စြန္႔ဦး တီထြင္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၂၅ဝဝဝ ေက်ာ္ ရရွိမည့္ Startup ၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္

စြန္႔ဦး တီထြင္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၂၅ဝဝဝ ေက်ာ္ ရရွိမည့္ Startup ၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္
May 16, 2017 Asian Fame

4:41 pm
စြန္႔ဦး တီထြင္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၂၅ဝဝဝ ေက်ာ္ ရရွိမည့္ Startup ၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္

PN-042
ရန္ကုန္၊ ေမ ၈

စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ ကုိင္လုိေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဆုေၾကးေငြေဒၚလာ ၂၅ဝဝဝ ေက်ာ္ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေထာက္အကူမ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ Startup ၿပိဳင္ပြဲကို ေမလ ၂ဝ မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Phandeeyar Innovation Lab ၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါၿပိဳင္ပြဲကို Phandeeyar Accelerator က ဦးစီးကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နည္းပညာအေျချပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာမႈအား တြန္းအားေပးရန္ရည္ရြယ္၍ ထုိသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၎ပြဲတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ မ်ားက အဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ အလားအလာ အေကာင္းဆံုးနည္းပညာဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး အႏိုင္ရရွိသည့္ အသင္းမ်ားသည္ စုေပါင္းဆုေၾကးေငြ ေဒၚလာ ၂၅ဝဝဝ ေက်ာ္အား ဦးတည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရမည္။

Phandeeyar: Myanmar Innovation Lab ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr.David Madden က ”ျမန္မာ ႏိုင္ငံ နည္းပညာအေျချပဳ လုပ္ငန္းတစ္ခုစဖို႕ ဒီအခ်ိန္ဟာ အေကာင္း ဆံုးအခ်ိန္ပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ခ်ိတ္ ဆက္မႈ ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အြန္လိုင္းေပၚ ေရာက္ေနၾကပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ လိုအပ္ေနတဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ နဲ႔ ထုတ္ကုန္ေတြ တည္ေဆာက္ဖို႕ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိ ေနပါတယ္။ ၎အခြင့္အလမ္းေတြကို စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ ျဖစ္ခ်င္သူမ်ားအေနနဲ႔ ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ဖို႕ Starup Challenge 2017 က အကူအညီေပးပါလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာသည္။

Startup Challenge သည္ နည္းပညာဆိုင္ရာ စီပြားေရး က႑ႀကီး (၄)ခုအား အဓိကထား က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး FinTech (ဘ႑ာ ေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာ)၊ AgTech (စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ)၊ IoT(အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ပစၥည္းမ်ား)ႏွင့္ Tech for All (လူတိုင္းအတြက္ နည္းပညာ) စသည့္က႑မ်ားတြင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

Starup Challenge တြင္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တစ္ေယာက္ခ်င္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္၊ မိမိလုပ္ငန္းအားရွင္းျပျခင္း အားေလ့လာျခင္း(Pitching) တို႔အား ထည့္သြင္းထားၿပီး ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ မိမိတို႔ ေဆာင္ရြက္ ထားသည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ စီးပြားေရးမ်ားအေၾကာင္းကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားေရွ႕တြင္ ေနာက္ဆံုး တင္ဆက္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ကာ ပညာရွင္မ်ားက အႏိုင္ရမည့္အသင္းအားေရြးခ်ယ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျခင္းစီျဖစ္ေစ၊ အသင္း အဖြဲ႕ႏွင့္ျဖစ္ေစ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ http://bit.ly/ 2oh6D5X မွ တစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*