ႏွလံုးသား၏ အေမွာင္ျခမ္း

ႏွလံုးသား၏ အေမွာင္ျခမ္း
May 4, 2017 Asian Fame

2:36 pm
ႏွလံုးသား၏ အေမွာင္ျခမ္း

Kyunit_Articleအခ်ဳိ႕ေသာ သမုိင္းပညာရွင္ မ်ားက ကမၻာေျမတြင္ မႏုႆ လူသားမ်ား ေပၚ ေပါက္ရွင္သန္ လာၾကသည္မွာ ခရစ္ေတာ္ မေပၚထြန္းမီ ကာလ BC ႏွစ္တစ္သန္း ေလာက္ ကျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္…မႏုႆ လူသားတုိ႔၏ သက္ တမ္းသည္ ႏွစ္တစ္သန္းႏွင့္ ေထာင္စုႏွစ္ ၂ စုေက်ာ္ခဲ့ၿပီ ဟုဆိုႏုိင္ပါသည္။ ထိုမွ်ရွည္ လ်ားၾကာျမင့္ေသာ ကာလအတြင္း မႏုႆ လူသားသည္ ညာလက္ျဖင့္ ကမၻာေျမကို လွပသာယာေအာင္ ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ဘယ္လက္ ျဖင့္ အက်ည္းတန္ေအာင္ လုပ္ႀကံ ဖ်က္ဆီး ေနသည္မွာ.. မႏုႆ လူသားသည္ မီးစ တစ္ဖက္၊ ေရမႈတ္တစ္ဖက္ ကိုင္စဲြထားေသာ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ (သို႔မဟုတ္) ေအာ့ႏွလံုးနာဖြယ္ သတၱဝါ တစ္ေကာင္ႏွင့္ တူသေယာင္ေယာင္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ထင္သည္။

ဘာသာတရား ႐ႈေထာင့္မွလည္းေကာင္း၊ အေတြးအေခၚ ပညာ ႐ႈေထာင့္မွလည္း ေကာင္း၊ စိတ္ပညာဒႆန ႐ႈေထာင့္မွ လည္းေကာင္း သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္မွာ လူ တြင္ စိတ္ေကာင္းႏွင့္ စိတ္ယုတ္ (ကုသိုလ္ စိတ္ႏွင့္ အကုသုိလ္စိတ္) ႏွစ္မ်ဳိး ဒြန္တဲြျဖစ္ တည္ေနသည္။ အခ်ဳိ႕လူတုိ႔တြင္ စိတ္ေကာင္း က အားသာၿပီး စိတ္ယုတ္သည္ ေရွ႕တန္းသို႔ တစ္ခါတစ္ရံမွသာ ထြက္လာတတ္သည္။ အခ်ဳိ႕ လူတုိ႔မွာမူ ေမြးရာပါ စိတ္ယုတ္ကသာ အခ်ိန္အမ်ားဆံုးလႊမ္းမိုးေနရာ စိတ္ေကာင္း သည္ ေရွ႕ေဆာင္ေပၚထြက္ရန္ အခြင့္မသာ ဘဲ ငံု႔လွ်ဳိးလ်က္သာ ေနသြားရသည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ျခြင္းခ်က္ ဆုိရလွ်င္ ဘုရား၊ ရဟႏၲာ၊ ပေစၥကဗုဒၶါ၊ သူေတာ္စင္ ေယာဂီမ်ားတြင္ အၾကြင္းမဲ့ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္းတို႔သာ ျဖစ္တည္စဲြၿမဲလ်က္ ရိွၾကသည္။ အၾကြင္းမဲ့ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္း ရိွသူမ်ားသည္ ပုထုဇဥ္ လူသားမ်ားကို လမ္းၫႊန္မႈမ်ားသာ ေပးအပ္ သြန္သင္ႏိုင္သည္။ စိုးမိုးခ်ဳပ္ကုိင္ ႏုိင္ျခင္းမရိွ။ တစ္နည္းဆုိေသာ္ ေလာကီ အ႐ႈပ္အေထြး၊ အညစ္အေၾကး မ်ားႏွင့္ အ ေဝးဆံုး ေနရာမွာသာ အထူးျခားဆံုး ျဖစ္ တည္မႈျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကသည္။ ေလာကီလူ႔ ေဘာင္ ကို စိုးမုိးခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကသူ မ်ားမွာ သူေတာ္စင္ မ်ားမဟုတ္။ အလို ေလာဘကို အားထားေသာ ေလာကီလူ သား ပုထုဇဥ္ မ်ားခ်ည္းသာ ျဖစ္ၾကသည္။ သက္ရိွလူသား အသိန္းအသန္းမ်ားစြာ လႈပ္ရြတြန္း ထိုး၍ မိမိတုိ႔၏ အလိုေလာဘ ျပည့္ေျမာက္ေရး အတြက္ စစ္ဆင္ေနေသာ ကမၻာ ေလာကႀကီးသည္ မည္သို႔လွ်င္ ပကတိ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းျဖင့္ သာယာ လွပႏုိင္ပါအံ့နည္း။

