳိးသား ညီၫြတ္ ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ႔ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္က သြားရပါလိမ့္ မယ္။ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္  ျမတ္ေရး အတြက္ အေရးႀကီး လို အပ္တဲ႔ မူဝါဒကုိ ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ ရြက္ရမွာပါ။ ဒီမူေတြထဲမွာ သင္ ပုန္းေခ်မူဝါဒနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရး မူဝါဒႏွစ္ခုက အလြန္ အေရးႀကီးတဲ႔ အခန္းက႑မွာ ရွိေနပါတယ္။

သင္ပုန္းေခ်ေရး မူဝါဒကုိ ခ် မွတ္ဖို႔ လြယ္ကူေကာင္း လြယ္ကူ ေပမယ့္၊ ရင္ၾကားေစ့ေရး မူဝါဒကုိ ေတာ့ ေခတ္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ ဖို႔ ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳသူေတြ ေသ ေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစား သုံးသပ္ၿပီး ခ် မွတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူဝါဒကုိ အေကာင္ အထည္ ေပၚ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အတြက္ အ လုပ္ဆိုတဲ႔အပုိင္း ပါလာ ပါလိမ့္ မယ္။

ရင္ၾကားေစ့ေရး မူဝါဒကုိ အ ေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔အတြက္ ေတာ့ အလုပ္ လုပ္ျပရမွာပါ။ ေခတ္ တစ္ေခတ္ကုိ ေျပာင္းလဲ တည္  ေဆာက္ မယ့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ နဲ႔ အတူ လူထုေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ယုံ ၾကည္ျခင္းခံရတဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ေတြ အလုပ္ နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ျပရမွာ ပါ။

ဒီေနရာမွာ အမ်ားႀကီး စဥ္းစား ဖို႔လိုပါၿပီ။ ဦးေဆာင္သူ ေခါင္း  ေဆာင္ကုိ ဝန္းရံေပးၾက ဖို႔နဲ႔ပါဝင္ ကူညီၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦး   ေဆာင္သူဟာလည္း အရာရာျပည့္ စုံေနတဲ႔သူတစ္ေယာက္ မျဖစ္ႏိုင္ ဘူးဆိုတာ သိႏိုင္ပါတယ္။ ထူးခြၽန္ ထက္ျမက္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံအတြက္ ဘဝ တစ္ခုလုံးကုိ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ထား ေပမယ့္၊ ျပဳျပင္ရမယ့္ အရာေတြ အမ်ားႀကီးကုိ တစ္ဦးတည္း မစဥ္း စားႏိုင္ပါဘူး။ ဦးေဆာင္သူရဲ႕ စဥ္း စားမႈမွာ အမွားပါလာရင္ ဝန္းရံ ကူညီသူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေန နဲ႔ ေထာက္ျပ ေဝဖန္ႏိုင္ရပါလိမ့္ မယ္။

ကြၽန္ေတာ္ တို႔အေနနဲ႔ လည္း ဦးေဆာင္သူရဲ႕ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြ မွန္မွ ဒီမိုကေရစီလမ္းေပၚ ေလွ်ာက္ႏိုင္ တာကုိ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွားသြားလို႔ ရွိရင္   ကြၽန္ေတာ္အပါအဝင္ ျပည္သူေတြ ျမင္ခ်င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေပၚ ေလွ်ာက္ႏိုင္ဖို႔ ၾကန္႔ၾကာေနတာ ေတြကုိပဲ ျမင္ရမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျမင္ေတြကုိ ေထာက္ျပေဝဖန္ၾက ဖို႔လည္း ျပည္သူ တစ္ေယာက္အ ေနနဲ႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။

