ပို႔ကုန္မ်ား တင္ပို႔ရာတြင္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေပးေဆာင္ေနရသည့္ အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲေပးရန္ ျမဝတီနယ္စပ္ရွိ ျပည္တြင္းကုန္သည္မ်ား လိုလားေန

ပို႔ကုန္မ်ား တင္ပို႔ရာတြင္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေပးေဆာင္ေနရသည့္ အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲေပးရန္ ျမဝတီနယ္စပ္ရွိ ျပည္တြင္းကုန္သည္မ်ား လိုလားေန
May 16, 2017 Asian Fame

4:31 pm
ပို႔ကုန္မ်ား တင္ပို႔ရာတြင္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေပးေဆာင္ေနရသည့္ အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲေပးရန္ ျမဝတီနယ္စပ္ရွိ ျပည္တြင္းကုန္သည္မ်ား လိုလားေန

ေအာင္ျပည္႕စံု
ျမဝတီ၊ ေမ ၇

ကုန္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျပည္တြင္းရွိကုန္သည္မ်ားက ပို႔ကုန္အတြက္ အစိုးရသို႔ ေပးေဆာင္ေနရေသာအခြန္ ၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းကို ေကာက္ခံျခင္းမျပဳဘဲ ေျဖ ေလွ်ာ့ေပးႏိုင္ရန္ လိုလားေနၾကသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈမ်ား ျပဳ လုပ္ရာ၌ ျပည္တြင္းရွိကုန္သည္ မ်ားအေနႏွင့္ အစိုးရကို ပို႔ကုန္တန္ ဖိုးစုစုေပါင္း၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေပးေဆာင္ေနရသည္။ ကုန္သြယ္ဘက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တြင္မူ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အစိုးရက ပို႔ကုန္တင္ပို႔သည့္ ကုန္ သည္လုပ္ငန္းရွင္အား ပို႔ကုန္ တန္ဖိုး စုစုေပါင္း၏ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္လည္ခံစားခြင့္ျပဳလ်က္ရွိေနသည္။ ထိ႔ုေၾကာင့္ ျပည္တြင္းကုန္ သည္မ်ားအေနႏွင့္ ပို႔ကုန္မ်ားကို တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနသည့္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားကို အစိုးရက ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုလားေနၾကျခင္းျဖစ္ သည္။

”ျပည္တြင္းက ပို႔ကုန္ေတြ မ်ားမ်ားတင္ပို႔ဖို႔ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ စနစ္ေျပာင္းဖို႔ လိုေနပါတယ္။ တကယ္လို႔ အဲဒီစနစ္တစ္ခုကိုသာ ေကာင္းေကာင္း ေျပာင္းႏိုင္တာနဲ႔ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈေတြ ေလ်ာ့က်ၿပီး ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈေတြ တရွိန္ထိုး တက္သြားမွာပါ” ဟု ျမဝတီနယ္စပ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းဥကၠ႒ ေဒၚသင္းသင္း ျမတ္ကဆိုသည္။ World Bank ၏သတ္မွတ္ ခ်က္စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ပို႔ကုန္သြင္း ကုန္လုပ္ငန္း ၾကန္႔ၾကာမႈ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ျမင့္မားေနသည့္ အေျခအေနကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အတြက္ေျဖေလွ်ာ့မႈအခ်ဳိ႕ကို ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ျပည္တြင္း ရွိနယ္စပ္ ကုန္သည္မ်ားက ေစ်း ကြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ပိုမိုအားေကာင္း လာေစရန္ အစိုးရ၏အေထာက္ အပံ့မ်ားကို ယခုထက္ပိုမို ရယူရန္ လိုလားေနသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*