ကြၽန္ေတာ္ နိဒါန္း ခ်ီခဲ့သမွ်မွာ ေရွးက ဆရာအခ်ဳိ႕၏ အေတြးအယူမ်ားကို ဆင့္ ပြားထားျခင္းမွ် သာျဖစ္ပါသည္။ သတၱေလာ ကတြင္ မႏုႆလူသားသည္ အသိဥာဏ္ အျမင့္မားဆံုး ျဖစ္သလို၊ ဤေျမကမၻာႀကီး ကို ေနခ်င့္စဖြယ္ဌာန တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ႀကံ ဆ ေတြးေတာ၍ လက္ေတြ႕ တည္ေဆာက္ အျပႏုိင္ဆံုး လည္းျဖစ္၏။ တစ္ဖက္၌ ကေလးဆုိး တစ္ေယာက္ မိမိ၏ ကစားစရာ အ႐ုပ္ကို ျပန္လည္ ႐ိုက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီး ပစ္သလို ကမၻာေျမႀကီးကုိ အလံုးစံု သက္မဲ့ေသာၿဂိဳဟ္ ေသတစ္လံုးလို ျဖစ္သြားေအာင္လည္း လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္သူ ျဖစ္ေနျပန္သည္။ လူဟူသည္ ေတာတြင္း သား႐ိုင္း တိရစၧာန္ႀကီးအခ်ဳိ႕ ထက္ပင္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ ေနရာ တြင္ အသာစီး ယူႏုိင္ေၾကာင္း ဤသမိုင္း အဆူဆူက သက္ေသခံလ်က္ ရိွေနၾကၿပီ။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီး အၿပီးမွာ ဟိုတစ္ကြက္ သည္တစ္ကြက္ အလ်င္မျပတ္ ထေတာက္ ေနၾကေသာ စစ္မီးလွ်ံ စစ္မီးစြယ္ေတြက ဤကမၻာေျမသည္ သူရာႏွင့္ ထာဝစဥ္ထိ ေတြ႕ေနရမွ ေမြ႕ေလ်ာ္ႏုိင္ေသာ ယစ္ထုပ္ တစ္ဦးႏွင့္ တူ သေယာင္ေယာင္ ရိွေနၿပီ မဟုတ္ပါေလာ။

ေရွးကာလမ်ားက ဧကရာဇ္တုိ႔ မိမိတို႔ ၏ ဘုန္းလက္႐ုံး အာဏာကုိ ထုတ္ေဖာ္ခင္း က်င္းလိုလွ်င္ စစ္စည္ စစ္ေမာင္းသံ တညံညံ၊ စစ္မာန္ဟုန္ဟစ္ေၾကြးသံ မုိးလံုးလွ်ံလ်က္၊ သံႏွင့္ေသြး တစ္သားတည္း လံုးေထြးသြား ေအာင္ စစ္ခင္းၾကသည္။ ေသလွ်င္ ေျမႀကီး ရွင္လွ်င္ ေရႊထီးျဖစ္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျပတ္ သားသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ က်ဴးေက်ာ္နယ္ ခ်ဲ႕စစ္ကို ခုခံတြန္းလွန္ စစ္ျဖင့္ ရင္ဆုိင္အန္ တုၾကသည္။ ပါးကိုက္၍ နားကုိက္ျခင္းျဖစ္ ရာ သဘာဝ က်သည္။ ႏုိင္သူ အကုန္ယူ Winner takes all စနစ္ျဖစ္သည္။ ပသို႔ဆုိ ေစ စစ္ ဆုိကတည္းက ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ ကင္းမဲ့မႈက ဖန္တီးေပးလိုက္ေသာ ေအာ့ႏွ လံုးနာစရာ အနိ႒ာ႐ုံ ျဖစ္ရပ္ေတြ ေပၚထြက္ လာရၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားထု တစ္ရပ္လံုး ကိုယ္စိတ္ ႏွလံုးခ်မ္းသာ ေအးျမရေစေအာင္ စစ္ပဲြေတြရပ္ဆုိင္းၾကဖို႔ တားျမစ္ ေတာင္းပန္ သံမ်ားေပၚလာၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ စစ္ပဲြသည္ မရိွမေကာင္း၊ ရိွမေကာင္းဟု ဆုတ္သာတက္သာ မယုတ္မလြန္ ေျပာေလ့ ရိွၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြ စကားဝိုင္း တြင္ အေျဖ မထြက္လွ်င္ စစ္ေျမျပင္ကသာ အေျဖထုတ္ေပး လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္သူ မ်ား ရိွၾကသည္။ ထားလိုက္ ၾကပါေတာ့။ ကမၻာေပၚမွာ မတူကဲြျပားေသာ လူ႔အဖဲြ႕အ စည္း ေတြ ရိွေနၾကသေရြ႕ စစ္ပဲြေတြကို ယတိ ျပတ္ေရွာင္လႊဲ၍ ရႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါေလ။

