ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ေရးဆြဲမည္

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ေရးဆြဲမည္
May 16, 2017 Asian Fame

4:22 pm
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ေရးဆြဲမည္

စုိင္းလမင္း
ရန္ကုန္၊ ေမ ၉

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ယဥ္ေက်းမႈအ ေမြအႏွစ္မ်ားကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေရးဆြဲေတာ့မည္ဟု သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး ဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဇာ္ထြန္းက ေျပာသည္။ ထုိသုိ႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေရးဆြဲရျခင္းမွာ ထုိဥပေဒသည္ ယခုအခါတြင္ ေခတ္ကာလ ႏွင့္ မကုိက္ညီေသာေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာႏွင့္ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္သည္။

”ဒီဥပေဒထဲမွာပါတဲ့ တခ်ဳိ႕အ ခ်က္ေတြက ေခတ္ကာလနဲ႔မကုိက္ ညီေတာ့ဘူး။ အသစ္ျပန္လည္ေရး ဆြဲမွာေတာ့မဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးေဇာ္ ေဇာ္ထြန္းက ေျပာသည္။
ထုိသုိ႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ျဖည့္ စြက္ေရးဆြဲရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
”အျမန္ဆုံး ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ မယ္။ ၿပီးရင္လႊတ္ေတာ္ကုိ အျမန္ဆုံး တင္ၿပီးေတာ့ အတည္ျပဳႏုိင္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းၿပီးပါက ပုဂံ၊ အင္းဝ၊ ပင္းတယ၊ ေျမာက္ဦး၊ ပ်ဴ၊ သေရေခတၱ ရာစသည့္ ေနရာမ်ားသာမက ျမန္ မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ယဥ္ေက်းမႈအ ေမြအႏွစ္မ်ား မပေပ်ာက္မပ်က္စီး ရန္ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ႏုိင္မည္ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့ေဒသ အႏွံ႔အျပား၌ သဘာဝေဘးအႏၲ ရာယ္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္ျဖစ္၍ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္လာ သည့္အခါတြင္ ေျမေပၚေျမေအာက္ ရွိ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္အမ်ား တည္တံ့ခုိင္ၿမဲရန္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္သည့္ အေျခအေန ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ ညီေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚထြက္ လာေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ သာသ နာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ ကုိကလည္း ေျပာၾကားထားသည္။ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသ ကုိ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း တင္သြင္းေရးလုပ္ငန္းအား ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအ ႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒကုိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*