ျပည္သူ႔အစိုးရ ဘာမွားေနလဲ

ျပည္သူ႔အစိုးရ ဘာမွားေနလဲ
May 4, 2017 Asian Fame

2:32 pm
ျပည္သူ႔အစိုးရ ဘာမွားေနလဲ

what'swrongအခုဆိုရင္ ျပည္သူတို႔ဘက္မွ မားမား ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ အန္အယ္ဒီ ပါတီအေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္နီး ပါး႐ုန္းကန္ခဲ့ရၿပီး အစိုးရ တစ္ရပ္ကုိဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့တာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီမိုကေရစီလမ္းေပၚ ေလွ်ာက္ႏိုင္ဖို႔လည္း အခု အခ်ိန္ထိ ႀကိဳးစားေနရတုန္းပါ။ ဒီမိုကေရ စီစနစ္ တစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ ေတြ ရွိေနပါ တယ္။ အခု ေရာက္ရွိေနတဲ့ အေန အထားအရ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဖက္ စပ္ ဒီမိုကေရစီ (Hybrid Democracy) အမ်ဳိးအစားအျဖစ္ေတာင္ ေျပာ ရခက္ေနပါေသးတယ္။ ဖက္စပ္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ေအာက္မွာ ရသ ေလာက္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ဖက္စပ္ အစုိးရတစ္ရပ္ အေနနဲ႔ ရပ္တည္ေန ရပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အရ ဖက္စပ္ အစုိးရရဲ႕ ရပ္တည္မႈ ဆိုတာ အင္မ တန္မွ က်ပ္တည္းေနမယ္ ဆိုတာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား တိုင္း သိေန ၾကပါတယ္။ ဖက္စပ္ အစုိးရရဲ႕ ရပ္ တည္ေနရမႈကုိ ျပည္သူျပည္သား ေတြ သိေနတာေၾကာင့္လည္း ျပည္ သူက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အစုိးရကုိ နားလည္စာနာေပးႏိုင္ ေနၾကပါတယ္။