ဓားလွ်င္ဓားခ်င္း၊ လွံလွ်င္ လွံခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ ထိုးခုတ္ရေသာ စစ္ပဲြမ်ဳိးတုိ႔သည္ လိုလားဖြယ္ မဟုတ္သည့္တုိင္ ႏွလံုးနာစရာ မျဖစ္ေသး။ လက္နက္ ဆုိ၍ အပ္တိုကေလး တစ္ေခ်ာင္းပင္ ကုိင္မထားေသာ အျပစ္မဲ့ အရပ္သားတုိ႔ကို လက္နက္ကိုင္အုပ္စုႀကီး က ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ အႏုိင္က်င့္ အၾကမ္း ဖက္႐ုံမွ်မက ‘က်ဴးပင္ခုတ္၊ က်ဴငုတ္မက်န္ ေစရ’ ဝါဒ ethnic cleansing က်င့္သံုးၿပီ ဆုိလွ်င္ေတာ့ ႏိႈင္းျပစရာ စကားဥပမာပင္ ရွာ မေတြ႕ေလာက္ေအာင္ ကမၻာေလာက အေမွာင္က် သြားၿပီဟု ဆုိႏုိင္သည္။

ထိုသို႔ေသာ အဆံုးစြန္ အ႐ိုင္းစိတ္ဝင္ ခဲ့သည့္ တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ားစရာ ျဖစ္ရပ္ မ်ဳိးမ်ားသည္ သမုိင္းမတင္မီ ကာလက မည္ေရြ႕မည္မွ် ရိွခဲ့ေၾကာင္း မည္သူမွ် မေျပာ ႏုိင္။ သမုိင္းတင္ ၿပီးကာလ ေပၚေပါက္ခဲ့ ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ကို ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ သိခြင့္ ရခဲ့ၾကၿပီ။ မည္ေရြ႕မည္မွ် သမုိင္း တင္ခြင့္မရဘဲ ျမဳပ္ကြယ္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ၾက မွန္းမည္သူမွ် အပ္က်မတ္က် မေျပာႏိုင္ပါ။ အခ်ဳိ႕မ်က္ရမ္းမွန္းဆ ေျပာၾကသလို ”ဤ ကမၻာေျမတြင္ လူေသ မျမႇဳပ္ႏွံဖူးေသာ ေနရာမရိွ” ဟုဆုိသည့္အတုိင္း ဘယ္သူမွ် ရွာမေတြ႕ ေသးေသာ အဓမၼ သတ္ျဖတ္ျမႇဳပ္ ႏွံျခင္းခံရသည့္ ႐ုပ္အေလာင္း အၾကြင္းအ က်န္ အမႈန္အမႊား မ်ားသည္ ကမၻာေျမ ေနရာအႏွံ႔မွာ နစ္ျမဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ေန ၾကမွာေတာ့ ေသခ်ာသည္။