ဒီေန႔အေျခအေနမွာ ကြဲေနတဲ႔ ရင္ၾကားကုိ ျပန္ေစ့ေပးနိုင္ဖို႔ လိုပါ ၿပီ။ ဒီကြဲေနတဲ႔ ရင္ၾကားေတြကုိ   ျပန္ေစ့ေပးႏိုင္မွ အမ်ဳိးသား ျပန္ လည္ သင့္ျမတ္ေရးကုိ ရရွိမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ အတြက္ ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ တဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ေတြရွိေနပါၿပီ။ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ သူေတြဟာ ျပည္သူေတြကုိယ္စား ျပဳအစုိးရ တစ္ရပ္ကုိ ဖြြဲ႕ႏိုင္ေနပါၿပီ။ ျပည္သူေတြကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ႔ အစုိးရ အေနနဲ႔ ကြဲေနတဲ႔ရင္ၾကားကုိ ေစ့ေပးႏိုင္ဖို႔ တာဝန္ ရွိေနပါတယ္။ ေနာက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ တည္ ေဆာက္ဖို႔ အတြက္လည္း ျပည္သူ႔ အစုိးရမွာ တာဝန္ ရွိေနပါတယ္။ ဒီ တာဝန္ေၾကာင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္ေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္ ၾကားက ကြဲ ေနတဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေပးႏိုင္ေအာင္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ရင္ၾကားေစ့ေရးမွာလည္း သက္ဆိုင္သူေတြရဲ႕ စိတ္သေဘာ ထားျပည့္ဝမႈ ဟာ အေရးႀကီးပါ တယ္။ ကုိယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကုိယ့္ျပည္သူ ေတြ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔ ဆို ၿပီး ျပည္သူမ်ားရဲ႕မ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္ မယ္ ဆိုရင္ ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္မွာပါ။ ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ေခါင္း ေဆာင္ေတြရဲ႕ ေျပာဆိုစည္း႐ံုးမႈ ဟာလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဦး ေဆာင္သူနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားသုံးသပ္ႏိုင္ မႈအေပၚမွာလည္း မ်ားစြာ မူတည္ ေနပါတယ္။

ရင္ၾကားေစ့ေရး မွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံဥပ ေဒအရ အစုိးရ ႏွစ္ဖြဲ႕လို ျဖစ္ေနပါ တယ္။ ဒီလို အစုိးရႏွစ္ဖြဲ႕ ပူးတြဲ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ၾကမယ္ ဆိုရင္ အစုိး ရ ႏွစ္ဖြဲ႕လုိျဖစ္ေနတဲ႔ပုံစံဟာ နီးကပ္ သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း အစုိးရႏွစ္ဖြဲ႕လို ျဖစ္ေနတဲ႔ထဲမွာ ဦး ေဆာင္ေနၾကတဲ႔သူေတြ အေနနဲ႔ တစ္ဦး ကုိတစ္ဦးက ကူညီမႈေတြ၊ အ ျပန္အလွန္ ေစတနာထားမႈေတြ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕မ်က္ႏွာ ၾကည့္ၿပီး အ ေလးထား ေဆာင္ရြက္မႈေတြသာ ရွိေနၾကမယ္ ဆိုရင္ အေျခခံဥပေဒ က ဘယ္လိုပဲ ေရးဆြဲထားပါေစ၊ ဒီ အေျခခံ ဥပေဒ ေဘာင္ အတြင္းမွာ အစုိးရ တစ္ခုတည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ပါ တယ္။ ဒါဟာလည္း အမ်ဳိးသားညီ ၫြတ္ေရး အတြက္ လိုအပ္ တဲ႔ေရွ႕ ေျပး တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိး သား ညီၫြတ္ေရးကုိ ေအာင္ျမင္ၿပီ ဆိုရင္ အမ်ဳိးသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ လြယ္ကူစြာ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီမိုကေရစီ လမ္းေပၚ ေျခခ် ႏိုင္ဖို႔ အရင္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးမွာ အလြဲေတြမျဖစ္ ပါေစနဲ႔လုိ႔ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ကုိယ္စား ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ျမတ္လိႈင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*