အစိုးရသစ္လက္ထက္ အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံလိုက္ရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ပိုမ်ားလာ

အစိုးရသစ္လက္ထက္ အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံလိုက္ရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ပိုမ်ားလာ
May 4, 2017 Asian Fame

11:42 am
အစိုးရသစ္လက္ထက္ အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံလိုက္ရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ပိုမ်ားလာ

အစိုးရသစ္တက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း အလုပ္သမား ခံုသမာဓိသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ ႏွစ္ရာခန္႔ ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

”အမ်ားဆံုးက အလုပ္ထုတ္ခံရလို႔ ျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာေတြပဲ။ ရက္ပ်က္လို႔ ထုတ္တာ၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အ စည္းေတြ ဖြဲ႕စည္းလို႔ ထုတ္တာ၊ လုပ္ခလစာ တိုးေတာင္းလို႔ ထုတ္တာစသျဖင့္ အလုပ္ထုတ္ ျခင္း ၁ဝ မ်ဳိးေလာက္ ရွိတယ္။ လစာကိစၥကိုေတာ့ ဒီကေန ေျဖ ရွင္းေပးလို႔ မရတဲ့အတြက္ အ လုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားကိုပဲ ညိႇႏႈိင္းခိုင္းရတယ္။ အလုပ္ ထုတ္ခံရတဲ့ ကိစၥေတြကိုေတာ့ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ယင္းဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူ က ဆိုသည္။

အစိုးရသစ္ ပထမတစ္ႏွစ္ တာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈမ်ား တြင္ အမႈ ၁၅၁ မႈမွာ ခံုသမာဓိ ထိေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းထဲမွ ၁၂၁ မႈကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ကုန္အထိ ခံုသမာဓိသို႔ ၄၇ မႈ ေရာက္ရွိလာၿပီး အမႈ ၄ဝ ကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အ လုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။ ယင္းအမႈမ်ား အားလံုးထဲ မွ စုစုေပါင္း ၁ဝ၅ မႈကို အလုပ္ သမားအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး အျမင့္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည့္ ခံုသမာဓိေကာင္စီသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့ရေၾကာင္း အဆိုပါတာဝန္ ရွိသူက ဆိုသည္။

ယင္းတြင္ ေကာင္စီ၏ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကိုအေရး ယူ ေဆာင္ရြက္မႈ ၇ မႈခန္႔ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ယင္း အလုပ္သမားအျငင္း ပြားမႈမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအ တြင္းရွိ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တို႔မွာ အျငင္းပြားမႈလည္း အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္၊ ေရႊ ျပည္သာစက္မႈဇုန္၊ မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္၊ ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္၊ သန္လ်င္စက္မႈဇုန္ စသည့္ ဇုန္ ငါးဇုန္အတြင္း အစိုးသစ္တက္ ၿပီးခ်ိန္မွ ယေန႔ထိ အေထြေထြ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ ၉ဝဝ နီးပါး ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ခံု သမာဓိအဖြဲ႕သို႔ အမႈေပါင္း ၁၃ဝ ကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ရ ေၾကာင္း၊ ၇၆၃ မႈမွာ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ညိႇႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕ ၌ပင္ ေျပလည္ခဲ့ေၾကာင္း အ လုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဌာနစာရင္းမ်ား အရသိရသည္။ ယင္းျဖစ္ပြားသည့္ အျငင္း ပြားမႈမ်ားတြင္လည္း အလုပ္ထုတ္ခံရမႈမ်ားပင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*