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ ထင္ရွားရိွစဥ္ ကာလတြင္း မဇိၥ်မေဒသတြင္ အမုန္းတရား အေျချပဳမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ ႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားဖူးသည္။ က်ဴးလြန္သူ ေခါင္းေဆာင္မွာ သာဝတိၴျပည္ ဘုရင္ ‘ဝိဋ ဋဴဘ’ ျဖစ္သည္။ သူၾသဇာအာဏာ အရိွန္ အဝါႀကီးမားခ်ိန္တြင္ အတိတ္က အာဃာတ အၿငိဳးျဖင့္ ကပိလဝတ္ျပည္မွ သာကီဝင္မွန္ သမွ်ကုိ မ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္ေစခဲ့သည္။ ျမတ္ စြာဘုရားရွင္ တားျမစ္ေမတၱာရပ္ သည္ကို ပင္ ဝိဋဋဴဘက လက္မခံဟု ဆုိသည္။ ကြၽန္ ေတာ္ငယ္ငယ္က ဖတ္ခဲ့ ၾကည့္ခဲ့ဖူးေသာ ပန္းခ်ီ႐ုပ္ျပ စာအုပ္ထဲတြင္ ဝိဋဋဴဘ သတ္ ျဖတ္ပံုမွာ ၾကမ္းၾကဳတ္ ရက္စက္သည့္ ေန ရာတြင္ ဟစ္တလာ၏ နာဇီဖက္ဆစ္ မ်ားပင္ လွ်င္ လိုက္မီႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ထင္သည္။ ကြင္းျပင္ထဲတြင္ လူေတြကုိ ဦးေခါင္းေပၚ႐ံု အရွင္လတ္လတ္ ေျမျမႇဳပ္ထားသည္။ ထုိ႔ ေနာက္ သံထြန္သြားမ်ား တပ္ဆင္ထားေသာ ထြန္တံုးမ်ားကို ပါးကြက္သားမ်ားက ႏြားျဖင့္ ေမာင္းကာ လူေခါင္းေတြ ေပၚေနရာ ေျမ ျပင္တစ္ဝွမ္းမွာ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ထြန္ယက္ၾက ေတာ့သည္။ မည္သုိ႔မည္ပံု ျဖစ္ပ်က္ကုန္ မည္ကုိ မိမိတို႔ဘာသာ ေတြးၾကည့္ေစလို ပါသည္။ လူသား အခ်င္းခ်င္း ဤမွ်ေလာက္ ထိ ရက္စက္ ၾကမ္းတမ္းပံုမွာ ထိုေခတ္အခါ ကသာ ယခုေခတ္လို ‘ဂလိုဘယ္ မီဒီယာ’ ရိွေနလွ်င္ တစ္ကမၻာလံုး ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။

လူလူခ်င္း အမုန္းတရား အေျချပဳသတ္ ျဖတ္ျခင္းကို ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖဲြ႕အ စည္းတြင္ ‘လူမ်ဳိးႏြယ္ကို ျပဳန္းတီးေစေသာ ရာဇဝတ္မႈႀကီး’ အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေရွးကာလကမူ လူသတ္မႈက်ဴး လြန္သူအား ‘ေသစားေသေစ’ ျပစ္ဒဏ္ခ် မွတ္သည္။ ခရစ္ယာန္ အယူအရ An eye for an eye ျဖစ္သည္။ လက္စားေခ် တံု႔ျပန္ ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထုိေရွးေဟာင္းခရစ္ ယာန္တုိ႔၏ သမၼာက်မ္းစာလာ အယူကုိ ‘ဂ်ီးဆပ္ခ႐ိုက္’ Jesus Christ ေပၚထြန္း လာၿပီးေနာက္ ျငင္းဆုိျဖဳတ္ပစ္ လိုက္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္ မာေတြ သိထားၾက သည္မွာ ‘ပါးကိုက္နားကိုက္’ အယူႏွင့္ ‘ေပ ျဖစ္ခံ၊ တူျဖစ္ ႏွံ’ အယူ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ လက္စားေခ် မူဝါဒသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ ပုထုဇဥ္တုိ႔သည္ ကိုယ္ကအ ထက္စီးရ၍ လက္စားေခ်မည္ ႀကံတုိင္း ထိုအက်င့္ အႀကံ အျပဳအမူကို ဗုဒၶရွင္ေတာ္ ဘုရားက တားျမစ္ထားေၾကာင္း သတိရ သင့္သည္။ ျမန္မာတုိ႔ ဆုိ႐ိုး ‘ျပဳသူ အသစ္၊ ျဖစ္သူအေဟာင္း’ ဟူသည္ကိုလည္း သတိရဖုိ႔ ေကာင္းသည္။ ‘လက္စားေခ် ျခင္း’ မွာ ၿပီးဆံုးရပ္တန္႔ျခင္းမရိွ။ အျပန္ အလွန္ လက္စားေခ်ေန ၾကျခင္းျဖင့္ မဆံုး သံသရာ လည္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