ဒီလို နားလည္ေပးႏိုင္တဲ့ အ ျပင္ ဖက္စပ္ အစုိးရရဲ႕မွားယြင္းမႈ မ်ားစြာကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ အခု ေလာေလာဆယ္ အခ်ိန္မွာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေတြ အေနနဲ႔ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးေတြ ထားေပးဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိ တင္ျပ ေတာင္းဆို ေနၾကပါတယ္။ ျပည္ ေထာင္စု အစုိးရအေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ဝန္ႀကီး ဌာနေတြကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏိုင္ ႏိုင္နင္းနင္း ကြၽမ္းက်င္စြာ လည္ ပတ္ေပးႏိုင္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ ေထာင္စု ဝန္ႀကီး တစ္ေယာက္ထက္ ပုိၿပီး ဒုဝန္ႀကီး ခန္႔ထားဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္။ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ အစုိးရ သစ္တစ္ခု အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးခန္႔ အပ္ တာဝန္ေပးသူေတြ အေနနဲ႔ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္မယူ ဖူးတဲ့သူ ေတြမ်ားပါတယ္။ ဝန္ႀကီး ဌာနတစ္ခု အတြက္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံ ရတဲ့ ဝန္ႀကီးေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ ကြၽမ္းက်င္လဲ၊ ဘယ္ေလာက္ တာဝန္ ယူႏိုင္လဲ၊ သူ႔ကုိ တာဝန္ေပးထားတဲ့ ဌာနလက္ေအာက မွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္း ေတြကုိ ဌာနစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ေတြခ်မွတ္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ ကုိင္ တြယ္ႏိုင္သလဲဆိုတာ မသိႏိုင္ေသး တဲ့အခ်ိန္ပါ။ ဒုတိယဝန္ႀကီး မထား ဘဲ ဝန္ႀကီး တစ္ေယာက္တည္းသာ ထားမယ္ ဆိုကတည္းက လိုအပ္ ခ်က္ရွိေနပါၿပီ။ အရပ္သား အစုိးရ အေနနဲ႔ အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္ က ႐ုန္းထြက္လာႏိုင္ၿပီး အရပ္သား အစုိးရအျဖစ္ စတင္ တာဝန္ယူရ မယ့္အခ်ိန္မွာ ေသခ်ာေလ့လာၿပီး လိုအပ္တဲ့အစုိးရ အဖြဲ႕ဝင္ေတြ ထား ၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ လိုအပ္ ခ်က္ေတြ မရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ရမွာ ပါ။ တစ္ႏွစ္ေလာက္ တာဝန္ယူၿပီးမွ လိုအပ္ခ်က္ကုိသိၿပီး ဒုတိယဝန္ ႀကီး ခန္႔အပ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္မႈဟာ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္ ျဖစ္သြားပါ တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အစုိးရသက္ တမ္း အတြက္ တစ္ႏွစ္ ေနာက္က် သြားပါၿပီ။ ဌာနဆိုင္ရာ စည္းကမ္း ေတြ ေရးဆြဲၿပီး ျပည္သူေတြ အတြက္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈေတြကုိ စျပသ ႏိုင္ရမွာပါ။ ဝန္ႀကီး ဌာနေတြ အဓိ ကကုိင္တြယ္ရမွာက အစုိးရတစ္ ရပ္ကုိ လည္ပတ္ေပးေနတဲ့ ဗ်ဴ႐ို ကေရစီစနစ္ပါ။ ဒီဗ်ဴ႐ိုကေရစီ စနစ္ မွာ ဘယ္အစုိးရ တက္တက္ ရွိေန မွာျဖစ္တဲ့ အတြင္းဝန္ေတြ၊ ဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေတြ၊ ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ေတြက အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ ကုိင္တြယ္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီး တစ္ဦးတည္း ထားတာထက္ တိုင္ပင္ ညိႇႏိႈင္းႏိုင္ေအာင္ ဌာနေတြ က ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဒုတိယဝန္ႀကီးထား တာက ပုိသင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ေတြ တာဝန္ေပးအပ္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ ေနပါၿပီ။ ဒီေနရာမွာ အစုိးရ အဖြဲ႕ကုိ ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ ေပးအပ္ရမွာက သမၼတျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတအေနနဲ႔ လိုအပ္လို႔ရွိရင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ကုိ တိုင္ပင္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားရမွာပါ။ ျပည္ ေထာင္စုသမၼတကုိ သက္ဆိုင္ရာ အပုိင္းေတြကုိ ကူညီႏိုင္ဖို႔ ဒုသမၼတ ႏွစ္ဦးကုိလည္း တာဝန္ေပးအပ္ထား ၿပီးပါၿပီ။ ဒီသမၼတ သုံးဦးနဲ႔ လိုအပ္ ခ်က္ေတြကုိ အၿမဲ ညိႇႏိႈင္းျဖည့္စြက္ ရမယ့္ တာဝန္ရွိပါတယ္။ အခုလတ္ တေလာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဝန္ႀကီး ဌာနတစ္ခု တိုင္းမွာ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေတြ ခန္႔အပ္မွျဖစ္မယ္ ဆိုတဲ့ကိစၥ ပါ။ ဒီကိစၥကုိ သမၼတသံုးဦး ညိႇႏိႈင္း တိုင္ပင္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပး အပ္ရမွာပါ။ အခု အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာ ျဖစ္ေပၚ ေနပါၿပီ။ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးေတြကုိ ေရြး ခ်ယ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ဖို႔ သမၼတသုံးဦး အစား အာဏာရ အန္အယ္ဒီ ပါတီ ရဲ႕ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အတြင္း ေရးမွဴး တစ္ေယာက္က ေရြးခ်ယ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ကုိ တင္ျပေနတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ကုိ ၾကားေန ဖတ္ေနရတာ အစုိးရ အတြက္ မွားယြင္းေနၿပီလို႔ ယူဆရ ေတာ့မွာပါ။ အစုိးရ တစ္ရပ္ကုိ အာဏာရပါတီမွာ အာဏာရွိသူ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ခ်ဳပ္ကုိင္စြက္ ဖက္ေနတဲ့ အေနအထားကုိ ျပသ ရာေရာက္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ သုံးဦးကုိ ေဘးဖယ္ထားၿပီး ပါတီဗဟုိက ေရြးခ်ယ္ရမယ့္ အေန အထား မဟုတ္ပါဘူး။

