ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကညင္ေခ်ာင္းနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကုိ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေန

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကညင္ေခ်ာင္းနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကုိ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေန
May 4, 2017 Asian Fame

11:00 am
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကညင္ေခ်ာင္းနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကုိ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေန

LH ၊ WSK
ရန္ကုန္၊ ေမ ၂

ျမန္မာ – ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ႏွစ္ ႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသ႐ွိ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္၊ ကညင္ေခ်ာင္းတြင္ တည္ ေဆာက္ေနေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးဇုန္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ရခိုင္ ျပည္နယ္ (ဘ႑ာ/အခြန္၊စီမံ/ စီးပြား)ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ အလြန္နည္းပါးေနၿပီး ႏွစ္စဥ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၅ သန္းခန္႔ သာ႐ွိေသာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ကညင္ေခ်ာင္း ကုန္သြယ္မႈဇုန္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

အဆုိပါ ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္ကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ပါက ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ယခင္ထက္ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ထပ္မံေျပာၾကားသည္။ ”ကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္ဖို႔ အတြက္ ေမာင္ေတာ ကညင္ေခ်ာင္း ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ဘက္မွ ကုန္သြယ္မႈလည္း တုိးတက္ လာမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ (ဘ႑ာ/အခြန္၊ စီမံ/ စီးပြား)ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကုိ ၿပီးခ့ဲေသာ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ေငြက်ပ္ ၁ ဘီလ်ံခန္႔ အကုန္က်ခံ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ တြင္ သန္း ၂၂ဝဝ လ်ာထား ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။ ”ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ေမာင္ေတာမွာရွိတဲ့ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး ေတာ့ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာပဲ ကုန္သြယ္ ေရးဇုန္ကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္းသည္ ယခင္က အေမရိ ကန္ ေဒၚလာ ၇ သန္းႏွင့္ ၈ သန္း ၾကား ဝင္ေငြရရွိခ့ဲၿပီး ကညင္ေခ်ာင္း ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ပါက လက္ရွိကုန္သြယ္မႈ ပမာဏထက္ အ နည္းဆံုး (၃) ဆခန္႔ ဝင္ေငြရ႐ွိလာႏုိင္ ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ သိရသည္။ ေမာင္ေတာ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္းသည္ သြင္းကုန္အေနျဖင့္ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိၿပီး ပို႔ကုန္ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည့္အတြက္ ေမာင္ ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ရွိသည့္ နယ္စပ္ထြက္ေပါက္မ်ားထက္ ဝင္ေငြ မရွိေသးေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း ကေျပာသည္။ ပို႔ကုန္ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အ သာစီးရရွိေနသည့္အတြက္ ေဒသ တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အ ေနျဖင့္လည္း ကညင္ေခ်ာင္းကုန္ သြယ္ေရးဇုန္ကို အားကိုးလာၾကျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*