ဝိဋဋဴဘ မေပၚခင္ကာလမ်ားက လည္း သူ႔လိုလူ သူ႔ထက္ဆုိးရြားေသာ အ မုန္းတရား ပူးဝင္ျခင္းခံၾကရေသာ လူ႐ိုင္း ေတြရိွခဲ့ဖို႔ ေသခ်ာပါသည္။ ဝိဋဋဴဘ ေပၚ ထြန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍ ၾကာခဲ့ေသာ အခါ ဝိဋဋဴဘႏွင့္ မနီး႐ိုးစဲြအာ ဏာရွင္ တစ္ေယာက္ ဘုန္းလက္႐ုံး ၾသဇာ ဟုန္းဟုန္းေတာက္ၿပီး ဥေရာပတုိက္မွာ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ အမ်ား သိထားၾက ၿပီးျဖစ္သည့္ ဂ်ာမနီမွ နာဇီပါတီ အဓိပတိ အေဒါ့ဖ္ ဟစ္တလာျဖစ္သည္။ စင္စစ္ ဟစ္တလာ တစ္ဦးတည္းကြက္ကာ အျပစ္ ဆုိ၍မရ။ သူ၏ လူယံုေတာ္နာဇီ ထိပ္သီး ေတြ အမ်ားအျပား စိတ္တူ သေဘာတူစု ေဝးဆံုးျဖတ္ၿပီး က်ဴးလြန္လိုက္သည့္ အံ့မ ခန္းျပစ္မႈႀကီး။ ကမၻာ တည္သေရြ႕ မ ေပ်ာက္မပ်က္၊ မမွိန္မေလ်ာ့ စဲြထင္ေန ေတာ့မည့္ သမုိင္းဆုိး သမုိင္းညစ္ မ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈႀကီး။ မွတ္တမ္းမ်ား အရမ်ဳိး တုံးသတ္ျဖတ္ခံရေသာ ေယဝတီလူမ်ဳိး ေပါင္းမွာ ၉ သန္း ဟုဆုိသည္။ ထိုစာရင္း တြင္ ေယဝတီလူမ်ဳိး စစ္စစ္တုိ႔အျပင္ ေယဝတီ ေသြးစပ္ကျပား ဗဒၶတ္တုိ႔လည္း ပါဝင္ၾကသည္။ ပိုလန္ႏုိင္ငံရိွ ေယဝတီ ေတြက အမ်ားဆံုးျဖစ္ၾကၿပီး ဂရိ၊ ဟန္ေဂ ရီႏွင့္ အာေမးနီးယန္း ေယဝတီေတြလည္း ပါဝင္သည္။ ဟစ္တလာ၏ထင္ျမင္ခံယူပံု အရ ေယဝတီ တုိ႔သည္ ကမၻာလံုး ခ်ီ၍ လႊမ္းမုိးရန္ ႀကံစည္ထားေသာ ဟစ္တလာ ၏ တက္လွမ္းရာ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ကန္႔ လန္႔ခံေနၾကရာ သူတုိ႔ကို အစတံုး သုတ္ သင္ျခင္းသည္သာ သူ႔အတြက္ အေျဖ ျဖစ္ ေနသည္။ အေျဖမွန္ကား မဟုတ္ပါ။

ပိုလန္ႏွင့္ ႐ုရွားနယ္စပ္မွ ထရီဘလင္ ကာ Treblinka ရြာကေလးရိွ ရွင္းလင္း သုတ္သင္ေရး စခန္းမွ နမူနာ တစ္ခုကုိ အ က်ဥ္းမွ် ထုတ္ျပခ်င္ပါသည္။ ကြၽဲႏြားေတြ လို ဖမ္းဆီး သယ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ နာဇီ မီးရထားႀကီးသည္ ထရီဘလင္ကာဘူတာ ႐ုံကေလး၌ ရပ္လိုက္သည္။ ရထားတဲြမ်ား ထဲမွာ ငါးပိသိပ္ငါးခ်ဥ္ သိပ္ပါလာၾကေသာ ေယဝတီ မ်ားကို ရထားေပၚမွ ေမာင္းခ်၍ ဘူတာ႐ုံ အနီးမွ အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕ခန္းမ်ား ထဲသုိ႔ လက္နက္ကိုင္ မ်ားက ေမာင္းသြင္း သည္။ ေယဝတီဦးေရ တစ္ေသာင္းခဲြကုိ အဆိပ္ ဓာတ္ေငြ႕လႊတ္သတ္ၿပီး ေနာက္ အ ေလာင္းေတြကို ေျမက်င္းထဲ ဆဲြခ်သည္အ ထိ ၄၅ မိနစ္သာ ၾကာသည္ဟူ၏။

ယင္းသုိ႔ေသာ ႏွလံုးသားမ်ဳိးေတြ ကမၻာအႏွံ႕မွာ ယေန႔အထိ တည္ရိွၾကဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သံသယ ရိွစရာမလိုဟု ထင္ ပါသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*