ပါတီဗဟုိက အာဏာ ကုန္လႊဲ အပ္ထားတဲ့ သူတစ္ေယာက္လုပ္ ေဆာင္ေနတာ မွားယြင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ အျပင္ ဒီ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ ယူ ထားတဲ့သူဟာ အမွားအယြင္းေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့၊ ေျပာဆိုခဲ့တာေတြ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အာဏာရပါတီ ျဖစ္ေတာ့မယ့္ အခ်ိန္မွာ အစုိးရအ ဖြဲ႕ထဲမွာ ဘယ္သူေတြဝန္ႀကီး ျဖစ္ လာမလဲ ဆိုတာ ျပည္သူေတြ စိတ္ ဝင္စားခဲ့ၾကပါတယ္။ မီဒီယာေတြ အေနနဲ႔လည္း ေမးျမန္းေပးၿပီး ျပည္ သူေတြ စိတ္ဝင္စား မႈေတြကုိ ေဖာ္ ျပေပးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အာဏာရ ပါတီက ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူေတြကုိ ခ်ဥ္း ကပ္ေမးျမန္းခဲ့ ၾကပါတယ္။ အခု ပါတီဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ အ တြင္းေရးမွဴး ဆိုသူက အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေျပာခဲ့တာ ေတာ္ေတာ္မွားခဲ့ပါတယ္။
အစုိးရမွာ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရ မယ့္သူေတြဟာ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ ပြဲ၊၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုတဲ့ ေရြး ေကာက္ပြဲ သုံးႀကိမ္ စလုံးမွာ သုံး ထပ္ကြမ္း အႏိုင္ရထားတဲ့လူေတြကုိ အဓိကထား ေရြးခ်ယ္မယ္လို႔ ေျပာ ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္အစုိးရ အဖြဲ႕ကုိေၾကညာ လိုက္တဲ့အခါ၊ သမၼတက စၿပီး ဝန္ႀကီးေတြဟာ တစ္ႀကိမ္တစ္ ခါမွ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရထား တဲ့သူေတြမပါလာတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါ တယ္။ ပါတီရဲ႕ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ ရထားသူ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ မေျပာႏိုင္တဲ့ စကားကုိ သူ႔စိတ္ထဲရွိ တဲ့ (ထင္ထားတာ) အတိုင္းမေျပာ ဆိုရပါဘူး။ ဒီလို ေျပာဆိုလိုက္တဲ့ အတြက္ ပါတီကုိျပည္သူေတြ ယုံ ၾကည္မႈ မရွိဘဲ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။။ ဒီအေၾကာင္းကုိ ထားလိုက္ပါေတာ့။ ဖက္စပ္အစုိးရပဲ ဆိုဆို၊ ဒီမို ကေရစီ စနစ္ကုိ ပုံေဖာ္ေနတဲ့ အရပ္သား အစုိးရမွာ ဒီအစုိးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီး(သုိ႔မဟုတ္) ဒုဝန္ ႀကီးေတြဟာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေတြပါ။ အစုိးရအဖြဲ႕မွာ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးေတြ၊ တိုင္း နဲ႔ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကုိ ေရြး ခ်ယ္တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္ေပးႏိုင္ ေရးအတြက္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးေတြ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ အပ္ရာမွာ လည္းေကာင္း သမၼ တတစ္ေယာက္ အေန နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ သမၼတက တာဝန္ေပးအပ္ထားတဲ့ ဒုသမၼတ တစ္ဦးကပဲျဖစ္ျဖစ္ သတင္း ထုတ္ျပန္ရမယ့္အစား ပါတီ အ တြင္းေရးမွဴး အေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ေန တာကုိ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေဖာ္ျပေနတာကုိေတြ႕ရပါတယ္။ သူ႔ေရြးခ်ယ္ မႈကုိ မီဒီယာေတြကုိ ေျပာၾကားတဲ့ ေနရာမွာလည္း အမွားေတြ ထပ္ျမင္ ေတြ႕ရပါတယ္။

ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကားတဲ့ စကားေတြကုိ ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္၊ ‘အရည္အခ်င္း၊ အဂတိတရားနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးနဲ႔ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြရွိမႈေတြကုိ အဓိကထားၿပီး ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ သြားမယ္လို႔ ဆို ပါတယ္။ တစ္အခ်က္က အရည္ အခ်င္းရွိရမယ္။ ႏွစ္အခ်က္က အဂ တိတရားနည္းရမယ္၊ သုံးအခ်က္ က ဝန္ႀကီးနဲ႔အဆင္ေျပမလား၊ အဲ ဒါေတြကုိက္ညီမွ ခန္႔လို႔ ရမွာေပါ့ လို႔ ဆက္ေျပာသြားပါတယ္။ ခန္႔ ထားၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ဒုဝန္ႀကီးေတြ ဟာ သူတို႔ အရည္အခ်င္းကုိ ၾကည့္ ႐ုံမကဘူး၊ ဝန္ႀကီးနဲ႔ တိုင္ပင္တယ္။ ဒီလူနဲ႔ အလုပ္ျဖစ္လား၊ သိလား၊ သိတဲ့လူဆိုပုိ ေကာင္းတာေပါ့၊ မသိ တဲ့လူဆိုရင္ ဝန္ႀကီးက ေလ့လာရ ဦးမွာေပါ့၊ သူသေဘာတူတယ္ဆို ရင္ လုပ္ရတာ အဆင္ေျပတယ္။

ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္ အ တြင္းေရးမွဴး ေျပာသြားတဲ့ အထဲမွာ လည္း မွားယြင္းမႈေတြ အမ်ားႀကီး ပါ။ ဌာနတစ္ခုအတြက္ လိုအပ္လာ လို႔ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မယ့္ဒုဝန္ၾကီးေတြအေနနဲ႔ တိုင္းျပည္မ်က္ႏွာ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕မ်က္ႏွာ၊ တာဝန္ယူရ မယ့္ဌာန အက်ိဳးေတြကုိ အဓိက ထားၾကည့္ရမွာပါ။ ရွိၿပီးသား ဝန္ ႀကီးရဲ႕မ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္ေနလို႔မရပါ ဘူး။ ရွိၿပီးသားဝန္ႀကီးနဲ႔ သိဖို႔ တကယ္ကုိ မလိုအပ္ပါဘူး။ အခု ေျပာသြားတဲ့ အေနအထားကုိ သုံး သပ္မယ္ဆိုရင္ ပါတီအလုပ္အမႈ ေဆာင္အတြင္းေရးမွဴးရဲ႕ မ်က္ႏွာ ကုိ ၾကည့္ေနရမယ္ဆိုတာက အဓိ က က်ေနသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။

အခုလက္ရွိ အေျခအေနမွာ အရပ္သားအစုိးရအတြက္ တာ ဝန္ယူထားၾကတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန ေတြက ဝန္ႀကီးေတြကုိ ျပည္ သူက အႀကိဳက္ နည္းေန ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးေတြအ ေနနဲ႔ စြမ္းစြမ္းတမံလုပ္ ေဆာင္ေနတာေတြကုိ လည္း မေတြ႕ရပါဘူး။ ထူး ခြၽန္ထက္ျမက္တဲ့၊ အရည္အခ်င္း ရွိတဲ့ ဝန္ႀကီးေတြ မျဖစ္ေသးတာ ကေတာ့ ေသခ်ာေနပါတယ္။ ဝန္ ႀကီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အေဝ ဖန္ခံေနရပါတယ္။အခုေရြးခ်ယ္ မယ့္ ဒုဝန္ႀကီးေတြကုိလည္း ပါတီ အာဏာကုိ လႊဲအပ္ခံထားရသူက ေရြးခ်ယ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ေျပာဆိုခ်က္ ေတြဟာ အလြန္မွားယြင္းမႈျဖစ္ပါ တယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က၊ အႏိုင္ရ ပါတီရဲ႕အေနအထားကုိ ျပန္ၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ ပါတီမွာအာဏာရွိသူအ ေနနဲ႔ ပါတီကုိသာကုိင္တြယ္ေဆာင္ ရြက္ရမွာပါ။ အာဏာရ အန္အယ္ဒီ ပါတီမွာ ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံေတြ လို အပ္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ေနသလို၊ အေရးႀကီးတဲ့ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုကုိပါ ပူးတြဲကုိင္ထားရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကႁလည္း ဥကၠ႒တာဝန္ကုိ မယူႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ ပါ။ ေနာက္ပါတီတစ္ခုအတြက္ အ ေရးႀကီးတဲ့ အေထြေထြ အတြင္းေရး မွဴးဆိုတာလည္း မရွိပါဘူး။ ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အတြင္း ေရးမွဴးအဖြဲ႕က ပါတီတာဝန္ယူထား ရပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ေနရာႀကီး ႏွစ္ခုမွာ အေရးပါၿပီး အရည္အခ်င္း ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ ယာယီသေဘာ ခန္႔ အပ္ထားဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။

အလြန္အင္မတန္မွ အေရးတ ႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္။ အန္အယ္ ဒီပါတီရဲ႕ ျဖတ္သန္းလာတဲ့လမ္းကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အန္အယ္ဒီ ပါတီ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ အားအေကာင္း ဆုံးအခ်ိန္မွာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးတင္ ဦး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အတြင္း ေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ ဦးဝင္းတင္နဲ႔ ဦးခ်စ္ခိုင္တို႔က တာဝန္ယူခဲ့ၾကတာ ပါ။ ေနာက္ ဦးတင္ဦးနဲ႔ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကုိ ထိန္းသိမ္းၿပီးေနာက္ မွာ ဦးေအာင္ေရႊက ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ရပါတယ္။ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးေနရာကုိ ေဒၚျမင့္ ျမင့္ခင္ကုိေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနရာကုိ မယူခ်င္ဘဲ ျငင္းပယ္ခဲ့လို႔ ႏုတ္ ထြက္လိုက္ ရပါတယ္။ ပါတီအတြင္း ေရးမွဴးေနရာ ကုိေတာ့ ဦးလြင္က တာဝန္ယူခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေျခအေန ႏွစ္ခုကုိ ႏိႈင္းယဥ္ၾကည့္ရင္ သိသာ ေနပါတယ္။ ဦးတင္ဦးနဲ႔ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ တို႔ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အန္အယ္ဒီပါတီ အရွိန္ အဟုန္နဲ႔ ေရွ႕ကုိလွမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးေအာင္ေရႊ ဦးေဆာင္တဲ့အခ်ိန္ မွာ အန္အယ္ဒီပါတီဟာ နာမည္ရွိ ေန႐ံုေလာက္ အေျခအေန ျဖစ္ သြားခဲ့ရပါတယ္။

အခုလည္း ျပည္သူေတြ အေန နဲ႔ ပါတီကုိ စိတ္မဝင္စားေတာ့တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္လာပါၿပီ။ ဒီလိုအ ေျခအေနမွာ ပါတီဗဟုိ အလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး တစ္ေယာက္ ထဲကုိပဲ ပါတီအတြက္ ေရာ၊ အစုိးရ အဖြဲ႕အတြက္ပါ အာ ဏာကုန္ လႊဲအပ္ထားမယ္ ဆိုရင္ မွားယြင္းမႈေတြပဲ ႀကံဳေတြ႕ေနရဦး မွာပါ။ သူဟာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ကုိ သစၥာရွိသူ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ရွိေနတာကုိ ယုံၾကည္ေပမယ့္ ဒီမို ကေရစီစနစ္ကုိ ေရာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေမာင္းႏွင္ေနတဲ့ အေျခ အေနမွာ အမ်ားအျပား မွားယြင္းမႈ ေတြလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သူကုိ ျပည္ သူေတြ အေနနဲ႔ မယုံၾကည္ ရဲတာကုိ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေပၚ အခုလိုအေန အထားနဲ႔ေတာ့၊ အခုလိုမွားယြင္း မႈေတြနဲ႔ေတာ့ မေရာက္ႏိုင္ဘူးဆို တာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ယုံၾကည္ၿပီး တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အစုိးရ၊ ျပည္သူ႔ အစုိးရဟာ အမွား ကင္းပါေစ။

ျမတ္လိႈင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*